Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Endometriecancer.


Handläggning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se

Symtom

Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

– postmenopausal blödning

– nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling

– pyometra/hematometra

– avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Utredning

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion). Där utförs gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud, ev. endometriebiopsi.

Välgrundad misstanke om endometriecancer föreligger vid

– förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning

– kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer

– histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi).

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Behandling

Behandlingen vid precancerösa tillstånd och vid konstaterad cancer i livmoderkroppen är bortoperation av livmoder och i vissa fall äggstockar. Ibland kompletteras operationen med strålbehandling. Prognosen vid tidig upptäckt är god. Vid lokaliserad tumör till livmoderkroppen är 5-årsöverlevnaden nära 90 %.

Fördjupning

Svensk Förening för Gynekologi och Obstetrik.

Cancercentrum.

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_27

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: