NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Endometriecancer

ICD-10: C54

Handläggning enligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se:

Symtom

”Ett eller flera av följande ska föranleda misstanke:

– postmenopausal blödning

– nytillkomna menorragier/metrorragier hos pre-/perimenopausal kvinna, som inte svarar på sedvanlig behandling

– pyometra/hematometra

– avvikande flytningar utan annan uppenbar orsak hos peri-/postmenopausal kvinna

Utredning

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion). Där utförs gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud, ev. endometriebiopsi.

Välgrundad misstanke om endodometriecancer föreligger vid

– förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning

– kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer

– histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi).

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.”

Behandling

Behandlingen vid precancerösa tillstånd och vid konstaterad cancer i livmoderkroppen är bortoperation av livmoder och i vissa fall äggstockar. Ibland kompletteras operationen med strålbehandling. Prognosen vid tidig upptäckt är god. Vid lokaliserad tumör till livmoderkroppen är 5-årsöverlevnaden nära 90 %.

Fördjupning

Svensk Förening för Gynekologi. https://www.sfog.se/start/

Cancercentrum. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/livmoderkropp/vardprogram/

 

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_27

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer