Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne.

ICD-10: R43.0

Definition

Frånvaro av luktsinne (anosmi), nedsatt luktsinne (hyposmi).

Orsak

ÖLI/virus (vanligast – kan ge irreversibel anosmi; ex.v. influensavirus och herpes simplex virus). Svullna slemhinnor/näspolypos (p.g.a. allergi/infektion/vasomotorisk rinit/hyperreaktiva slemhinnor/rinitis medikamentosa/ Wegenersgranulomatos/sarkoidos), sinuit, atrofisk rinit, diabetes, skalltrauma, tumor i näskaviteten, tumor intracerebralt (olfactoriusneuroblastom m.fl.), åldrad pat (luktsinnet försämras med stigande ålder), hypogonadism, kronisk njursvikt, binjurebarksinsuff, Mb Parkinson (där anosmi kan vara ett tidigt symtom upp till 4 år innan andra kliniska manifestationer av sjukdomen), Mb Alzheimer, läkemedelspåverkan (neomycin, streptomycin m.fl.), effekt av drogmissbruk (ex.v. kokain, amfetamin) m.fl.

Ofta förblir orsaken okänd trots utredning. Ca 20 % har en nedsatt eller upphävd luktförmåga.

Utredning

Anamnes debut efter ÖLI? Skalltrauma? Läkemedel? Känd allergi? Tecken tydande på att orsaken sitter i näskaviteten alt bihålor är fluktuationer i luktkänsligheten, gradvist insättande symtom och anosmi snarare än hyposmi). Inspektion av näsan (bäst efter avsvällning). Neurologstatus vid misstanke intracerebral tumör; vid fortsatt misstanke CT/MR.

Luktsinnet är svårtestat – anamnesen viktigast. En möjlighet är att på mottagningen ha enklare lukttest (kaffe, choklad, parfym, bensin m.m.). Kvantifiering av luktförmågan görs enbart via specialtester.

Kortisonspray under 1 månad är ett enkelt test på om nedsatta luktsinnet beror på svullnad/små polyper.

Behandling

Om svullen nässlemhinna/näspolypos ges intranasal kortikosteroid ev. tillägg av T Prednisolon 5 mg 6x1xIII, därefter nedtrappande med 1 tabl. dagl. Om allergisk genes antihistamin.. Om besvär relaterade till viros/skalltrauma ingen ytterligare utredning. Vid oklar genes överväg remiss ÖNH.

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antihistamin:tex.  T. Desloratadin, Aerius,

Intranasal steroid: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Steroid: T Prednisolon.

För dig som patient
Läs mer om Anosmi. Hyposmi. Nedsatt luktsinne. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK