Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel, BPPV, godartad lägesyrsel
Annons:

Yrsel – Benign paroxysmal lägesyrsel, BPPV, godartad lägesyrsel


Även kallad ”Kristallsjukan”.

Orsak

Kristallpartiklar – otoliter – som lossar från sin plats i bakre- eller laterala båggången. Yrseln kan också uppkomma efter trauma, extra observans vid yrsel efter hjärnskakning. När patienten flyttar sig rör sig den lösa otoliten och framkallar yrsel – efter stillasittande/liggande lägger sig otoliten stilla efter ca. 15–30 sekunder och yrseln avklingar. Sjukdomen vanligast över 60 års ålder.

Symtom

Vanligaste otogena yrselsjukdomen (dock sällsynt <25 år). Vanligt att besvären tvärt debuterar vid uppvaknandet/lägesförändringar. Måttliga symtom vid genes från bakre båggången, när pat kommit upp utlöses den vid fram eller bakåtböjning. Vid symtom från laterala båggången framkallas vid höger resp. vänster sidoläge mer symtom. Plötslig intensiv rotatorisk yrsel (”karusellyrsel”) i samband med lägesförändringar av huvudet (typiskt är att yrseln kommer med några sekunders latens efter lägesändringen – som när pat. vänder sig i sängen eller böjer huvudet framåt eller bakåt). En del är yra hela tiden om kristallen täpper till båggången. Nystagmus, maximalt 30–60 sekunder, som avtar vid upprepning/uttröttbarhet. Pat. beskriver oftast ostadighet då de går och står – bejakar yrsel vid lägesförändring endast på direkt fråga. 80 % av pat blir friska inom 3 månader utan behandling. Möjlighet till tidig förbättring vid manövrer enligt nedan. Ett fåtal har kvarvarande symtom i flera år.

Utredning

Anamnes. Använd Impulstestet (Head Impulse Test) – enligt ovan i inledningen – för att differentiera mellan perifer och central yrsel. Normalt neurologiskt status (spontannystagmus får inte förekomma), öronstatus – hörsel ua (kaloriskt prov ua).

Yrsel och nystagmus (från bakre båggång) framkallas/diagnostiseras med:

Dix-Hallpikes test:

Ha pat. sittande på undersökningsbritsen med benen uppe på britsen.

Vrid patientens huvud 45 grader åt det håll vars öra du vill undersöka.

Lägg patienten snabbt (= 1–2 sekunder) ner; raklång på rygg med huvudet utanför britsens kortsida (eller med kudde under nacken) så att 30 graders bakåtflektion i nacken uppstår.

Yrsel och nystagmus provoceras fram på den engagerade sidan.

Ligg kvar 15–60 sekunder och yrsel/nystagmus försvinner. Upprepa testen och efter 2–3 gånger tröttas systemet i regel av och yrseln utlöses inte.

Testet kan provocera fram en kraftig yrsel, vilket är ett ofarligt och gott tecken. Testet bör utföras med Frenzels glasögon men uppfattas som positivt även om nystagmus inte syns – om pat upplever den rotatoriska yrseln och uppfyller kriterierna enligt ovan. Positivt utfall av denna test innebär att man i det akuta skedet kan sätta diagnosen och även ge behandling med Epleys manöver (enl. nedan).

Godartad lägesyrsel (från lateral båggång) diagnostiseras via Positioneringstest:

Lägg pat. på rygg med huvudet på en kudde.

Vrid patientens huvud ca. 90 grader åt ena håller. Positivt test om yrsel o. nystagmus framkallas. Låt pat. ligga kvar till symtomen avklingar.

Vrid patientens huvud ca. 90 grader åt andra hållet och notera ev. yrsel/nystagmus.

Sidan med kraftigaste yrseln är den sjuka sidan.

Lillhjärnsinfarkt, vestibularisneuronit, expansiva processer i bakre skallgropen.

Behandling

Om positivt Dix-Hallpikes test kan man direkt gå vidare med Epleys manöver. Kan ge omedelbar symtomfrihet.

Epleys manöver:

De första momenten är som vid Dix-Hallpikes test, då pat ligger på rygg på britsen med huvudet utanför denna och med huvudet i 45 graders rotation och med 30 graders bakåtflektion. Pat. får ligga kvar 3 min. efter det yrsel upphört.

Pat. ligger kvar men vrider huvudet 90 grader åt motsatt sida. Nacken fortsatt extenderad bakåt. Ligg kvar i 1–3 minuter. Fortsätt huvudvridningen så att näsan kommer att peka snett ned mot golvet (kroppen följer nu med och kommer att ligga på sidan). Ligg kvar i ca. 3 min.

Böj in patientens huvud mot bröstkorgen. Ligg kvar i 3 min.

Hjälp pat att försiktigt sätta sig upp. Pat. bör närmaste dygnen inte ligga på yrselframkallande sidan, eller böja huvudet bakåt. Helst sitta och sova första dygnen.

(Momenten finns beskrivna och filmade på Youtube).

Via specifika rörelseövningar kan yrseln försvinna på 1–2 veckor.

Träna följande rörelser 1–2 gånger varje dag under 2 veckor:

  • Sitt på sängkanten. Vrid huvudet 45 grader åt motsatt håll det som ger yrsel. Lägg dig hastigt ned på den sida som ger dig yrsel. Håll kvar huvudet i 45 graders vridning. Vänta ca. 4 min. eller till dess yrseln gått över. Sätt dig sedan hastigt upp igen samt fortsätt rörelsen – lägg dig andra sidan i en o. samma rörelse; huvudet i samma position som innan. Vänta 4 minuter. Upprepa 2 gånger (se fig. ovan; ”Semonts manöver”).
  • Ligg på rygg. Vänd huvudet hastigt från sida till sida tills du känner yrsel. Vänta tills yrseln gått över. Upprepa 2 gånger.
  • Ligg på rygg. Lägg dig hastigt över på omväxlande höger och vänster sida tills du känner yrsel. Vänta tills yrseln gått över. Upprepa 2 gånger.

Träna att gå framåt samtidigt som du böjer dig ned mot golvet och sträcker dig upp mot taket med omväxlande höger och vänster hand. Titta hela tiden på handen.

Pat ombeds återkomma om symtomen fortsätter efter två veckor. Recidiv vanligt, 50 procent får recidiv inom 10 år.

Medicinering är symtomatisk mot illamåendet vid kraftig yrsel.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: