Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Klamydia. Chlamydia.

ICD-10: A56

Orsak

Genital infektion orsakad av chlamydia trachomatis.

Symtom

Hos kvinnor ofta asymtomatisk. Ev. gulvit flytning ur yttre modermunnen. Livmodertappen kan vara svullen och rodnad samt lättblödande -cervicit. Palpationsömhet/ruckömhet över cervix/portio. Mellanblödningar kan vara ett tecken på klamydiaiinfektion. Salpingit ses hos cirka 10 % av pat. med klamydia. Eventuella uretritsymtom som sveda och trängningar i uretra är indikation för klamydiaprovtagning.

Hos män kan uppåtstigande infektion i uretra kan ge epididymit. Ofta asymtomatisk, men kan ge flytning och smärta t.ex. vid urinering.

Hos båda könen vanlig orsak till infertilitet.

Extragenitala komplikationer: Klamydiakonjunktivit vid passiv överföring av bakterier från genitalia till ögonen. Reaktiv artrit.

Utredning

Vanligast molekylärbiologisk diagnostik (PCR, LCR) på urin. Vid provtagning från cervix avtorkas cervixmynningen med en vaginaltork före provtagning. Prov kan även tas från vagina. Apoteket säljer självtest via urinprov med hög diagnostisk träffsäkerhet, finns även prov att beställa hem via 1177. För tillförlitligt prov bör det gå minst en vecka, helst två, efter smittexponering innan PCR-prov tages.

Behandling

Kostnadsfri behandling. I första hand tetracykliner, t.ex. doxycyklin 100 mgx2 i 7 dagar, i andra hand 200 mgx1 första dagen därefter 100 mgx1 i 9 dagar. Alternativt Lymecyklin 300 mgx2 i 10 dagar. I undantagsfall vid eventuellt dålig följsamhet kan man ge azitromycin 1g peroralt i engångsdos – dock ökad risk för resistensutveckling. Vid graviditet amoxicillin 500 mg x 3 under 7 dagar. Alltid kontrollodling vid graviditet – då efter 4–5 veckor.

Uppföljning: Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se till Smittskyddsläkaren av diagnostiserande läkare. Behandlande läkare ansvarar för partnerspårning, undersökning och behandling av dessa. Kontrollprov inte obligatoriskt men bör göras, dock först minst 4 veckor efter avslutad behandling – kan annars ge falskt positivt resultat. Vid akut salpingit, var god se kap. Gynekologiska sjukdomar.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Sexuellt överförbara infektioner – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket nr 1 2015. www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: T Amimox. T Amoxicillin.

Azitromycin: T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

 

För dig som patient
Läs mer om Klamydia. Chlamydia. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis