NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Klamydia. Chlamydia.

ICD-10: A56

Orsak

Genital infektion orsakad av chlamydia trachomatis.

Symtom

Hos kvinnor ofta asymtomatisk. Ev. gulvit flytning ur yttre modermunnen. Livmodertappen kan vara svullen och rodnad samt lättblödande -cervicit. Palpationsömhet/ruckömhet över cervix/portio. Mellanblödningar kan vara ett tecken på klamydiaiinfektion. Salpingit ses hos cirka 10 % av pat. med klamydia. Eventuella uretritsymtom som sveda och trängningar i uretra är indikation för klamydiaprovtagning.

Hos män kan uppåtstigande infektion i uretra kan ge epididymit. Ofta asymtomatisk, men kan ge flytning och smärta t.ex. vid urinering.

Hos båda könen vanlig orsak till infertilitet.

Extragenitala komplikationer: Klamydiakonjunktivit vid passiv överföring av bakterier från genitalia till ögonen. Reaktiv artrit.

Utredning

Vanligast molekylärbiologisk diagnostik (PCR, LCR) på urin. Vid provtagning från cervix avtorkas cervixmynningen med en vaginaltork före provtagning. Prov kan även tas från vagina. Apoteket säljer självtest via urinprov med hög diagnostisk träffsäkerhet, finns även prov att beställa hem via 1177. För tillförlitligt prov bör det gå minst en vecka, helst två, efter smittexponering innan PCR-prov tages.

Behandling

Kostnadsfri behandling. I första hand tetracykliner, t.ex. doxycyklin 100 mgx2 i 7 dagar, i andra hand 200 mgx1 första dagen därefter 100 mgx1 i 9 dagar. Alternativt Lymecyklin 300 mgx2 i 10 dagar. I undantagsfall vid eventuellt dålig följsamhet kan man ge azitromycin 1g peroralt i engångsdos – dock ökad risk för resistensutveckling. Vid graviditet amoxicillin 500 mg x 3 under 7 dagar. Alltid kontrollodling vid graviditet – då efter 4–5 veckor.

Uppföljning: Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se till Smittskyddsläkaren av diagnostiserande läkare. Behandlande läkare ansvarar för partnerspårning, undersökning och behandling av dessa. Kontrollprov inte obligatoriskt men bör göras, dock först minst 4 veckor efter avslutad behandling – kan annars ge falskt positivt resultat. Vid akut salpingit, var god se kap. Gynekologiska sjukdomar.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Sexuellt överförbara infektioner – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket nr 1 2015. www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: T Amimox. T Amoxicillin.

Azitromycin: T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

 

För dig som patient
Läs mer om Klamydia. Chlamydia. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer