Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Klamydia. Chlamydia.

ICD-10: A56

Orsak

Genital infektion orsakad av chlamydia trachomatis.

Symtom

Hos kvinnor ofta asymtomatisk. Ev vit cervicit flytning ur yttre modermunnen. Livmodertappen kan vara svullen och rodnad samt lättblödande. Palpationsömhet över cervix. Mellanblödningar kan vara ett tecken på cervicit. Salpingit ses hos cirka 10 % av pat med klamydia. Eventuella uretritsymtom som sveda och trängningar i uretra är indikation för klamydiaprovtagning.

Hos män infekteras uretra. Ofta asymtomatisk, men kan ge flytning och smärta t ex vid urinering.

Hos båda könen vanlig orsak till infertilitet.

Extragenitala komplikationer: Klamydiakonjunktivit vid passiv överföring av bakterier från genitalia till ögonen. Reaktiv artrit.

Utredning

Vanligast molekylärbiologisk diagnostik (PCR, LCR) på urin. Vid provtagning från cervix avtorkas cervixmynningen med en vaginaltork före provtagning. Prov kan även tas från slida. Apoteket säljer självtest via urinprov med hög diagnostisk träffsäkerhet- dock lägre än vaginal/slidprov.

Behandling

Kostnadsfri behandling. I första hand tetracykliner, t ex doxycyklin 200 mgx1 första dagen därefter 100 mgx1 i 8 dagar. Alternativt erytromycin. Vid eventuellt dålig följsamhet kan man ge azitromycin 1g peroralt i engångsdos. förstahandsmedel! Vid graviditet amoxicillin 500 mg x 3 under 7 dagar. Vaccin finns inte. Fast partner behandlas efter provtagning men ev före provsvar.

Uppföljning: Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se till Smittskyddsläkaren av diagnostiserande läkare. Behandlande läkare ansvarar för partnerspårning, undersökning och behandling av dessa. Kontrollprov inte obligatoriskt men bör göras, dock först minst 4 veckor efter avslutad behandling -kan annars ge falskt positivt resultat. Vid akut salpingit, var god se kap. Gynekologiska sjukdomar.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Amoxicillin: T Amimox. T Amoxicillin.

Azitromycin: T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm.

Erytromycin: K Ery-Max.

För dig som patient
Läs mer om Klamydia. Chlamydia. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!