Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Gonorré.

ICD-10: A54

Orsak

Neisseria gonorrhoeae, gramnegativ bakterie. Smittar via direktkontakt, främst vid samlag. Majoriteten smittas i Sverige.

Symtom

Inkubationstiden är vanligen 2–7 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av kvinnorna utvecklar inga symtom. Infektionen kan ge cervicit, uretrit, salpingit hos kvinnor och epididymit, uretrit hos mannen, risk för komplikationer som konjunktivit, artrit, bakteriemi hos båda könen. Flytning från uretra eller cervix; gul, homogen, luktlös.

Utredning

Odlingsprov från cervix och uretra med bomullsarmerad pinne i speciellt transportmedium, män uretra. Anamnesen får avgöra om provtagning från svalg och anus är aktuellt. Laboratoriet resistensbestämmer. Diagnostik med PCR-analys = NAAT-prov som kan tas från urin, cervix, vagina svalg och rektum beroende på anamnes. Om pos NAAT krävs också odling för att få resistensbestämma. Van mikroskopist kan ta direktprov. Blandinfektion vanlig, provtagning för annan STI (t.ex. klamydia) obligatoriskt. Vid smitta utomlands rekommenderas också serologisk diagnostik med tanke på HIV och syfilis.

Behandling

Denna bör ske på enhet med specialistkompetens inom området. Behandling efter odling med resistensbestämning. Förstahandsmedel är Ceftriaxon 500 mg im som engångsdos i andra hand licenspreparatet Cefixim 400 mg po i engångsdos. Om kinolonkänslig T Ciprofloxacin 500 mg po i engångsdos. Alternativ behandling vid allergi är licenspreparatet spectinomycin 2 g im som engångsdos. Kontrollodling kan utföras 3–7 dagar efter behandling men kompletteras med NAAT diagnostik 1 vecka efter behandlingen. Om gonorré med komplikation eller nedsatt antibiotikakänslighet 2 kontrollodlingar med en veckas mellanrum. En snabb resistensutveckling pågår och sjukdomen blir tilltagande svårbehandlad. Utan resistensbestämning skall man uppfatta infektionen som kinolonresistent.

Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen Rättsnätet: www.notisum.se

Sexuellt överförbara infektioner – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket nr 1 2015. www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Cefixim: T Tricef. (licenspreparat).

Ceftriaxon: Inj. Rocephalin.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Spectinomycin: Inj. Trobicin.(licenspreparat).

För dig som patient
Läs mer om Gonorré. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer