Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Gonorré.


Orsak

Neisseria gonorrhoeae, gramnegativ bakterie. Smittar via direktkontakt, vid vaginalt/analt samlag, oralsex, genitalsekret till ögon, moder-barn vid förlossning. Majoriteten smittas i Sverige.

Symtom

Inkubationstiden är vanligen 2–7 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av kvinnorna utvecklar inga symtom. Infektionen kan ge cervicit, uretrit, salpingit hos kvinnor och epididymit, uretrit hos mannen.  Även bartholinit, proktit. Risk för sterilitet. Risk för komplikationer som konjunktivit, artrit, bakteriemi (disseminerad gonokockinfektion) hos båda könen. Flytning från uretra, ändtarm eller cervix; gul eller vit, homogen, luktlös. Mellanblödningar. Sveda/obehag i uretra.

Utredning

PCR-test som screening från alla potentiellt drabbade lokaler. Mannen: Urinprov, första portionen och endast 10 ml. Kvinnan: urinprov första portionen 10 ml samt  vaginalsekret. Ta sexualanamnes, ta vid behov även prov från svalg och/el rektum. Postitivt PCR-test (DNA) måste verifieras med odling, görs på specialistklinik före behandling. Blandinfektion vanlig, provtagning för annan STI (klamydia bör alltid tas samtidigt, utsvaras numer på samma prov) mycket viktigt att ta ställning till. Vid smitta utomlands rekommenderas också serologisk diagnostik med tanke på HIV och syfilis. Ev direktmikroskopering på sekret från uretra eller cervix.

Behandling

Sker på enhet med specialistkompetens inom området med tanke på den stora förekomsten av antibiotikaresistens. Behandling efter odling med resistensbestämning. Avråd från all form av sexuell kontakt med annan person tills att svar på kontrollprov efter behandling har kommit och är negativt. Uppföljning sker på specialistklinik.

Anmälan enligt Smittskyddslagen länk

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se länk

SSDV:s riktlinjer länk

Patientinformation: www.1177.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: