Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Gonorré.

ICD-10: A54

Orsak

Neisseria gonorrhoeae, gramnegativ bakterie. Smittar via direktkontakt, främst vid samlag. 50 % smittas utomlands.

Symtom

Inkubationstiden är vanligen 2-7 dagar. En mindre del av männen och cirka hälften av kvinnorna utvecklar inga symtom. Infektionen kan ge cervicit, uretrit, salpingit hos kvinnor och epididymit, uretrit hos mannen, risk för komplikationer som konjunktivit, artrit, bakteriemi hos båda könen. Flytning från uretra eller cervix; gul, homogen, luktlös.

Utredning

Odlingsprov från cervix och uretra med bomullsarmerad pinne i speciellt transportmedium. Anamnesen får avgöra om provtagning från svalg och anus är aktuellt. Laboratoriet resistensbestämmer. Flera lab inför nu diagnostik med PCR-analys som kan tas från urin, cervis, vagina svalg och rectum beroende på anamnes. Om pos PCR-analys krävs odling för att få resistensbestämning. Van mikroskopist kan ta direktprov. Blandinfektion vanlig, provtagning för annan STI (t ex klamydia) obligatoriskt.

Behandling

Behandling efter odlingssvar med resistensbestämning. Vid penicillinkänslig stam ges som engångsdos T amoxicillin 2 g + T Probecid 1 g. Vid kinolonkänslig stam ges engångsdos T ciprofloxacin 500 mg. Kontrollodling 1-2 veckor efter avslutad behandling, men om gonorré med komplikation eller nedsatt antibiotikakänslighet 2 kontrollodlingar med en veckas mellanrum. Om behandling ges innan svar på odling och resistensbestämning liksom vid kinolonresisterns ordineras inj ceftriaxon 0,25 g im En snabb resistensutveckling pågår och sjukdomen blir tilltagande svårbehandlad. Utlandssmitta skall uppfattas som penicillinasproducerande bakteriestam. Utan resistensbestämning skall man uppfatta infektionen som kinolonresistent.

Anmälan enligt Smittskyddslagen www.sminet.se. Kontaktuppföljning skall alltid utföras. Ev remiss till venerolog alternativt samråd med specialist pga ökande problem med resistenta Gc-stammar och för partnerspårning! Vaccin finns inte.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se

Smittskyddslagen och smittskyddsförordningen Rättsnätet: www.notisum.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Amoxicillin: T Amimox. T Amoxicillin.

Ceftriaxon: Inj Rocephalin.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Probenecid: T Probecid.

För dig som patient
Läs mer om Gonorré. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!