Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.
Annons:

Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.


Författare

Symtom

Kraftig smärta efter frätande ämne i ögat. Dimsyn.

Status

Varierande grader av ischemi i ansluting till limbus (sämre prognos ju mer ischemi). Kornealödem. Kornealsår.

Behandling

Spola omedelbart med rikliga mängder ögonbad, koksaltlösning eller i värsta fall vanligt vatten. Avlägsna ev kontaktlinser. Bedöva gärna – glöm inte att evertera övre ögonlocket. Fortsätt att spola minst 15 min, t.ex. via droppåse. Ta reda på vad patienten fått i ögat (bas eller syra), baser och starka syror behöver spolas under ännu längre tid då de penetrerar vävnaden djupare. Diskutera med ögonläkare angående behovet av transport till ögonläkare och fortsatt handläggning. Om behov av akut fortsatt vård hos ögonläkare: antibiotikasalva och ögonförband och akut remiss till ögonklinik, ev fortsatt spolning under transport. Särskilt lutskador är allvarliga och utbredd ischemi i konjunktiva är ett dåligt prognostiskt tecken. Giftinformationscentralen bra hjälp.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: