Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ögonskador – Frätskada av syra eller lut på kornea/konjunktiva.

ICD-10: T26

Behandling

Spola omedelbart med rikliga mängder ögonbad, koksaltlösning eller i värsta fall vanligt vatten. Bedöva gärna- glöm inte att invertera. Fortsätt att spola minst 15 min, t ex via droppåse. Därefter antibiotikasalva och ögonförband och akut remiss till ögonklinik. Särskilt lutskador är allvarliga och utbredd ischemi i konjunktiva är ett dåligt prognostiskt tecken. Giftinformationscentralen bra hjälp.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!