Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Benhinneinflammation
Annons:

Benhinneinflammation


Se även avsnittet ”Stressfraktur, Utmattningsfraktur” i detta kapitel.

Definition

Periostit på mediala delen av tibia. Smärtor i muskler och muskelfästen underben. Kan kallas medialt tibiasyndrom, medial tibial stress syndrome.

Orsak

Överbelastning. Debuterar ofta vid byte av underlag eller för snabb upptrappning av träningsmängd hos idrottare under främst höst och vår. Predisponerande: Hög hålfot, ökad pronation vid löpning. Svaga muskler på underbenets framsida i förhållande till vaden. Åkomman anses vara ett förstadium till stressfraktur.

Symtom

Smärta på underbenets framsida efter och/eller under löpning eller gång. Efter hand mer uttalade besvär efter kort tids löpning och vid mindre intensiv aktivitet. Smärtan är i regel lokaliserad 5–15 cm ovan mediala malleolen. Myosit i muskel-/senövergång är en mildare variant som framförallt drabbar oerfarna idrottare tidigt på säsongen.

Differentialdiagnoser

Kompartmentsyndrom. Stressfraktur. Löparknä.

Status

Smärta och ömhet diffust längs tibia medialt-distalt-posteriort. Smärtan oftast belägen i övergången mellan mellersta och distala tredjedelen av tibia. Stressfraktur är som regel distinkt palpationsöm.

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen kan efter längre tid visa lätt förtjockning av distala tibia. En stressfraktur ses först efter ett par veckor. Skelettscintigrafi kan visa diffust upptag i området. MR liksom skelettscintigrafi visar en eventuell stressfraktur tidigare än röntgen.

Behandling

Fysioterapi med råd om löpteknik, stretching etcetera. I akutläget ges antiinflammatorisk behandling med NSAID/Coxib peroralt eller i gel. Alternativ träning (cykling, simning). Korrektion av löpteknik (man skall ”rulla” på foten; hälen sätts i först), skor (skall vara stabila/stötdämpade), avgjutna stötdämpande anpassade skoinlägg/fotbäddar (stötdämpande inlägg med ett dynamiskt stöd i det längsgående fotvalvet och med en pelott som stöttar det främre tvärgående valvet). Inte springa på hårt underlag. Stärka vävnaden genom avvägd belastningsträning. Stärka muskulaturen på underbenets framsida, stretcha baksidan. Resistenta fall kan i mycket sällsynta fall bli föremål för operation.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis Retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: