Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.

ICD-10: M76.8

Se även avsnittet ”Stressfraktur, Utmattningsfraktur” i detta kapitel.

Definition

Periostit på mediala delen av tibia. Smärtor i muskler och muskelfästen underben.

Orsak

Överbelastning. Debuterar ofta vid byte av underlag eller för snabb upptrappning av träningsmängd hos idrottare under främst höst och vår. Predisponerande: Hög hålfot, ökad pronation vid löpning. Svaga muskler på underbenets framsida i förhållande till vaden. Åkomman anses vara ett förstadium till stressfraktur.

Symtom

Smärta på underbenets framsida efter och/eller under löpning eller gång. Efter hand mer uttalade besvär efter kort tids löpning och vid mindre intensiv aktivitet. Smärtan är i regel lokaliserad 5–15 cm ovan mediala malleolen. Myosit i muskel-/senövergång är en mildare variant som framförallt drabbar oerfarna idrottare tidigt på säsongen.

Differentialdiagnoser

Kompartmentsyndrom. Stressfraktur. Löparknä.

Status

Smärta och ömhet diffust längs tibia medialt-distalt-posteriort. Smärtan oftast belägen i övergången mellan mellersta och distala tredjedelen av tibia. Stressfraktur är som regel distinkt palpationsöm.

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen kan efter längre tid visa lätt förtjockning av distala tibia. En stressfraktur ses först efter ett par veckor. Skelettscintigrafi kan visa diffust upptag i området. MR liksom skelettscintigrafi visar en eventuell stressfraktur tidigare än röntgen.

Behandling

Fysioterapi med råd om löpteknik, stretching etcetera. I akutläget ges antiinflammatorisk behandling med NSAID/Coxib peroralt eller i gel. Alternativ träning (cykling, simning). Korrektion av löpteknik (man skall ”rulla” på foten; hälen sätts i först), skor (skall vara stabila/stötdämpade), avgjutna stötdämpande anpassade skoinlägg/fotbäddar (stötdämpande inlägg med ett dynamiskt stöd i det längsgående fotvalvet och med en pelott som stöttar det främre tvärgående valvet). Inte springa på hårt underlag. Stärka vävnaden genom avvägd belastningsträning. Stärka muskulaturen på underbenets framsida, stretcha baksidan. Resistenta fall kan i mycket sällsynta fall bli föremål för operation.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis Retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis