NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Benhinneinflammation. Periostit. Medialt tibiasyndrom. Medial tibial stress syndrome.

ICD-10: M76.8

Se även avsnittet ”Stressfraktur, Utmattningsfraktur” i detta kapitel.

Definition

Periostit på mediala delen av tibia. Smärtor i muskler- muskelfästen underben.

Orsak

Överbelastning. Debuterar ofta vid byte av underlag eller för snabb upptrappning av träningsmängd hos idrottare ffa höst och vår. Predisponerande: Hög hålfot, ökad pronation vid löpning. Svaga muskler på underbenets framsida i förhållande till vaden. Åkomman anses vara ett förstadium till stressfraktur.

Symtom

Smärta på underbenets framsida efter och/eller under löpning eller gång. Efter hand mer uttalade besvär efter kort tids löpning och vid mindre intensiv aktivitet. Smärtan är i regel lokaliserad 5–15 cm ovan mediala malleolen. Myosit i muskel-/senövergång är en mildare variant som ffa drabbar oerfarna idrottare tidigt på säsongen.

Differentialdiagnoser

Kompartmentsyndrom. Stressfraktur. Löparknä.

Status

Smärta och ömhet diffust längs tibia medialt-distalt-posteriort. Stressfraktur är som regel distinkt palpöm.

Utredning

Klinisk diagnos. Röntgen kan efter längre tid visa lätt förtjockning av distala tibia. En stressfraktur ses först efter ett par veckor. Skelettscintigrafi kan visa diffust upptag i området. MR liksom skelettscintigrafi visar en ev. stressfraktur tidigare än röntgen.

Behandling

Sjukgymnastik med råd om löpteknik, stretching etc. I akutläget ges antiinflammatorisk behandling med NSAID peroralt eller i gel. Alternativ träning (cykling, simning). Korrektion av löpteknik (man skall ”rulla” på foten; hälen sätts i först), skor (skall vara stabila/stötdämpade), avgjutna anpassade skoinlägg/fotbäddar (vid höga fotvalv). Inte springa på hårt underlag. Stärka vävnaden genom avvägd belastningsträning. Stärka muskulaturen på underbenets framsida, stretcha baksidan. Resistenta fall kan i mycket sällsynta fall bli föremål för operation.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis Retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer