Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Kompartmentsyndrom i extremitet.

ICD-10: akut M79.6; kroniskt M62.8

Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”, oftast en muskelloge. Tryckökningen innebär en vävnadsischemi med risk för vävnadsskador.

Orsak

Ökad volym inom något kompartment, till följd av färskt trauma/fraktur/kläm-skada med blödning, svullnad, muskelhypertrofi på grund av kraftig fysisk aktivitet eller tryck från utsidan av till exempel cirkulärt gips. Detta leder till minskat blodflöde – ischemi i området. Anatomiska förhållanden, trånga kompartments, predisponerar. Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och anatomiska förhållanden som orsak. Även hypotoni i vävnaden efter medvetslöshet/intoxikationer kan framkalla kompartmentsyndrom.

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta i samband med ett trauma ofta samtidig fraktur. Vanligaste lokalisering: Underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår. Vid varje tibiafraktur skall man misstänka detta om smärtan är svår.

Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffust och svårtolkat.

Status

Akut kompartmentsyndrom: Svår smärta (även morfinresistent) är det viktigaste symtomet och väcker misstanken. Smärta vid passiv rörelse är ett allvarligt tecken och gör att man skall överväga akut operation. Distala pulsar är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

Kroniskt kompartmentsyndrom: Stelhet och spändhet i affekterat kompartment, muskelsvaghet av påverkade muskler.

Differentialdiagnos

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

Utredning

Framförallt en klinisk diagnos. Diagnosen kan vara svår att ställa. Tryckmätning i muskeln kan övervägas och då remiss till ortopedklinik. Misstänker man akut kompartmentsyndrom skall patienten akut remitteras till ortopedklinik.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt. Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. Operativ behandling med omedelbart öppnande av aktuell muskelloge (fasciotomi) för att ”släppa på trycket” kan rädda muskulatur och nerver från bestående skador. Kroniska fall kan behandlas med träningskorrektion, stötdämpande inlägg med ett dynamiskt stöd i det längsgående fotvalvet och med en pelott som stöttar det främre tvärgående valvet. I sällsynta fall kan det bli nödvändigt med fascietomi.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis