Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Kompartmentsyndrom i extremitet.
Annons:

Kompartmentsyndrom i extremitet.


Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”, oftast en muskelloge. Tryckökningen innebär en vävnadsischemi med risk för vävnadsskador.

Orsak

Ökad volym inom något kompartment, till följd av färskt trauma/fraktur/kläm-skada med blödning, svullnad, muskelhypertrofi på grund av kraftig fysisk aktivitet eller tryck från utsidan av till exempel cirkulärt gips. Detta leder till minskat blodflöde – ischemi i området. Anatomiska förhållanden, trånga kompartments, predisponerar. Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och anatomiska förhållanden som orsak. Även hypotoni i vävnaden efter medvetslöshet/intoxikationer kan framkalla kompartmentsyndrom.

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta i samband med ett trauma ofta samtidig fraktur. Vanligaste lokalisering: Underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår. Vid varje tibiafraktur skall man misstänka detta om smärtan är svår.

Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffust och svårtolkat.

Status

Akut kompartmentsyndrom: Svår smärta (även morfinresistent) är det viktigaste symtomet och väcker misstanken. Smärta vid passiv rörelse är ett allvarligt tecken och gör att man skall överväga akut operation. Distala pulsar är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

Kroniskt kompartmentsyndrom: Stelhet och spändhet i affekterat kompartment, muskelsvaghet av påverkade muskler.

Differentialdiagnos

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

Utredning

Framförallt en klinisk diagnos. Diagnosen kan vara svår att ställa. Tryckmätning i muskeln kan övervägas och då remiss till ortopedklinik. Misstänker man akut kompartmentsyndrom skall patienten akut remitteras till ortopedklinik.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt. Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. Operativ behandling med omedelbart öppnande av aktuell muskelloge (fasciotomi) för att ”släppa på trycket” kan rädda muskulatur och nerver från bestående skador. Kroniska fall kan behandlas med träningskorrektion, stötdämpande inlägg med ett dynamiskt stöd i det längsgående fotvalvet och med en pelott som stöttar det främre tvärgående valvet. I sällsynta fall kan det bli nödvändigt med fascietomi.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: