NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kompartmentsyndrom i extremitet.

ICD-10: akut M79.6; kroniskt M62.8

Definition

Ökat vävnadstryck inom ett anatomiskt rum, s.k. ”kompartment”, oftast en muskelloge. Tryckökningen innebär en vävnadsischemi med risk för vävnadsskador.

Orsak

Ökad volym inom något kompartment, pga färskt trauma/fraktur/kläm-skada med blödning, svullnad, muskelhypertrofi pga kraftig fysisk aktivitet eller tryck från utsidan av t.ex. cirkulärt gips. Detta leder till minskat blodflöde – ischemi i området. Anatomiska förhållanden, trånga kompartments, predisponerar. Vid kroniskt kompartmentsyndrom dominerar troligen kombinationen av långvarig fysisk aktivitet och anatomiska förhållanden som orsak. Även hypotoni i vävnaden efter medvetslöshet/intoxikationer kan framkalla kompartmentsyndrom.

Symtom

Akut kompartmentsyndrom: Kraftig smärta, ofta i samband med ett trauma. Vanligaste lokalisering: Underbenets muskelloger, mer sällan fotled, underarm eller lår. Kroniskt kompartmentsyndrom: Uppträder successivt och är ofta mer diffust och svårtolkat.

Status

Svår smärta (även morfinresistent) är det viktigaste symtomet och väcker misstanken. Smärta i såväl vila som vid passiv rörelse. Stelhet och spändhet i affekterat kompartment, muskelsvaghet av påverkade muskler. Ökad smärta vid passiv sträckning av aktuell muskulatur, nervpåverkan inom kompartment. Distala pulsar är normala, kompartmenttrycket överstiger i regel inte artärtrycket.

Differentialdiagnos

Benhinneinflammation. Stressfraktur.

Utredning

Ffa klinisk diagnos. Diagnosen kan vara svår att ställa. Tryckmätning i muskeln utförs via ortopedklinik.

Behandling

Avlägsna eventuella cirkulära gips direkt. Akuta fall remitteras vid misstanke för direkt omhändertagande på sjukhus. Operativ behandling med omedelbart öppnande av aktuell muskelloge (fasciotomi) för att ”släppa på trycket” kan rädda muskulatur och nerver från bestående skador. Kroniska fall kan ev. behandlas med träningskorrektion, i sällsynta fall med fasciotomier.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer