Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur.

ICD-10: M84.3

Definition

Utmattningsfraktur i skelett.

Orsak

Återkommande överbelastning hos framför allt idrottsmän (långdistanslöpare), marscherande militärer, balettdansörer. Även måttlig belastning hos äldre med osteoporos kan förorsaka stressfraktur.

Symtom

Utan föregående trauma lokal svullnad och smärta vid belastning (ibland vilosmärta). Oftast mellanfot (ffa andra metatarsalbenet men även metatarsale 5). Även häl, fotled (os Naviculare), mediala malleolen, underben och lårben. Brukar inte göra så ont direkt utan mer dagen efter. Tilltagande molvärk.

Status

Typisk anamnes. Tilltagande belastningssmärtor, distinkt palpationssmärta och ev svullnad över den aktuella skelettstrukturen. Stämgaffelvibrationer mot det ömmande området framkallar obehag/smärta.

Differentialdiagnos: Benhinneinflammation. Skelettumör (allmänpåverkan, vilosmärta). Mortons neurinom. Charcotfot (vid diabetes + neuropati) kompartmentsyndrom, tendinopati, nervinklämning.

Utredning

Röntgen/ DT. Kan dock ta upp till 6 veckor från symtomdebut innan en stressfraktur ses på slätröntgen- tidigast efter 3 veckor. Via MR eller skelettscintigrafi ses frakturen i regel inom ett par dagar. MR att fördra (bäst sensitivitet och specificitet).

Behandling

Stressfrakturer i mellanfotsben behandlas konservativt. Dvs undvikande av hopp och löpning på hårt underlag. Stabil skolsula. Ordinera inte vila- gradvis återgång till full aktivitet under 8 – 12 veckor. För löpare kan vattenlöpning prövas. Övriga stressfrakturer åtgärdas i samråd med ortoped. Ev gips/ortos. Ge inte NSAID vid stressfraktur (kan hämma läkningen).

Aktuella mediciner

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!