Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.

ICD-10: N39

Se avsnittet Urinvägsinfektion i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Asymtomatisk Bakteriuri ABU hos äldre ska inte behandlas vare sig hos KAD bärare eller övriga. 25–50 % av äldre kvinnor har ABU. Kateterbärare har alltid bakteriuri. Illaluktande urin utan symtom behandlas inte. Trötthet och förvirring är inte specifikt för UVI, tänk i första hand på annan orsak till symtomen. Vid demenssjukdom kan det dock vara svårare att utesluta UVI genom anamnesen.

Cystit innebär förutom bakteriuri att patienten har besvär såsom sveda, täta trängningar och frekventa miktioner, men utan feber eller allmänpåverkan. Kinoloner ska ej ges vid okomplicerad nedre UVI, följ Kloka Listan.

Om feber misstänk akut prostatit eller akut pyelonefrit, ökad risk hos kateterbärare. Ska alltid antibiotikabehandlas. Risk för urosepsis särskilt stor hos äldre dementa kateterbärare som kan ha försökt dra ut katetern.

Recidiverande UVI definieras som minst två antibiotikabehandlade UVI under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året.

Fördjupning

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-urinvagsinfektioner—behandlingsrekommendation#hmainbody3

Folkhälsomyndighetens behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, uppdaterad 2020. vardprogram-uvi-201106.pdf (infektion.net)

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis