Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Urinvägsinfektion hos äldre
Annons:

Urinvägsinfektion hos äldre


Författare

Se avsnittet Urinvägsinfektion i kapitlet Urologi.

Asymtomatisk Bakteriuri (ABU) hos äldre ska inte behandlas vare sig hos KAD bärare eller övriga. 25–50 % av äldre kvinnor har ABU. Kateterbärare har alltid bakteriuri. Illaluktande urin utan symtom behandlas inte. Trötthet och förvirring är inte specifikt för UVI, tänk i första hand på annan orsak till symtomen. Vid demenssjukdom kan det dock vara svårare att utesluta UVI genom anamnesen.

Cystit innebär förutom bakteriuri att patienten har besvär såsom sveda, täta trängningar och frekventa miktioner, men utan feber eller allmänpåverkan. Kinoloner ska ej ges vid okomplicerad nedre UVI, följ Kloka Listan.

Om feber misstänk akut prostatit eller akut pyelonefrit, ökad risk hos kateterbärare. Ska alltid antibiotikabehandlas. Risk för urosepsis särskilt stor hos äldre dementa kateterbärare som kan ha försökt dra ut katetern.

Recidiverande UVI definieras som minst två antibiotikabehandlade UVI under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året.

Vårdnivå

Behandlas normalt inom hemsjukvård/primärvård. Vid febril UVI och/eller påverkat allmäntillstånd överväg remiss till akutsjukhus/geriatrik.

Fördjupning

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

Folkhälsomyndighetens behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, uppdaterad 2020. vardprogram-uvi-201106.pdf (infektion.net)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: