Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.
Annons:

Urinvägsinfektion. Asymtomatisk bakteriuri. ABU.


Anna Tengvall
Anna Tengvall
Specialistläkare i geriatrik

Se avsnittet Urinvägsinfektion i kapitlet Urologi.

Asymtomatisk Bakteriuri ABU hos äldre ska inte behandlas vare sig hos KAD bärare eller övriga. 25–50 % av äldre kvinnor har ABU. Kateterbärare har alltid bakteriuri. Illaluktande urin utan symtom behandlas inte. Trötthet och förvirring är inte specifikt för UVI, tänk i första hand på annan orsak till symtomen. Vid demenssjukdom kan det dock vara svårare att utesluta UVI genom anamnesen.

Cystit innebär förutom bakteriuri att patienten har besvär såsom sveda, täta trängningar och frekventa miktioner, men utan feber eller allmänpåverkan. Kinoloner ska ej ges vid okomplicerad nedre UVI, följ Kloka Listan.

Om feber misstänk akut prostatit eller akut pyelonefrit, ökad risk hos kateterbärare. Ska alltid antibiotikabehandlas. Risk för urosepsis särskilt stor hos äldre dementa kateterbärare som kan ha försökt dra ut katetern.

Recidiverande UVI definieras som minst två antibiotikabehandlade UVI under det senaste halvåret eller minst tre under det senaste året.

Fördjupning

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-urinvagsinfektioner—behandlingsrekommendation#hmainbody3

Folkhälsomyndighetens behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/246aa17721b44c5380a0117f6d0aba40/behandlingsrekommendationer-oppenvard.pdf

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna, uppdaterad 2020. vardprogram-uvi-201106.pdf (infektion.net)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: