Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Asymtomatisk bakteriuri. ABU.

ICD-10: R82.7

Definition

Växt av samma bakteriestam (100.000/ml) i två (hos män ett) urinprov tagna med några dagars mellanrum. Frånvaro av symtom

Symtom

Saknas

Utredning

Upprepat prov vb. P-glukos. Residualurin med bladderscan.

Behandling

Gravida kan/bör behandlas pga risk för uppåtstigande infektion. Alltid uppföljning.

ABU kan behandlas vid planerade ingrepp i urinvägarna och/eller operation.

Övriga: Behandla ej med antibiotika. Ökad vigilans hos diabetiker.

KAD-bärare har alltid bakteriuri. Även vanligt hos äldre särskilt på boenden. Ospecifika symtom som illaluktande urin, trötthet, oro, förvirring är inte behandlingsindikation.

Fördjupning

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Information-fran-lakemedelsverket-nr-5-2017-bakgrundsdokumentation.pdf

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Behandlingsrekommendationer-för-vanliga-infektioner-i-öppenvård-2013.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer