Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hypokalemi.

ICD-10: E87

Definition

S-kalium <3,6 mmol/l. (Venprovet får inte tas under stas eller pumpning av handen vilket ger hemolysrisk med falskt normalt eller förhöjt kalium).

Orsaker

Akut: Diarré och kräkningar, osmotisk diures t.ex. hyperglykemi Kroniskt: Diuretikabehandling (ffa tiaziddiuretika), kronisk diarré t.ex. celiaki, anorexi, laxantiamissbruk, tarm- eller gallfistlar, primär hyperaldosteronism, Cushings syndrom, ökad renin-angiotensin-aldosteron aktivitet (t.ex. vid njurartärstenos), långvarig kortisonbehandling, sarkoidos, överkonsumtion av lakrits och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi.

Symtom

S-kalium <2,5–3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall paralytisk ileus, nefrogen diabetes insipidus, och muskelnekroser. Mest fruktat är arytmier som kammarflimmer. Risken ökar om samtidigt digitalis och hypoxi. EKG: Flack eller negativ T-våg, neg. ST-sträcka, förlängd QT-tid, bifasisk P-våg, uttalad Q-våg.

Status

Trött, matt, nedsatta extremitetsreflexer.

Utredning

Anamnes och status för att värdera vätskebalans. Kontrollera blodtrycket. Läkemedelsanamnes. Elstatus, TSH/T4 (hypertyreos?), S-Mg, P-glukos (hyperglykemi?), Blodstatus (leukemi?), syra-basstatus, S-clorider, S-aldosteron, S-renin, kalcium, magnesium, fosfat, S-kortisol, standardbikarbonat och kreatinkinas.

Behandling

Ge profylax vid diuretikabehandling alt ompröva preparatval. Vid fortsatt diuretikabehandling användes kaliumsubstitution per os alternativt kaliumsparande diuretikum. Amilorid eller spironolakton kan användas om S-kreatinin understiger 130 µmol/l. Akutremiss till medicinklinik vid S-K <2,5-3 mmol/L eller symtom (arytmi eller muskelpåverkan). Iv substitution ofta med hjärtövervakning.

Fördjupning

Läkartidningen – hypokalemi

Egenvård: Bananer, klementiner, jordgubbar.

Aktuella Mediciner

Kaliumcitrat: Oral lösn Kajos.

Kaliumklorid: Depottabl Kaleorid. Kaliumklorid EQL Pharma. Kaliumklorid Orifarm.

Kaliumsparande diuretikum: T Spironolakton. T. Eplerenon

T Amilorid (licenspreparat), men finns i kombination med tiazid: Amiloferm, Normorix, Sparkal

För dig som patient
Läs mer om Hypokalemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev