Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypokalemi.

ICD-10: E87

Definition

S-kalium< 3,6 mmol/l. (Venprovet får inte tas under stas eller pumpning av handen vilket ger hemolysrisk med falskt normalt eller förhöjt kalium).

Orsaker

Akut: Diarré och kräkningar, osmotisk diures t ex diabetesketoacidos. Kroniskt: Diuretikabehandling (ffa tiaziddiuretika), kronisk diarré t ex celiaki, anorexi, laxantiamissbruk, tarm- eller gallfistlar, primär hyperaldosteronism, Cushings syndrom, ökad renin-angiotensin-aldosteron aktivitet (t ex vid njurartärstenos), långvarig kortisonbehandling, sarkoidos, överkonsumtion av lakrits och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi.

Symtom

S-kalium< 2,5 – 3,0 mmol/l: trötthet, muskelsvaghet speciellt i benen, muskelsmärtor, hyporeflexi, myrkrypningar och muskelkramper, obstipation. I allvarligare fall paralytisk ileus, nefrogen diabetes insipidus, och muskelnekroser. Mest fruktat är arytmier som kammarflimmer. Risken ökar om samtidigt digitalis och hypoxi. EKG: Flack eller negativ T-våg, neg ST-sträcka, förlängd QT-tid, bifasisk P- våg, uttalad Q- våg.

Status

Trött, matt, nedsatta extremitetsreflexer.

Utredning

Elstatus, TSH/ T4 (hypertyreos?), S-Mg, P-glu (hyperglykemi?), Blodstatus (leukemi?). Om ingen uppenbar orsak kontrolleras kortisol dygnsmängd urin x 3 samt S-aldosteron.

Behandling

Ge profylax vid diuretikabehandling alt ompröva preparatval. Vid fortsatt diuretikabehandling användes kaliumsubstitution per os alternativt kaliumsparande diuretikum. Amilorid kan användas om S-kreatinin understiger 130 µmol/l. Akutremiss till medicinklinik vid S-K < 3. Iv substitution alltid med hjärtövervakning.

Egenvård: Bananer, klementiner, jordgubbar.

Aktuella mediciner

Kaliumcitrat: Oral lösn Kajos.

Kaliumklorid: Depottabl Kaleorid.

Kaliumsparande diuretikum: T Amilorid. T Spironolakton.

För dig som patient
Läs mer om Hypokalemi. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!