Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Hypokalemi.


Definition

S-kalium <3,6 mmol/l. (Venprovet får inte tas under stas eller pumpning av handen eftersom det ger hemolysrisk med falskt normalt eller förhöjt kalium).

Orsaker

Akut: Diarré och kräkningar, osmotisk diures t.ex. hyperglykemi

Kroniskt: Diuretikabehandling (ffa tiaziddiuretika), kronisk diarré, anorexi, laxantiamissbruk, tarm- eller gallfistlar, primär hyperaldosteronism, Cushings syndrom, ökad renin-angiotensin-aldosteron aktivitet (t.ex. vid njurartärstenos), långvarig kortisonbehandling, överkonsumtion av lakrits och en del ovanliga ärftliga njursjukdomar med rubbad tubulär funktion. Magnesiumbrist förstärker eller vidmakthåller hypokalemi.

Symtom

Muskelsvaghet.

Rabdomyolys.

EKG-förändringar och arytmier.

Påverkad njurfunktion: försämrad koncentrationsförmåga, ökad bikarbonatreabsorption, blodtrycksförhöjning etc.

Glukosintolerans – försämrad insulinfrisättning.

Symtomens svårighetsgrad beror både på graden av hypokalemi samt hur snabbt detta utvecklats. Vanligtvis inga symtom om S-Kalium >3 mmol/L. Muskelsvaghet kan uppträda vid ca S-kalium <2,5mmol/l eller vid högre nivå om hypokalemi utvecklas snabbt. Svagheten börjar vanligtvis i benen, sprider sig upp till bålen och till armarna och kan utvecklas till paralys. Vid svår hypokalemi kan muskelkramper och rabdomyolys med åtföljande myoglobinuri uppträda. Muskelpåverkan kan även drabba andningsmuskulatur och orsaka andningssvikt och död. Gastrointestinal muskulatur kan påverkas och resultera i paralytisk ileus.

Rytmrubbningar som kan uppstå är bl a sinusbradykardi, paroxysmal förmakstakykardi, AV-block samt kammartakykardi och kammarflimmer. Risken för arytmi ökar vid kranskärlssjukdom, digitalisbehandling och hypomagnesemi. EKG: ST-sänkning, T-vågsförändring, U-våg, förlängd QT-tid.

Status

Trött, matt, nedsatta extremitetsreflexer, muskelsvaghet.

Utredning

Anamnes och status för att värdera vätskebalans. Kontrollera blodtrycket. Läkemedelsanamnes. Elstatus, TSH/T4, S-Mg, P-glukos, blodstatus, syra-basstatus, S-klorid, S-aldosteron, S-renin, kalcium, fosfat, S-kortisol, standardbikarbonat och kreatinkinas.

EKG.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik vid S-K <2,5 mmol/L eller symtom (EKG-förändringar, arytmi eller muskelpåverkan). Då rekommenderas intravenös substitution, ofta med hjärtövervakning.

Ge kaliumtillskott (till exempel Kaleorid 750 mg tre tabl per dag) vid diuretikabehandling alternativt tillägg av spironolakton, eplerenon eller amilorid. Noggrann uppföljning krävs vid nedsatt njurfunktion och samtidig behandling med ACE-hämmare, ARB eller NSAID pga risk för hyperkalemi. Vid medicinändring pga hypokalemi kontrolleras kaliumvärde efter 1-2 veckor.

Fördjupning

Läkartidningen – hypokalemi

Egenvård: Bananer, klementiner, jordgubbar.

Aktuella Mediciner

Kaliumcitrat: Oral lösn Kajos.

Kaliumklorid: Depottabl Kaleorid. Kaliumklorid EQL Pharma. Kaliumklorid Orifarm.

Kaliumsparande diuretikum: T Spironolakton. T. Eplerenon

T Amilorid (licenspreparat), men finns i kombination med tiazid: Amiloferm, Normorix, Sparkal

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: