Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Pulmonell arteriell hypertension. PAH.

Definition

Pulmonell hypertension: Höjt medeltryck i arteria pulmonalis.
Pulmonell arteriell hypertension utgör en mindre andel av dessa, uppvisar förändringar i lungans små kärl ledande till ökad vaskulär resistens och belastning på högerhjärtat. Relativt sällsynta sjukdomar.

Orsak

Pulmonell arteriell hypertension: Till en del okänd. Viss hereditet. Onormalt höga nivåer av endotelin; ett kärlsammandragande protein i kärlväggarna. Sekundär PAH till följd av kronisk lungembolism, sarkoidos, sklerodermi, SLE, medfödda hjärtfel, klaffel, leversjkd med portal hypertension, graviditet, HIV, amfetamin, kokain, heroin, amfetaminliknande bantningsmedel m fl.

Pulmonell hypertension: Ffa vänstersidig hjärtsjkd, lungsjukdom, tromboembolisk sjkd.

Symtom

Andfåddhet, trötthet, sänkt kondition. Ibland angina pektoris, ev svimningskänsla vid ansträngning (är illavarslande symtom). Risk för ventrombos ökad 10 ggr. Insjuknande i 20-50 års ålder. Hög mortalitet om obehandlad.

Differentialdiagnoser: Astma, KOL, luftvägsinfektion, anemi, hjärtinsufficiens, utmattningssyndrom.

Status

Blåsljud, förstärkt 2:a ton, halsvensstas, perifera ödem.

Utredning

Misstänks vid kvarstående besvär där de vanligare sjukdomarna enl ovan är behandlade och uteslutna. CRP, Hb, EKG (högerkammarhypertrofi?), UCG (viktigaste undersökningen), lungröntgen (ökad central fyllnad? stort högerhjärta?), spirometri (FEV 1 sjunkande). Remiss lung- eller hjärtklinik. Diagnosen fastställs via högersidig hjärtkateterisering.

Behandling

Behandling vid speciella centra. Blockering av kärlsammandragande entotelin via läkemedel som bosentan m fl. Kärlvidgande behandling via infusion eller inhalator. Kalciumblockerare i utvalda fall. Vid kronisk lungembolism och proximalt sittande tromber ev op (pulmonalisstrombendartärektomi). Ev lungtransplantation. Warfarin som profylax vid kronisk lungembolism.

Patientkontakt: www.hjart-lung.se www.reumatikerforbundet.se

För dig som patient
Läs mer om Pulmonell arteriell hypertension. PAH. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!