Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Sömnbesvär. Sömnproblem. Sömnrubbning. Sömnstörning. – Akuta, situationsbetingade.

ICD-10: F51.9 DSM IV: 307.42

Se även avsnittet Snarkning/Sömnapné i kap ÖNH- sjukdomar. 

Akuta, situationsbetingade:

Definition

Kortvariga sömnbesvär som inte beror på somatisk eller psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol/narkotika/läkemedel. Duration< 3 veckor.

Orsaker

Stress/oro inför morgondagen. Störningar i dygnsrytm (resor, arbete m.m), miljö (buller, temperatur m.m), sociala störningar (ex v konflikter), kaffe-/alkoholintag mm Allt ger störningar i hjärnans sömnregering med centra i talamus.

Symtom

Oförmåga att somna in, flera uppvaknanden eller tidigt morgonuppvaknande. Inga tecken till depression, ångest eller missbruk.

Status

Normalt somatiskt och psykiskt status.

Behandling

Tillgång till sömnskola eller samtal? – stresshantering. Motion. I andra hand kan tillfälliga sömnproblem behandlas med zolpidem eller zopiklon. Till personer med missbruksanamnes erbjuds propiomazin eller alimemazin. Propiomazin kan tuggas för att få snabbare effekt. Till pat> 55 år är melatonin ett alternativ. Kort behandlingstid, små förpackningar.

Vid sömnstörningar med oro hos åldrig patient har klometiazol ofta god effekt.

Aktuella mediciner

Alimemazin: Drp Theralen.

Klometiazol: Kaps/Oral lösn Heminevrin.

Melatonin: T Cirkadin.

Propiomazin: T Propavan.

Zolpidem: T Zolpidem. Resoritabl Edluar.

Zopiklon: T Imovane. T Zopiklon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!