NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.

ICD-10: L24

Se även avsnittet Allergiskt kontakteksem ovan.

Definition

Icke allergiskt nötningseksem.

Orsaker

Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker. Ses ibland efter frekventa handtvättningar pga tvångsbeteende. Frekvent vattenkontakt i sig räcker alltså för att framkalla eksemet men risken ökar givetvis vid samtidig kontakt med tvål/rengöringsmedel. Kallt och torrt klimat. Mekanisk retning.

Symtom

Debut ofta tidigt i livet. Ogynnsam prognos i meningen hög risk för utveckling till kroniskt tillstånd med nedsatt hudbarriär och nedsatt tolerans för skadlig hudexponering. Drabbar oftast handryggar och interdigitalt med kliande, torra, rodnade fläckar med fissurtendens. Ibland exkoriationer, vesikler saknas ofta. Föregås ofta av långvarig torrhet, narighet. Eksemet kan därefter komma plötsligt. Då det skadade hornlagret lättare släpper igenom allergen utvecklas ibland kontaktallergi (gummi/parfymämnen/konserveringsämnen/nickel m.m.). Förbättras vid långledighet. Orsakar ibland långa sjukskrivningsperioder. Fluktuerande förlopp med perioder av förbättring/försämring. Årstidsvariationer vanligt. Ung person med handeksem måste ta hänsyn till detta i sina yrkesval. Utsatta yrken är köks-arbetare, frisör, lokalvårdare, sjuksköterska, barnsköterska, arbetare inom fiskhantering m.fl.

Tar lång tid innan huden återhämtat sig efter en inflammation; 3–6 mån.

Differentialdiagnoser: Allergiskt kontakteksem (vanligare i handflator; går ibland dock inte kliniskt att skilja ifrån ett icke-allergiskt). Atopiskt eksem. Psoriasis. Pustulosis palmoplantaris. Svampinfektioner.

Utredning

Anamnes (atopisk konstitution? våtarbete? exponering för kemikalier/lösningsmedel/gummi/läder etc yrkesanamnes!). Epikutantest bör i princip alltid utföras – självfallet vid uttalade eller långvariga besvär. Handeksempatienter har ofta någon typ av kontaktallergi. Remittera till hudklinik (frågeställning kontaktallergi mot de vanligaste allergenen – epikutantest? UVB/PUVA? Mjukröntgenbehandling, s k Buckybehandling?). Pat verksam i miljö med omfattande exponering för kemikalier remitteras till yrkesdermatologisk klinik; man har där möjlighet att testa för allergi mot aktuella kemiska preparat. Omplacering-remiss FHV?

Behandling

Akut eksem: Starta med gr II–III steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steriod direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader. Vid mkt uttalade besvär peroral beh med prednisolon 20–40 mg dagl med nedtrappning. Viktigt med mjukgörare. Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid.

Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med gr III steroidkräm och antimikrobiellt medel alt antibiotikum peroralt. Vid svåra besvär via hudklin ev. UVB-strålning alt PUVA. Vid hudklinik finns även möjlighet till mjukröntgen/Buckybeh alt behandling med calcineurinhämmare eller licenspreparat som alitretionin. Patienten skall informeras om att det inte finns någon botande terapi. Läkningen är beroende av att pat undviker våtarbete etc samt tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder steroider.

Egenvård: Undvik våtkontakt, hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar i plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Aktuella Mediciner

Steroider

Grupp II: Kräm/Salva Emovat. Kräm/Salva Locoid.

Grupp III: Kräm/Kutan lösning/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Steroider + antibiotika

Gr III + chinoform: Kräm Betnovat med chinoform.

Mjukgörare

Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm/Kutan emulsion Miniderm. Kräm Karbamid i Essex APL 2 %, 5 %, 10 %. Kutan emulsion Propyless. Fet kräm Locobase.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer