Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Eksem – Traumiterativt eksem. Handeksem-icke allergiskt. Irritationseksem.

ICD-10: L24

Se även avsnittet Allergiskt kontakteksem ovan.

Definition

Icke allergiskt nötningseksem.

Orsaker

Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker. Ses ibland efter frekventa handtvättningar pga tvångsbeteende. Frekvent vattenkontakt i sig räcker alltså för att framkalla eksemet men risken ökar givetvis vid samtidig kontakt med tvål/rengöringsmedel. Kallt och torrt klimat. Mekanisk retning.

Symtom

Debut ofta tidigt i livet. Ogynnsam prognos i meningen hög risk för utveckling till kroniskt tillstånd med nedsatt hudbarriär och nedsatt tolerans för skadlig hudexponering. Drabbar oftast handryggar och interdigitalt med kliande, torra, rodnade fläckar med fissurtendens. Ibland exkoriationer, vesikler saknas ofta. Föregås ofta av långvarig torrhet, narighet. Eksemet kan därefter komma plötsligt. Då det skadade hornlagret lättare släpper igenom allergen utvecklas ibland kontaktallergi (gummi/parfymämnen/konserveringsämnen/nickel m.m.). Förbättras vid långledighet. Orsakar ibland långa sjukskrivningsperioder. Fluktuerande förlopp med perioder av förbättring/försämring. Årstidsvariationer vanligt. Ung person med handeksem måste ta hänsyn till detta i sina yrkesval. Utsatta yrken är köks-arbetare, frisör, lokalvårdare, sjuksköterska, barnsköterska, arbetare inom fiskhantering m.fl.

Tar lång tid innan huden återhämtat sig efter en inflammation; 3–6 mån.

Differentialdiagnoser: Allergiskt kontakteksem (vanligare i handflator; går ibland dock inte kliniskt att skilja ifrån ett icke-allergiskt). Atopiskt eksem. Psoriasis. Pustulosis palmoplantaris. Svampinfektioner.

Utredning

Anamnes (atopisk konstitution? våtarbete? exponering för kemikalier/lösningsmedel/gummi/läder etc yrkesanamnes!). Epikutantest bör i princip alltid utföras – självfallet vid uttalade eller långvariga besvär. Handeksempatienter har ofta någon typ av kontaktallergi. Remittera till hudklinik (frågeställning kontaktallergi mot de vanligaste allergenen – epikutantest? UVB/PUVA? Mjukröntgenbehandling, s k Buckybehandling?). Pat verksam i miljö med omfattande exponering för kemikalier remitteras till yrkesdermatologisk klinik; man har där möjlighet att testa för allergi mot aktuella kemiska preparat. Omplacering-remiss FHV?

Behandling

Akut eksem: Starta med gr II–III steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steriod direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader. Vid mkt uttalade besvär peroral beh med prednisolon 20–40 mg dagl med nedtrappning. Viktigt med mjukgörare. Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid.

Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med gr III steroidkräm och antimikrobiellt medel alt antibiotikum peroralt. Vid svåra besvär via hudklin ev. UVB-strålning alt PUVA. Vid hudklinik finns även möjlighet till mjukröntgen/Buckybeh alt behandling med calcineurinhämmare. Alitretinoin är en peroral retinoid, kan bli aktuell för patienter med svårt handeksem (särskilt hyperkeratotisk typ) som inte svarat på topikal terapi i form av grp III/IV steroider. Förbehållet specialister i dermatologi. Kontraindicerat vid graviditet/amning.

Patienten skall informeras om att det inte finns någon botande terapi. Läkningen är beroende av att pat undviker våtarbete etc samt tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder steroider.

Egenvård: Undvik våtkontakt, hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar i plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Aktuella Mediciner

Steroider

Grupp II: Kräm/Salva Emovat. Kräm/Salva Locoid.

Grupp III: Kräm/Kutan lösning/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Steroider + antibiotika

Gr III + chinoform: Kräm Betnovat med chinoform.

Retinoid

alitretinoin: :K Alitretinoin Orifarm (specialistreparat)

Mjukgörare

Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm/Kutan emulsion Miniderm. Kräm Karbamid i Essex APL 2 %, 5 %, 10 %. Kutan emulsion Propyless. Fet kräm Locobase.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis