Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Dermatologi / Eksem – Traumiterativt eksem, icke-allergiskt handeksem
Annons:

Eksem – Traumiterativt eksem, icke-allergiskt handeksem


Se även avsnittet Allergiskt kontakteksem.

Definition

Icke allergiskt nötningseksem.

Orsaker

Inflammation i epidermis och dermis. Vått, smutsigt arbete/frekventa handtvättningar som försämrar hudbarriären. Fukt i skyddshandskar. Vanligare hos atopiker. Ses ibland efter frekventa handtvättningar pga tvångsbeteende. Frekvent vattenkontakt i sig räcker alltså för att framkalla eksemet men risken ökar givetvis vid samtidig kontakt med tvål/rengöringsmedel. Kallt och torrt klimat. Mekanisk retning.

Symtom

Debut ofta tidigt i livet. Ogynnsam prognos i meningen hög risk för utveckling till kroniskt tillstånd med nedsatt hudbarriär och nedsatt tolerans för skadlig hudexponering. Drabbar oftast handryggar och interdigitalt med kliande, torra, rodnade fläckar med fissurtendens. Ibland exkoriationer, vesikler saknas ofta. Föregås ofta av långvarig torrhet, narighet. Eksemet kan därefter komma plötsligt. Då det skadade hornlagret lättare släpper igenom allergen utvecklas ibland kontaktallergi (gummi/parfymämnen/konserveringsämnen/nickel m.m.). Förbättras vid långledighet. Orsakar ibland långa sjukskrivningsperioder. Fluktuerande förlopp med perioder av förbättring/försämring. Årstidsvariationer vanligt. Ung person med handeksem måste ta hänsyn till detta i sina yrkesval. Utsatta yrken är köksarbetare, frisör, lokalvårdare, sjuksköterska, barnsköterska, arbetare inom fiskhantering m.fl.

Tar lång tid innan huden återhämtat sig efter en inflammation; 3–6 mån.

Differentialdiagnoser

Allergiskt kontakteksem (vanligare i handflator; går ibland dock inte kliniskt att skilja ifrån ett icke-allergiskt). Atopiskt eksem. Psoriasis. Pustulosis palmoplantaris. Svampinfektioner.

Utredning

Anamnes (atopisk konstitution? våtarbete? exponering för kemikalier/lösningsmedel/gummi/läder etc yrkesanamnes!). Epikutantest bör i princip alltid utföras – självfallet vid uttalade eller långvariga besvär. Handeksempatienter har ofta någon typ av kontaktallergi. Remittera till hudklinik (frågeställning kontaktallergi mot de vanligaste allergenen – epikutantest? UVB/PUVA? Mjukröntgenbehandling, s k Buckybehandling?). Pat verksam i miljö med omfattande exponering för kemikalier kan remitteras till yrkesdermatologisk klinik; man har där möjlighet att testa för allergi mot aktuella kemiska preparat. Omplacering-remiss FHV?

Behandling

Akut eksem:Starta med gr II–III steroidkräm dagligen i 1–3 veckor. Ofta bra att använda en stark steriod direkt för att därefter glesa ut till underhållsbehandling ett par gånger i veckan under ett par månader. Vid mkt uttalade besvär peroral beh med prednisolon 20–40 mg dagl med nedtrappning. Viktigt med mjukgörare. Kroniskt eksem: Mjukgörare är basen i behandlingen. Kräm på dagen och fet kräm eller salva under natten. Underhållsbehandla med svagast möjliga steroid.

Vid sekundärinfektion: Använd kombinationspreparat med gr III steroidkräm och tvätt med tvål och vatten eller t.ex. klorhexidinlösning alt antibiotikum peroralt. Vid svåra besvär via hudklin ev. UVB-strålning alt PUVA. Vid hudklinik finns även möjlighet till mjukröntgen/Buckybeh alt behandling med calcineurinhämmare. Alitretinoin är en peroral retinoid, kan bli aktuell för patienter med svårt handeksem (särskilt hyperkeratotisk typ) som inte svarat på topikal terapi i form av grp III/IV steroider. Förbehållet specialister i dermatologi. Kontraindicerat vid graviditet/amning.

Patienten skall informeras om att det inte finns någon botande terapi. Läkningen är beroende av att pat undviker våtarbete etc samt tålmodigt behandlar sig med mjukgörare samt i perioder steroider.

Egenvård: Undvik våtkontakt, hudirriterande ämnen och lösningsmedel. Flitigt användande av mjukgörande salvor och krämer. Använd bomullsvantar i plasthandskar för att skydda huden mot fukt/irriterande ämnen.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Steroider

Grupp II: Kräm/Salva Emovat. Kräm/Salva Locoid.

Grupp III: Kräm/Kutan lösning Ovixan. Kräm/Kutan lösning/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Retinoid: alitretinoin: K Alitretinoin Orifarm (specialistreparat)

Mjukgörare

Kräm/Kutan emulsion Canoderm. Kräm Oviderm. Kräm/Kutan emulsion Miniderm. Kräm Karbamid i Essex APL 2 %, 5 %, 10 %. Kutan emulsion Propyless. Fet kräm Locobase Protect.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: