Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.

ICD-10: L25

Definition

Förvärvad fördröjd cellmedierad allergisk reaktion mot kemiska ämnen som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.

Orsak

Sensibilisering; dvs hudkontakt med allergena ämnen som ger kontaktallergi. Starkt ökad risk vid skadad hudbarriär som efter frekvent tvättning, nötning (se avsnittet Traumiterativt eksem). Flera olika ämnen (3000 beskrivna som allergen) kan sensibilisera efter varierande expositionstid (veckor – år). Skadad hud som vid piercing, ocklusion vid bensårsbehandling och sportskydd ökar sensibiliseringsrisken. Barn drabbas lättare. Allergin omfattar hela kroppsytan och kvarstår livslångt. Färre än 50 ämnen ger upphov till 75 % av kontaktallergierna.

Vanligast är metaller (nickel [= vanligaste kontaktallergin], krom och kobolt), parfymämnen (bl.a. i hudvårdsprodukter), gummikemikalier (gummihandskar; såväl av latex som av konstgjort gummi, PVC-handskar orsakar sällan allergi), textilfärg, hårfärgningsmedel (ffa svart, PPD-paraphenylenediamin), hennatatueringar, epoxyprodukter, snabblimmer, konserveringsmedel och växter (primula, maskros, renfana, prästkrage, krysantemum). Naturläkemedel är vanliga orsaker till kontakteksem där Tea Tree Oil framträder som särskilt ofta allergiframkallande – såväl via direkt kontakt som via luftburna partiklar. Tea Tree Oil finns i beredningar som salvor, badoljor, schampo, tandkrämer. Läkemedel som kan sensibilisera är lokala steroider (låg risk med betametason och mometason), neomycin, ögondroppar, lokala NSAID, lokalanestetika m.fl.

Symtom

Utgående från kontaktytan med allergenet (sex timmar – två dygn efter exposition) uppstår oftast akut eksem. Ibland eksemspridning på andra lokaler och vid upprepad exposition även kroniska eksemförändringar. Händerna är mest utsatta för kontaktallergi. Luftburna allergen ger symptom i ansiktet särskilt runt ögonen (t.ex. sågspån, epoxykemikalier). Allergenet kan också överföras via fingrarna till ansiktet (t.ex. växter).

Differentialdiagnos

Icke-allergiskt kontakteksem (”irritationseksem”).

Utredning

Allergenet måste identifieras och undvikas för all framtid annars recidiv → kroniskt. Epicutantest (”lapptest”) fångar 80 % av kontaktallergierna.

Behandling

Att bryta ”klådcirkeln” är viktigt. Eksemet behandlas med grupp II-III-steroid följt av utglesning. Mjukgörande profylaktiskt. För detaljer se avsnittet ”Eksembehandling”.

Aktuella Mediciner

Steroider

Grupp II: Kräm/Salva Emovat

Grupp III: Kräm/Salva Betnovat. Kräm/Salva Elocon.

Mjukgörande

Kräm/kutan emulsion Canoderm. Kräm Locobase. Kräm Karbamid i Essex APL
2 %/5 %/10 %. Kutan emulsion Propyless.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer