Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Eksem – Allergiskt kontakteksem. Allergisk kontaktdermatit. Allergiskt handeksem.

ICD-10: L25

Definition

Förvärvad fördröjd cellmedierad allergisk reaktion mot kemiska ämnen som kommer i kontakt med huden. Livslång allergi.

Orsak

Sensibilisering; dvs hudkontakt med allergena ämnen som ger kontaktallergi. Starkt ökad risk vid skadad hudbarriär som efter frekvent tvättning, nötning (se avsnittet Traumiterativt eksem). Flera olika ämnen (3000 beskrivna som allergen) kan sensibilisera efter varierande expositionstid (veckor – år). Skadad hud som vid piercing, ocklusion vid bensårsbehandling och sportskydd ökar sensibiliseringsrisken. Barn drabbas lättare. Allergin omfattar hela kroppsytan och kvarstår livslångt. Färre än 50 ämnen ger upphov till 75 % av kontaktallergierna.

Vanligast är metaller (nickel [= vanligaste kontaktallergin], krom och kobolt), parfymämnen (bl.a. i hudvårdsprodukter), gummikemikalier (gummihandskar; såväl av latex som av konstgjort gummi, PVC-handskar orsakar sällan allergi), textilfärg, hårfärgningsmedel (ffa svart, PPD-paraphenylenediamin), hennatatueringar, epoxyprodukter, snabblimmer, konserveringsmedel och växter (primula, maskros, renfana, prästkrage, krysantemum). Naturläkemedel är vanliga orsaker till kontakteksem där Tea Tree Oil framträder som särskilt ofta allergiframkallande – såväl via direkt kontakt som via luftburna partiklar. Tea Tree Oil finns i beredningar som salvor, badoljor, schampo, tandkrämer. Läkemedel som kan sensibilisera är lokala steroider (låg risk med betametason och mometason), neomycin, ögondroppar, lokala NSAID, lokalanestetika m.fl.

Symtom

Utgående från kontaktytan med allergenet (sex timmar – två dygn efter exposition) uppstår oftast akut eksem. Ibland eksemspridning på andra lokaler och vid upprepad exposition även kroniska eksemförändringar. Händerna är mest utsatta för kontaktallergi. Luftburna allergen ger symptom i ansiktet särskilt runt ögonen (t.ex. sågspån, epoxykemikalier). Allergenet kan också överföras via fingrarna till ansiktet (t.ex. växter).

Differentialdiagnos

Icke-allergiskt kontakteksem (”irritationseksem”).

Utredning

Allergenet måste identifieras och undvikas för all framtid annars recidiv → kroniskt. Epicutantest (”lapptest”) fångar 80 % av kontaktallergierna.

Behandling

Undvika kontakt med det allergiframkallande ämnet – noggrann information så patienten kan gå igenom ifall ämnet förekommer i ens vardag. Att bryta ”klådcirkeln” är viktigt. Eksemet behandlas med grupp II-III-steroid följt av utglesning. Mjukgörande profylaktiskt. För detaljer se avsnittet ”Eksembehandling”.

Aktuella Mediciner

Steroider

Grupp II: Kräm/Salva Emovat

Grupp III: Kräm/Salva Betnovat. Kräm/Salva Elocon.

Mjukgörande

Kräm/kutan emulsion Canoderm. Kräm Locobase. Kräm Karbamid i Essex APL
2 %/5 %/10 %. Kutan emulsion Propyless.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis