Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Patellaluxation/subluxation.

Patellaluxation/subluxation.

ICD-10: S83.0

Definition

Dislokation av knäskålen i regel lateralt.

Orsak

Valgusvåld mot knät, och/eller vridning av knät med kontraherad quadriceps. Predisponerande faktorer i form av olika anatomiska avvikelser i knäts extensormekanism, som grund fåra i distala femur, ökad Q-vinkel, lateralförskjuten patella, liten och flack patella, ledlaxitet mm (”Q-vinkel” = vinkeln mellan de räta linjerna som bildas från spina iliaca superior till knäskålens mitt resp från knäskålens mitt till tuberositas tibiae).

Symtom

Patienten uppger att knäskålen ”går ur led” och ofta att knäskålen ”hamnar på plats” igen när knät rätas ut. Knäsvullnad efteråt.

Status

Lätt diagnos om patella fortfarande är dislocerad. Dock är oftast patella på plats igen vid undersökningen. Då ses istället svullnad, hemartros och smärta över det mediala retinaklet och patellaranden, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt Ibland blodtillblandning i ledpunktat.

Utredning

Oftast en anamnestisk diagnos då patella kan vara normalt placerad vid undersökningen. Apprehensionstest: Pat i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion av knäled utlöses smärta och patella är på väg att subluxera (= positivt apprehensionstest). Röntgen kan ibland visa avlösning av en del av mediala patella. MR kan även visa skador på broskytor och det mediala retinaklet.

Behandling

Om patella är dislocerad kan den i akutskedet oftast lätt fås på plats genom att knät -efter bedövning- extenderas fullt och patella försiktigt trycks medialt Ev ledpunktion vid kraftig svullnad. Sjukgymnastisk rehabilitering. Patellarskydd mot recidiverande luxationer har mkt begränsad effekt, en stark quadriceps utgör ett bättre skydd. Operation med muskel- och senplastik görs i undantagsfall vid täta recidiv med risk för upprepade broskskador.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ