Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Patellaluxation
Annons:

Patellaluxation


Definition

Dislokation av knäskålen i regel lateralt.

Orsak

Valgusvåld mot knät, och/eller vridning av knät med kontraherad quadriceps. Predisponerande faktorer i form av olika anatomiska avvikelser i knäts extensormekanism, som grund fåra i distala femur, ökad Q-vinkel, lateralförskjuten patella, liten och flack patella, ledlaxitet med mera (”Q-vinkel” = vinkeln mellan de räta linjerna som bildas från spina iliaca superior till knäskålens mitt resp. från knäskålens mitt till tuberositas tibiae).

Symtom

Patienten uppger att knäskålen ”går ur led” och ofta att knäskålen ”hamnar på plats” igen när knät rätas ut. Knäsvullnad efteråt.

Status

Lätt diagnos om patella fortfarande är dislocerad. Dock är oftast patella på plats igen vid undersökningen. Då ses i stället svullnad, hemartros och smärta över det mediala retinaklet och patellaranden, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt. Ibland blodtillblandning i ledpunktat.

Utredning

Oftast en anamnestisk diagnos då patella kan vara normalt placerad vid undersökningen. Apprehensionstest: Patienten i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion av knäled utlöses smärta och patella är på väg att subluxera (= positivt apprehensionstest). Röntgen kan ibland visa avlösning av en del av mediala patella. MR kan även visa skador på broskytor och det mediala retinaklet.

Behandling

Om patella är dislocerad kan den i akutskedet oftast lätt fås på plats genom att knät långsamt extenderas. Repositionen sker spontant redan innan knät fullt extenderat. Ev. ledpunktion vid kraftig svullnad. Fysioterapeutisk rehabilitering. Patellarskydd mot recidiverande luxationer har viss effekt, en stark quadriceps utgör ett bättre skydd. Operation med muskel- och senplastik görs i undantagsfall vid täta recidiv med risk för upprepade broskskador.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: