Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Patellaluxation/subluxation.

ICD-10: S83.0

Definition

Dislokation av knäskålen i regel lateralt.

Orsak

Valgusvåld mot knät, och/eller vridning av knät med kontraherad quad-riceps. Predisponerande faktorer i form av olika anatomiska avvikelser i knäts extensormekanism, som grund fåra i distala femur, ökad Q-vinkel, lateralförskjuten patella, liten och flack patella, ledlaxitet m.m. (”Q-vinkel” = vinkeln mellan de räta linjerna som bildas från spina iliaca superior till knäskålens mitt resp från knäskålens mitt till tuberositas tibiae).

Symtom

Patienten uppger att knäskålen ”går ur led” och ofta att knäskålen ”hamnar på plats” igen när knät rätas ut. Knäsvullnad efteråt.

Status

Lätt diagnos om patella fortfarande är dislocerad. Dock är oftast patella på plats igen vid undersökningen. Då ses istället svullnad, hemartros och smärta över det mediala retinaklet och patellaranden, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt Ibland blodtillblandning i ledpunktat.

Utredning

Oftast en anamnestisk diagnos då patella kan vara normalt placerad vid undersökningen. Apprehensionstest: Pat. i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion av knäled utlöses smärta och patella är på väg att subluxera (= positivt apprehensionstest). Röntgen kan ibland visa avlösning av en del av mediala patella. MR kan även visa skador på broskytor och det mediala retinaklet.

Behandling

Om patella är dislocerad kan den i akutskedet oftast lätt fås på plats genom att knät – efter bedövning – extenderas fullt och patella försiktigt trycks medialt Ev. ledpunktion vid kraftig svullnad. Sjukgymnastisk rehabilitering. Patellarskydd mot recidiverande luxationer har mkt begränsad effekt, en stark quadriceps utgör ett bättre skydd. Operation med muskel- och senplastik görs i undantagsfall vid täta recidiv med risk för upprepade broskskador.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Generiskt utbyte vid neuropatisk smärta

Enkät med 3 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer