Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Patellaluxation/subluxation.

ICD-10: S83.0

Definition

Dislokation av knäskålen i regel lateralt.

Orsak

Valgusvåld mot knät, och/eller vridning av knät med kontraherad quadriceps. Predisponerande faktorer i form av olika anatomiska avvikelser i knäts extensormekanism, som grund fåra i distala femur, ökad Q-vinkel, lateralförskjuten patella, liten och flack patella, ledlaxitet med mera (”Q-vinkel” = vinkeln mellan de räta linjerna som bildas från spina iliaca superior till knäskålens mitt resp. från knäskålens mitt till tuberositas tibiae).

Symtom

Patienten uppger att knäskålen ”går ur led” och ofta att knäskålen ”hamnar på plats” igen när knät rätas ut. Knäsvullnad efteråt.

Status

Lätt diagnos om patella fortfarande är dislocerad. Dock är oftast patella på plats igen vid undersökningen. Då ses i stället svullnad, hemartros och smärta över det mediala retinaklet och patellaranden, accentuerande symtom vid provokation av patella lateralt. Ibland blodtillblandning i ledpunktat.

Utredning

Oftast en anamnestisk diagnos då patella kan vara normalt placerad vid undersökningen. Apprehensionstest: Patienten i liggande och benet rakt. Patella förs lateralt och fixeras. Vid flektion av knäled utlöses smärta och patella är på väg att subluxera (= positivt apprehensionstest). Röntgen kan ibland visa avlösning av en del av mediala patella. MR kan även visa skador på broskytor och det mediala retinaklet.

Behandling

Om patella är dislocerad kan den i akutskedet oftast lätt fås på plats genom att knät långsamt extenderas. Repositionen sker spontant redan innan knät fullt extenderat. Ev. ledpunktion vid kraftig svullnad. Fysioterapeutisk rehabilitering. Patellarskydd mot recidiverande luxationer har viss effekt, en stark quadriceps utgör ett bättre skydd. Operation med muskel- och senplastik görs i undantagsfall vid täta recidiv med risk för upprepade broskskador.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis