Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.

ICD-10: R42

Orsak

Diagnosen används för yrsel hos äldre personer. Orsaken kan innefatta svikt i flera organsystem som syn, hörsel, proprioception, balans, muskelstyrka – koordination, perifer vestibulär funktion, hypotoni – ortostatism m.fl.

Symtom

Ostadighetskänsla – ofta snedsteg – med gungande komponent. Sällan rotatorisk yrsel. Ökande besvär vid stress och många sinnesintryck, t.ex. utomhus/i affärer.

Status/Utredning:

Efter anamnes inriktning på misstänkt orsak – kan innefatta:

Somatisk undersökning inkl. EKG, karotider-blåsljud? hjärta rytm – blåsljud? Bltr – ortostatisk test, 24 tim. bltr-mätning och/eller 24 tim EKG kan komma ifråga. Neurologstatatus fr.a. kranialnerverna. Öronstatus, Dix-Hallpikes test vid misstänkt otogen yrsel (se nedan). Syntest. Rörelseapparaten, fr.a. nackstatus. Laboratorie-undersökning Hb, diff, P-glukos, tyroideastatus, S-B12, ev. S-homocystein. Ev. CT eller MR hjärna. Genomgång av läkemedelslista, med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Fokus på bensodiazepiner, neuroleptika, antihistaminer (inkl. propiomazin), analgetika (fr.a. tramadol), antihypertensiva.

Differentialdiagnoser

Benign paroxysmal lägesyrsel är underdiagnostiserad hos äldre – var frikostig med att utföra Dix-Hallpikes test och vid behov Epleys manöver. Andra vanliga orsaker till yrsel hos äldre är depression, ångest, diabetes, hypotyreos, polyneuropati, småkärlssjukdom, ledbesvär, demens och Parkinsons sjukdom.

Behandling

Kausal. Viktigt med fysisk aktivitet inkl. promenader, motion. Förbättrar bl.a. proprioceptionen. Allmänt träningsprogram vid yrsel s.k. ”vestibulär rehabilitering”. Det går inte att vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.

* Fäst blicken på ett föremål ca. 2 meter bort.

* Skaka på huvudet – först långsamt, sedan hastigt under ca. 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis