Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Yrsel: Multifaktoriell/multisensorisk yrsel, presbyastasi
Annons:

Yrsel: Multifaktoriell/multisensorisk yrsel, presbyastasi


Orsak

Diagnosen används för yrsel hos äldre personer. Orsaken kan innefatta svikt i flera organsystem som syn, hörsel, proprioception, balans, muskelstyrka – koordination, perifer vestibulär funktion, hypotoni – ortostatism m.fl.

Symtom

Ostadighetskänsla – ofta snedsteg – med gungande komponent. Sällan rotatorisk yrsel. Ökande besvär vid stress och många sinnesintryck, t.ex. utomhus/i affärer.

Status/Utredning:

Efter anamnes inriktning på misstänkt orsak – kan innefatta:

Somatisk undersökning inkl. EKG, karotider-blåsljud? Hjärta – rytm, blåsljud? Bltr – ortostatisk test, 24 tim., bltr-mätning och/eller 24 tim EKG kan komma ifråga. Neurologstatatus fr.a. kranialnerverna. Öronstatus, Dix-Hallpikes test vid misstänkt otogen yrsel (se nedan). Syntest. Rörelseapparaten, fr.a. nackstatus. Laboratorie-undersökning Hb, diff, P-glukos, tyroideastatus, S-B12, ev. S-homocystein. Ev. CT eller MR hjärna. Genomgång av läkemedelslista, med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Fokus på bensodiazepiner, neuroleptika, antihistaminer (inkl. propiomazin), analgetika (fr.a. tramadol), antihypertensiva.

Differentialdiagnoser

Benign paroxysmal lägesyrsel är underdiagnostiserad hos äldre – var frikostig med att utföra Dix-Hallpikes test och vid behov Epleys manöver. Andra vanliga orsaker till yrsel hos äldre är depression, ångest, diabetes, hypotyreos, polyneuropati, småkärlssjukdom, ledbesvär, demens och Parkinsons sjukdom.

Behandling

Kausal. Viktigt med fysisk aktivitet inkl. promenader, motion. Förbättrar bl.a. proprioceptionen. Allmänt träningsprogram vid yrsel s.k. ”vestibulär rehabilitering”. Det går inte att vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.

* Fäst blicken på ett föremål ca. 2 meter bort.

* Skaka på huvudet – först långsamt, sedan hastigt under ca. 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: