NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Yrsel – Multifaktoriell/multisensorisk yrsel. Presbyastasi. Yrsel hos äldre.

ICD-10: R42

Orsak

Diagnosen används för yrsel hos äldre personer. Orsaken kan innefatta svikt i flera organsystem som syn, hörsel, proprioception, balans, muskelstyrka – koordination, perifer vestibulär funktion, hypotoni – ortostatism m.fl.

Symtom

Ostadighetskänsla – ofta snedsteg – med gungande komponent. Sällan rotatorisk yrsel. Ökande besvär vid stress och många sinnesintryck, t.ex. utomhus/i affärer.

Status/Utredning:

Efter anamnes inriktning på misstänkt orsak – kan innefatta:

Somatisk undersökning inkl. EKG, karotider-blåsljud? hjärta rytm – blåsljud? Bltr – ortostatisk test, 24 tim. bltr-mätning och/eller 24 tim EKG kan komma ifråga. Neurologstatatus fr.a. kranialnerverna. Öronstatus, Dix-Hallpikes test vid misstänkt otogen yrsel (se nedan). Syntest. Rörelseapparaten, fr.a. nackstatus. Laboratorie-undersökning Hb, diff, P-glukos, tyroideastatus, S-B12, ev. S-homocystein. Ev. CT eller MR hjärna. Genomgång av läkemedelslista, med ökad ålder ökar risken för läkemedelsbiverkningar. Fokus på bensodiazepiner, neuroleptika, antihistaminer (inkl. propiomazin), analgetika (fr.a. tramadol), antihypertensiva.

Differentialdiagnoser

Benign paroxysmal lägesyrsel är underdiagnostiserad hos äldre – var frikostig med att utföra Dix-Hallpikes test och vid behov Epleys manöver. Andra vanliga orsaker till yrsel hos äldre är depression, ångest, diabetes, hypotyreos, polyneuropati, småkärlssjukdom, ledbesvär, demens och Parkinsons sjukdom.

Behandling

Kausal. Viktigt med fysisk aktivitet inkl. promenader, motion. Förbättrar bl.a. proprioceptionen. Allmänt träningsprogram vid yrsel s.k. ”vestibulär rehabilitering”. Det går inte att vila sig ifrån en allmän yrselkänsla.

* Fäst blicken på ett föremål ca. 2 meter bort.

* Skaka på huvudet – först långsamt, sedan hastigt under ca. 15 sekunder utan att släppa föremålet med blicken.

* Gör detta i sittande, därefter i stående med lätt stöd, därefter utan stöd, därefter i gående.

* Stå upp och blunda och skaka på huvudet fram och tillbaka under 15 sekunder.

* Stå upp och med blicken fäst på föremål rör huvudet snabbt upp och ner.

* Vid promenader; vrid huvudet från sida till sida.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer