Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Knäledsartros. Gonartros.

ICD-10: M17

Se även avsnittet Artros i detta kapitel.

Primär artros:

Definition

Degenerativa ledförändringar.

Orsak

Ålder och arv är viktiga faktorer men också övervikt och tidigare knäskador, som ökar risken med upp till 10 gånger att drabbas av knäledsartros. Hemokromatos.

Symtom

Morgonstelhet (<30 minuter), belastningssmärta (främst medialt), eventuell ledsvullnad i samband med ökad belastning, men även nattlig värk vanligt, särskilt i sidoläge där de mediala kondylerna stöder mot varandra. I senare skede en deformering av leden med oförmåga till full flektion eller extension, breddökning och ”förgrovning” av leden genom osteofytära pålagringar och eventuell deviation i varus eller valgus. Minskad proprioception i drabbad led.

Status

Ev. hälta, felställning, varusställning (”hjulbent”), initialt med extensionsdefekt som ses enklast bäst om patienten är ryggliggande och man lyfter i båda stortårna samtidigt och då märker man lätt en sidoskillnad.

Ibland felställning i valgus. Senare också flektionsdefekt. Ömhet över berörd ledspringa (oftast mediala), krepitationer. Ett visst glapp vid sidostabilitetsprövning kan kännas. Oftast medial artros i begynnelsen.

På röntgen ses sänkt ledspringa, osteofyter, ev cystbildningar, skleros.

Differentialdiagnos

Meniskskada, chondromalaci, osteochondrit, osteonekros, coxartros, spondylos.

Utredning

Klinisk bild inkl. bedömning av quadriceps (quadricepssvaghet har starkt samband med vilovärk och belastningssmärta). Diagnosen sätts av den kliniska bilden. Ev. röntgen under belastning (framför allt om operation övervägs eller alternativ genes till besvären misstänks). Bristande samband mellan olika röntgenfynd och grad av smärta/funktionsnedsättning vid lätt till måttlig artros. MR ger säkrare svar än slätröntgen men tillför inget (annat än ev. differentialdiagnoser) där artros redan är konstaterat. SR, CRP, S-Urat, Fe/s och/eller artroskopi kan vara indicerat vid oklar diagnos. Om misstanke på nedsatt njurfunktion tas S-Krea + eGFR inför ev insättande av NSAID/coxib.

Behandling

Träning och viktnedgång är grunden i behandlingen. Viktnedgång även vid måttlig övervikt. Vid lätta till måttliga besvär gäller artrosskola inkl quadricepsträning hos fysioterapeut (excentriska övningar- dvs att i sittande och med framåtsträckt ben” hålla emot kroppsdelens (= benets/lårets) egen vikt” med långsam sänkning mot golvet), motionsråd, rekommendation att använda käpp i motsatt hand. Regelbunden träning helt avgörande; helst fysioterapeutledd och i grupp. Artrosskola enligt BOA-konceptet (se Fördjupning nedan). Många patienter behöver efter detta inte opereras och minskar sin konsumtion av analgetika. Information att det initialt under några veckor blir ökande värk under träning. Detta hanteras med paracetamol och/eller NSAID/Coxib, akupunktur eller TENS.

Vid svårare smärtor och svullnad i leden kan intraartikulär steroidinjektion prövas (2 ml Depo-Medrol + 3 ml Carbocain 10 mg/ml). Ges inte till ”torr artros”. Vid ökande besvär skrivs remiss till ortoped för artroskopi (mest aktuellt om artros hos ung person liksom vid oklar diagnos) eller ställningstagande till operation. Knäprotesoperation svårare att genomföra vid extensionsdefekt eller varus-/valgusställning som ej är korrigerbar, varför ortopedbedömning är värdefull innan sådana felställningar uppstått.

Egenvård: Styrke- och konditionsträning ger smärtlindring och förbättrad funktion i leden. Fysisk aktivitet minst 30 min./dag (promenad, cykling, stavgång, styrketräning med kroppen som motstånd). Viktreduktion vid övervikt.

Sekundär artros:

Orsak

Ofta ett följdtillstånd efter distorsioner, ligamentskador, tillväxtrubbning, intraartikulära skador (meniskskada och/eller främre korsbandsskador vanlig orsak), intraartikulära infektioner, övervikt, fraktur nära leden, reumatoid artrit, meniskresektion. Hemokromatos.

Symtom/status

Se Primär artros ovan.

Utredning

Remiss till ortoped beroende på ålder, grad av funktionsnedsättning och generell aktivitetsgrad. Generositet med remiss till ortoped vid sekundär artros på grund av RA. Kontroll Hb och Fe/s och TIBC samt s-ferritin

Behandling

Se Primär artros ovan

Fördjupning

Workshop Artros 2003, information från Läkemedelsverket 3:2004

FYSS, www.fyss.se Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer. Svensk ortopedisk förening. Kliniska riktlinjer knäartros.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012. www.socialstyrelsen.se

www.boaregistret.se (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros).

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn: 08-505 805 00.

www.reumatikerforbundet.org

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid 

Inj. Depo-Medrol 2 ml (+ Carbocain 10 mg/ml 3 ml blandat). Inj. Lederspan.

För dig som patient
Läs mer om Knäledsartros. Gonartros. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis