Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Chock – definition och akut handläggning
Annons:

Chock – definition och akut handläggning


Definition

Hypotension (systoliskt blodtryck < 90mmHg, patienter med hypertoni kan ha chock vid högre blodtryck) med åtföljande försämrat blodflöde genom kroppsorgan.

Distributiv chock – svår perifer vasodilatation, kan förekomma vid anafylaxi, sepsis, förgiftning.

Hypovolemisk chock – vid blödning, brännskada och dehydrering vid ileus. Blödning vanligaste orsaken till hypovolemisk chock. P.g.a. kompensationsmekanismer kan 25–30 % av blodvolymen gå förlorad men ändå upprätthålls ett systoliskt blodtryck. Kontrollera därför också om takykardi, perifer kyla, försämrad diures och om minskat pulstryck (systole minus diastole).

Kardiogen chock – sviktande pumpförmåga p.g.a. taky- eller bradyarytmi, hjärtinfarkt, blodtryck under 90 mmHg längre än 30 minuter

Obstruktiv chock – svårt astmaanfall eller försämring i kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungemboli, tryckpneumothorax, perikardtamponad, aortadissektion.

Behandling

Mot grundsjukdom. Kontroll andning, puls, blodtryck, temperatur, diures, POX – blodgasanalys om möjligt, EKG, provtagning (Hb, CRP, LPK, TPK, glukos, elstatus, urinprov, laktat, troponin).

Syrgas 4 l på näsgrimma eller 5–8 l/min på mask. Intravenös venväg om möjligt. Ringer-Acetat.

I samtliga fall handlar det om en akut inremittering till intensivvård.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: