NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.

ICD-10: S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).

Orsak

Vanligt inom idrott, inom arbetslivet liksom vid slagsmål.

Utredning

Inspektion (felställning?), Palpation (patologisk rörlighet?), Kontroll av rörlighet (extensions-/flektionsbortfall? rotation av fingrar? – pat. knyter handen och alla fingrar skall ligga i samma plan samt peka mot os scaphoideum). Distalstatus (cirkulation, sensibilitet).

Slätröntgen: Engagerar ledytan? Dislokation? Vinkel-/rotationsfelställning?

Behandling: Fraktur på distala falangen: Odislocerad fraktur ges immobiliserande skena i tre veckor med DIP-leden i extension. Skenan skall immobilisera DIP-leden men släppa PIP-leden fri. Skenan skall sträcka sig över även fingertoppen för att skydda mot ytterligare trauma. Dislocerad fraktur skall reponeras i fingerbasblockad och immobiliseras i tre veckor. Vid instabil fraktur kontakt med ortoped krävs fixering via stift som tas bort efter tre veckor.

I regel gäller att fraktur engagerande ledytan ≥ 1/3 och där ledytan inte är kongruent kräver ortopedkontakt och operation.

Subungualt hematom ≥ 50 % av nagelbädden kräver evakuering av hematomet; ex v via uppvärmt gem eller en diatermipenna Aaron low energy- eller Bovie engångspenna som försiktigt får penetrera nageln.

Fraktur i mellan eller proximal falang: Är oftast stabila. Stabil och odislocerad tvärgående fraktur behandlas med tvåfingerförband under tre veckor.

Sned- och spiralfrakturer är oftast instabila och kräver ortopedkontakt (frakturläge utan rotationsfelställning och med förkortning mindre än 6 mm och mindre än 15 graders vinkelfelställning anses acceptabelt).

Frakturer med oacceptabelt frakturläge reponeras i fingerbasblockad, därefter immobilisering under tre veckor (ex.v. gips). Rtg kontroll efter 5–7 dagar för kontroll av frakturläge.

Ledengagerande kondyl- eller basfraktur där ledytan inte är kongruent brukar opereras.

Fraktur i CMC- led 1 (Bennetfraktur): Brukar opereras via antingen öppen- eller sluten reposition och stiftning. Immobilisering 5–6 veckor.

Fraktur i metakarpalben: Om spiralfraktur och odislocerad:  immobilisering i 3–4 veckor. Ffa ligger metakarpale III och IV väl skyddade och får stabilitet från omgivande strukturer. Vid felställning (även vid minsta rotationsfelställning, förkortning > 3 mm, vinkelfelställning > 10–15 grader) erfordras operation.

Om tvärfraktur rekommenderas i flesta fall operation pga att dessa är instabila. Om gipsbehandling väljs rek. 4 veckors immobiliseringstid. Gipset skall fixera handled och MCP-led men släppa PIP-leder fria.

Multipla metakarpalbensfrakturer behandlas vanligen med operation; öppen reposition och fixation.

Subkapitulär fraktur i metakarpale V (”boxer’s fracture”): Skådas med insjunken knoge över MCP-led V och hematom. Uteslut rotationsfelställning. Volarbockning upp till 40 grader accepteras men vid över 30 grader görs försök till sluten reponering: Lokalbedövning utan adrenalin sprutas över frakturspalten. Därefter reponering med MCP-leden flekterad 90 grader. Tryck anläggs i dorsal riktning via grundfalangen i dig V. Sedan gips över de tre ulnara falangerna med MCP- lederna flekterade 90 grader och handled i funktionsställning. Gipset immobiliserar över handled t.o.m. PIP-lederna dig III–V. Uppföljande rtg direkt efter reposition samt efter 1 vecka. Immobilisering under tre veckor.

Stelhet vanligaste komplikationen till handfraktur. Tidig rörelseträning är viktigt. Tvåfingerförband kan användas efter avgipsning för att få drabbade fingret i rörelse. Svullnad i finger kan stå kvar länge och även vara permanent.

Fördjupning

Läkartidningen nr 13 2009 (källa).

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer