Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.

ICD-10: S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).

Orsak

Vanligt inom idrott, inom arbetslivet liksom vid slagsmål.

Utredning

Inspektion (felställning?), Palpation (patologisk rörlighet?), Kontroll av rörlighet (extensions-/flektionsbortfall? rotation av fingrar? – pat. knyter handen och alla fingrar skall ligga i samma plan samt peka mot os scaphoideum). Distalstatus (cirkulation, sensibilitet).

Slätröntgen: Engagerar ledytan? Dislokation? Vinkel-/rotationsfelställning?

Behandling: Fraktur på distala falangen: Odislocerad fraktur ges immobiliserande skena i tre veckor med DIP-leden i extension. Skenan skall immobilisera DIP-leden men släppa PIP-leden fri. Skenan skall sträcka sig över även fingertoppen för att skydda mot ytterligare trauma. Dislocerad fraktur skall reponeras i fingerbasblockad och immobiliseras i tre veckor. Vid instabil fraktur tas kontakt med ortoped –  krävs fixering med stift som tas bort efter tre veckor.

I regel gäller att fraktur engagerande ≥ 1/3 ledytan och där ledytan inte är kongruent kräver ortopedkontakt och operation.

Subungualt hematom ≥ 50 % av nagelbädden kräver evakuering av hematomet; exempelvis med uppvärmt gem eller en diatermipenna Aaron low energy- eller Bovie engångspenna som försiktigt får penetrera nageln.

Fraktur i mellan eller proximal falang: Är oftast stabila. Stabil och odislocerad tvärgående fraktur behandlas med tvåfingerförband under tre veckor.

Sned- och spiralfrakturer är oftast instabila och kräver ortopedkontakt (frakturläge utan rotationsfelställning och med förkortning mindre än 6 mm och mindre än 15 graders vinkelfelställning anses acceptabelt).

Frakturer med oacceptabelt frakturläge reponeras i fingerbasblockad, därefter immobilisering under tre veckor (exempelvis med gips). Röntgen efter 5–7 dagar för kontroll av frakturläge.
Ledengagerande kondyl- eller basfraktur där ledytan inte är kongruent brukar opereras.

Fraktur i CMC- led 1 (Bennetfraktur):Brukar opereras med antingen öppen- eller sluten reposition och stiftning. Immobilisering 5–6 veckor.

Fraktur i metakarpalben: Om spiralfraktur och odislocerad:  immobilisering i 3–4 veckor. Ffa ligger metakarpale III och IV väl skyddade och får stabilitet från omgivande strukturer. Vid felställning (även vid minsta rotationsfelställning, förkortning> 3 mm, vinkelfelställning > 10–15 grader) erfordras operation.

Om tvärfraktur rekommenderas i flesta fall operation på grund av att dessa är instabila. Om gipsbehandling väljs rekommenderas 4 veckors immobiliseringstid. Gipset skall fixera handled och MCP-led men släppa PIP-leder fria.

Multipla metakarpalbensfrakturer behandlas vanligen med operation.

Subkapitulär fraktur i metakarpale V (”boxer’s fracture”): Skådas med insjunken knoge över MCP-led V och hematom. Uteslut rotationsfelställning. Volarbockning upp till 40 grader accepteras men vid över 30 grader görs försök till sluten reponering: Lokalbedövning utan adrenalin sprutas över frakturspalten. Därefter reponering med MCP-leden flekterad 90 grader. Tryck anläggs i dorsal riktning på grundfalangen i dig V. Sedan gips över de tre ulnara falangerna med MCP- lederna flekterade 90 grader och handled i funktionsställning. Gipset immobiliserar över handled t.o.m. PIP-lederna dig III–V. Uppföljande rtg direkt efter reposition samt efter 1 vecka. Immobilisering under tre veckor.

Stelhet vanligaste komplikationen till handfraktur. Tidig rörelseträning är viktigt. Tvåfingerförband kan användas efter avgipsning för att få drabbade fingret i rörelse. Svullnad i finger kan stå kvar länge och även vara permanent.

Fördjupning

Läkartidningen nr 13 2009

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis