Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Fingerfraktur. Fraktur i finger. Fraktur i metakarpalben. Handlovsfraktur.

ICD-10: S62.7 (fingerfraktur), S62.4 (metakarpalben).

Orsak

Vanligt inom idrott, inom arbetslivet liksom vid slagsmål.

Utredning

Inspektion (felställning?), Palpation (patologisk rörlighet?), Kontroll av rörlighet (extensions-/flektionsbortfall? rotation av fingrar? – pat. knyter handen och alla fingrar skall ligga i samma plan samt peka mot os scaphoideum). Distalstatus (cirkulation, sensibilitet).

Slätröntgen: Engagerar ledytan? Dislokation? Vinkel-/rotationsfelställning?

Behandling: Fraktur på distala falangen: Odislocerad fraktur ges immobiliserande skena i tre veckor med DIP-leden i extension. Skenan skall immobilisera DIP-leden men släppa PIP-leden fri. Skenan skall sträcka sig över även fingertoppen för att skydda mot ytterligare trauma. Dislocerad fraktur skall reponeras i fingerbasblockad och immobiliseras i tre veckor. Vid instabil fraktur kontakt med ortoped krävs fixering via stift som tas bort efter tre veckor.

I regel gäller att fraktur engagerande ledytan ≥ 1/3 och där ledytan inte är kongruent kräver ortopedkontakt och operation.

Subungualt hematom ≥ 50 % av nagelbädden kräver evakuering av hematomet; ex v via uppvärmt gem eller en diatermipenna Aaron low energy- eller Bovie engångspenna som försiktigt får penetrera nageln.

Fraktur i mellan eller proximal falang: Är oftast stabila. Stabil och odislocerad tvärgående fraktur behandlas med tvåfingerförband under tre veckor.

Sned- och spiralfrakturer är oftast instabila och kräver ortopedkontakt (frakturläge utan rotationsfelställning och med förkortning mindre än 6 mm och mindre än 15 graders vinkelfelställning anses acceptabelt).

Frakturer med oacceptabelt frakturläge reponeras i fingerbasblockad, därefter immobilisering under tre veckor (ex.v. gips). Rtg kontroll efter 5–7 dagar för kontroll av frakturläge.

Ledengagerande kondyl- eller basfraktur där ledytan inte är kongruent brukar opereras.

Fraktur i CMC- led 1 (Bennetfraktur): Brukar opereras via antingen öppen- eller sluten reposition och stiftning. Immobilisering 5–6 veckor.

Fraktur i metakarpalben: Om spiralfraktur och odislocerad:  immobilisering i 3–4 veckor. Ffa ligger metakarpale III och IV väl skyddade och får stabilitet från omgivande strukturer. Vid felställning (även vid minsta rotationsfelställning, förkortning > 3 mm, vinkelfelställning > 10–15 grader) erfordras operation.

Om tvärfraktur rekommenderas i flesta fall operation pga att dessa är instabila. Om gipsbehandling väljs rek. 4 veckors immobiliseringstid. Gipset skall fixera handled och MCP-led men släppa PIP-leder fria.

Multipla metakarpalbensfrakturer behandlas vanligen med operation; öppen reposition och fixation.

Subkapitulär fraktur i metakarpale V (”boxer’s fracture”): Skådas med insjunken knoge över MCP-led V och hematom. Uteslut rotationsfelställning. Volarbockning upp till 40 grader accepteras men vid över 30 grader görs försök till sluten reponering: Lokalbedövning utan adrenalin sprutas över frakturspalten. Därefter reponering med MCP-leden flekterad 90 grader. Tryck anläggs i dorsal riktning via grundfalangen i dig V. Sedan gips över de tre ulnara falangerna med MCP- lederna flekterade 90 grader och handled i funktionsställning. Gipset immobiliserar över handled t.o.m. PIP-lederna dig III–V. Uppföljande rtg direkt efter reposition samt efter 1 vecka. Immobilisering under tre veckor.

Stelhet vanligaste komplikationen till handfraktur. Tidig rörelseträning är viktigt. Tvåfingerförband kan användas efter avgipsning för att få drabbade fingret i rörelse. Svullnad i finger kan stå kvar länge och även vara permanent.

Fördjupning

Läkartidningen nr 13 2009 (källa).

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK