Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).

ICD-10: H40

Orsak

Förhöjt intraokulärt tryck pga försämrat utflöde av kammarvatten till följd av trång kammarvinkel. Ärftlig komponent.

Symtom

Snabbt debuterande häftig värk i och kring ena ögat. Huvudvärk. Illamående och kräkningar. Synnedsättning med dimsyn och oftast halofenomen runt ljuskällor.

Status

Rött, värkande öga, ciliär injektion med dilaterade, slingriga konjunktivala kärl. Ev. ljusstel mellandilaterad pupill. Synnedsättning. Trycket kan vara så högt att man ev vid palpation av ögongloberna kan notera skillnaden i hårdhetsgrad mellan ögonen. Om man har tillgång till tonometri noteras trycket kraftigt förhöjt. Grund främre kammare.

Differentialdiagnos

Irit, keratit, migrän, Horton´s huvudvärk.

Utredning

Undersök visus och främre delar av ögat. Mät eller palpera trycket (kan vara svårt på den smärtpåverkade patienten).

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Droppa aldrig mydriatika vid misstanke på akut trångvinkelglaukom. Smärtan kan bara vika genom att trycket sänks, viktigt med snabb behandling för att minska risken för framtida synnedsättning. På ögonklinik sänks trycket med ögondroppar, tabletter och laserbehandling av regnbågshinnan. Förebyggande laserbehandling av andra ögat bör övervägas.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer