Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).

ICD-10: H40

Orsak

Förhöjt intraokulärt tryck pga försämrat utflöde av kammarvatten till följd av trång kammarvinkel. Ärftlig komponent.

Symtom

Snabbt debuterande häftig värk i och kring ena ögat. Huvudvärk. Illamående och kräkningar. Synnedsättning med dimsyn och oftast halofenomen runt ljuskällor. Kroniskt öppenvinkelglaukom har en långsam tryckstegring varför patienten i detta fall inte upplever smärtor.

Status

Rött, värkande öga, ciliär injektion med dilaterade, slingriga konjunktivala kärl. Ev. ljusstel mellandilaterad pupill. Synnedsättning. Trycket kan vara så högt att man ev vid palpation av ögongloberna kan notera skillnaden i hårdhetsgrad mellan ögonen. Om man har tillgång till tonometri noteras trycket kraftigt förhöjt. Grund främre kammare.

Differentialdiagnos

Irit, keratit, migrän, Horton´s huvudvärk.

Utredning

Undersök visus och främre delar av ögat. Mät eller palpera trycket (kan vara svårt på den smärtpåverkade patienten).

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Droppa aldrig mydriatika vid misstanke på akut trångvinkelglaukom. Smärtan kan bara vika genom att trycket sänks, viktigt med snabb behandling för att minska risken för framtida synnedsättning. På ögonklinik sänks trycket med ögondroppar, tabletter och laserbehandling av regnbågshinnan. Förebyggande laserbehandling av andra ögat bör övervägas.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis