Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Det röda ögat – Akut glaukom. Grön starr (akut).

ICD-10: H40

Symtom

Snabbt debuterande häftig värk i och kring ena ögat. Huvudvärk. Som regel även illamående och kräkningar. Synnedsättning med dimsyn och oftast halofenomen runt ljuskällor.

Prodromalsymtom i form av ringar runt ljuskällor.

Status

Rött, värkande öga, ciliär injektion med dilaterade, slingriga konjunktivala kärl. Ev ljusstel pupill. Synnedsättning. Trycket är så högt att man med litet vana med lätthet vid palpation av ögongloberna kan notera skillnaden i hårdhetsgrad av ögonen. Om man har tillgång till tonometri noteras oftast trycket kraftigt förhöjt – upp mot 50 mmHg eller mer.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Droppa aldrig mydriatika vid misstanke på akut glaukom.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!