Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.

ICD-10: G44

Definition

Migränliknande halvsidig mycket kraftig huvudvärk.

Orsak

Okänd. Teorier om central hypotalamisk genes med såväl hormonella som cirkulatoriska rubbningar. Attackerna utlöses ibland av nitroglycerin och alkohol. Drabbar fr.a. män, ofta debut mellan 20–30 års ålder. Viss hereditet (5%). Tidigare angivits övervikt för rökare – idag finns tveksamhet kring det.

Symtom

Ensidig, mycket kraftig smärta i eller ovan öga och/eller tinning med duration 15–180 minuter (i regel 30–60 minuter). Ibland spridning mot käke, tänder. Anfall under anfallsperiod i regel dagliga från 1–2 upp till 8 anfall samma dygn. Ofta perioder med dagliga besvär liksom fria intervaller på månader till år, finns de som har dagliga attacker i flera år. Smärtan kommer i regel nattetid/morgontimmar vid samma tid och på samma sida vid varje anfall. Smärtan är mycket svår och patienten är motoriskt orolig.

Diagnos

Kräver smärtbild enligt ovan vid minst 5 tillfällen där värken inte förklaras av annan sjukdom + minst ett av symtomen rött öga (ev. med liten pupill och hängande ögonlock = Horners syndrom), tårsekretion, ögonlocksödem, nästäppa, näsdropp, rodnad i ansikte med ibland svettning i panna och ansikte på drabbade sidan, känsla av rastlöshet eller agitation.

Takykardi, illamående och ljud-/ljusöverkänslighet är vanligt.

Status

Enligt ovan, mellan anfallen är pat. besvärsfri, men Horners syndrom kan kvarstå emellan attackerna. ”Hortonpersonligheten” har karaktäristiskt högt levnadstempo och ansvarsfullt arbete. Storrökare (> 20/dag) liksom högkonsumenter av alkohol är överrepresenterade.

Differentialdiagnoser

Akut glaukom (ensidig ögonsmärta och ögonrodnad), paroxysmal hemikrani (kortare duration av attacker och mer frekventa liksom snabb effekt av indometacin), trigeminusneuralgi, migrän (brukar inte ha motorisk oro och vill helst vara i fred, även anfallsduration skiljer sig åt), akut sinuit, tandåkommor, carotisdissektion (som också kan ge ensidig smärta från hals upp mot tinningen ev. med ett Horners syndrom). Tumör ovanligt.

Utredning

Klinisk diagnos. Atypiska symtom eller dåligt svar på behandling innebär remiss neurolog för utredning.

Behandling

Sumatriptan i injektion 6 mg sc som kan behöva upprepas. Om obehag av sprutor kan nässpray vara ett bra alternativ. Zolmitriptan i dos 5–10 mg per anfall har visat god effekt. Om otillräcklig effekt ges syrgas på mask 8–10 l/min tills anfallsfrihet; i regel 10–15 minuter. Kroniska terapiresistenta fall kan få neurostimulerare (Pulsante) inopererade – via överkäken.

Prednisolon i dos 40–60 mg/dygn under tre dygn kan provas för att försöka häva period med frekventa anfall; trappas ut med 10–20 mg/vecka.

Profylaktisk behandling med verapamil i doser upp till 360 (–720 mg)/dygn under besvärsperiod, doserna sprids under dygnet. Prednisolon liksom ergotamin är andra alternativ. Vid kroniska besvär eventuellt litium.

Betablockad anses förvärra symtomen. Rökstopp hjälper inte.

Fördjupning

Läkartidningen. Huvudvärk nr 23 2007. www.lakartidningen.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Prednisolon: T Prednisolon.

Sumatriptan: Inj./Nässpray Imigran. Inj. Sumatriptan.

Verapamil: T Verapamil.

Zolmitriptan: Nässpray Zomig Nasal.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer