Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Huvudvärk – Horton’s huvudvärk. Cluster headache.

ICD-10: G44

Definition

Migränliknande halvsidig mycket kraftig huvudvärk.

Orsak

Okänd. Teorier om central hypotalamisk genes med såväl hormonella som cirkulatoriska rubbningar. Attackerna utlöses ibland av nitroglycerin och alkohol. Drabbar fr.a. män, ofta debut mellan 20–30 års ålder. Viss hereditet (5%).

Symtom

Ensidig, mycket kraftig smärta i eller ovan öga och/eller tinning med duration 15–180 minuter (i regel 30–60 minuter). Ibland spridning mot käke, tänder. Anfall under anfallsperiod i regel dagliga från 1–2 upp till 8 anfall samma dygn. Ofta perioder med dagliga besvär liksom fria intervaller på månader till år, finns de som har dagliga attacker i flera år. Smärtan kommer i regel nattetid/morgontimmar vid samma tid och på samma sida vid varje anfall. Smärtan är mycket svår och patienten är motoriskt orolig.

Diagnos

Kräver smärtbild enligt ovan vid minst 5 tillfällen där värken inte förklaras av annan sjukdom + minst ett av symtomen rött öga (ev. med liten pupill och hängande ögonlock = Horners syndrom), tårsekretion, ögonlocksödem, nästäppa, näsdropp, rodnad i ansikte med ibland svettning i panna och ansikte på drabbade sidan, känsla av rastlöshet eller agitation.

Takykardi, illamående och ljud-/ljusöverkänslighet är vanligt.

Status

Enligt ovan, mellan anfallen är pat. besvärsfri, men Horners syndrom kan kvarstå emellan attackerna. Storrökare (> 20/dag) liksom högkonsumenter av alkohol är överrepresenterade.

Differentialdiagnoser

Akut glaukom (ensidig ögonsmärta och ögonrodnad), paroxysmal hemikrani (kortare duration av attacker och mer frekventa liksom snabb effekt av indometacin), trigeminusneuralgi, migrän (brukar inte ha motorisk oro och vill helst vara i fred, även anfallsduration skiljer sig åt), akut sinuit, tandåkommor, carotisdissektion (som också kan ge ensidig smärta från hals upp mot tinningen ev. med ett Horners syndrom). Tumör ovanligt.

Utredning

Klinisk diagnos. Atypiska symtom eller dåligt svar på behandling innebär remiss neurolog för utredning.

Behandling

Sumatriptan i injektion 6 mg sc som kan behöva upprepas. Om obehag av sprutor kan nässpray vara ett bra alternativ. Zolmitriptan i dos 5–10 mg per anfall har visat god effekt. Om otillräcklig effekt ges syrgas på mask 8–10 l/min tills anfallsfrihet; i regel 10–15 minuter. Kroniska terapiresistenta fall kan få neurostimulerare (Pulsante) inopererade –via överkäken eller en extern vagus nerve stimulator (Gammacore).

Prednisolon i dos 40–60 mg/dygn under tre dygn kan provas för att försöka häva period med frekventa anfall; trappas ut med 10–20 mg/vecka.

Profylaktisk behandling med verapamil i doser upp till 360 (–720 mg)/dygn under besvärsperiod, doserna sprids under dygnet. Prednisolon liksom ergotamin är andra alternativ. Vid kroniska besvär eventuellt litium.

Betablockad anses förvärra symtomen. Rökstopp hjälper inte.

Fördjupning

Läkartidningen. Huvudvärk nr 23 2007. www.lakartidningen.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Prednisolon: T Prednisolon.

Sumatriptan: Inj./Nässpray Imigran. Inj. Sumatriptan.

Verapamil: T Verapamil.Filmdragerad tablett Isoptin.

Zolmitriptan: Nässpray Zomig Nasal.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis