Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Struma.

ICD-10: E04

Se även avsnitten Hypertyreos resp. Hypotyreos i detta kapitel.

Definition

Förstoring av sköldkörteln. Begreppet ”struma” säger inget om sköldkörtelns funktion, enbart att den är förstorad.

Orsaker

Struma kan vara antingen diffus eller nodulär och kan vara förenad med minskad, normal eller ökad sköldkörtelhormonproduktion.

Multinodös struma

Graves tyreotoxikos

Tyroidit

Jodbrist

Infiltrativ sjukdom

Thyroidea-cysta

Thyroideacancer

Symtom

Asymtomatisk

Hypo- eller hyperthyreos

Obstruktiva symtom (dyspne pga tryck mot luftstrupen). Dysfagi är mindre vanligt. Struma kan bidra till obstruktivt sömnapnésyndrom.

Utredning

Anamnes: Tidsförlopp. Ärftlighet för thyroideasjukdom/thyroideacancer? Obstruktiva symtom (dyspne, hosta etc). Faktorer som medför ökad risk att en nodulär förändring är cancer: snabb tillväxt, ärftlighet för thyroideacancer, strålbehandling mot hals eller hela kroppen, fixerad hård förändring i sköldkörteln, heshet, obstruktiva symtom, cervikal lymfadenopati, ålder >60 år eller <20 år.

Palpation/inspektion av sköldkörteln.

TSH.

CT-hals/thorax vid misstanke om intrathorakal struma.

Vid malignitetsmisstanke ska detta utredas enligt lokala rutiner med ultraljud och finnålspunktion. Ofta remiss till kirurgmottagning.

Remiss till öronläkare vid långdragen heshet (recurrenspares eller annan orsak till heshet?)

Behandling

Vid avvikande funktion i sköldkörteln ska detta behandlas.

Vid obstruktiva symtom eller kosmetiskt störande struma finns ingen annan behandling än kirurgi. Informera patienten om att total tyroidektomi medför behov av livslång tyroxinsubstitution.

Fördjupning

Cancercentrum

 

För dig som patient
Läs mer om Struma. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis