Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Struma.


Se även avsnitten Hypertyreos resp. Hypotyreos i detta kapitel.

Definition

Förstoring av sköldkörteln. Begreppet ”struma” säger inget om sköldkörtelns funktion, enbart att den är förstorad.

Orsaker

Struma kan vara antingen diffus eller nodulär och kan vara förenad med minskad, normal eller ökad sköldkörtelhormonproduktion.

Multinodös struma

Graves tyreotoxikos

Tyroidit

Jodbrist

Infiltrativ sjukdom

Thyroidea-cysta

Thyroideacancer

Symtom

Asymtomatisk

Hypo- eller hyperthyreos

Obstruktiva symtom (dyspne pga tryck mot luftstrupen). Vid uttalad kompression av trakea uppstår stridor. Dysfagi är mindre vanligt. Struma kan bidra till obstruktivt sömnapnésyndrom.

Utredning

Anamnes: Tidsförlopp. Ärftlighet för thyroideasjukdom/thyroideacancer? Obstruktiva symtom (dyspne, hosta etc). Faktorer som medför ökad risk att en nodulär förändring är cancer: snabb tillväxt, ärftlighet för thyroideacancer, strålbehandling mot hals eller hela kroppen, fixerad hård förändring i sköldkörteln, heshet, obstruktiva symtom, cervikal lymfadenopati, ålder >60 år eller <20 år.

Palpation/inspektion av sköldkörteln.

TSH.

CT-hals/thorax vid misstanke om intrathorakal struma.

Vid malignitetsmisstanke ska detta utredas enligt lokala rutiner med ultraljud och finnålspunktion. Ofta remiss till kirurgmottagning.

Remiss till öronläkare vid långdragen heshet (recurrenspares eller annan orsak till heshet?)

Behandling

Vid avvikande funktion i sköldkörteln ska detta behandlas.

Vid obstruktiva symtom eller kosmetiskt störande struma finns ingen annan behandling än kirurgi. Informera patienten om att total tyroidektomi medför behov av livslång tyroxinsubstitution.

Fördjupning

Cancercentrum Standardiserat vårdförlopp sköldkörtelcancer

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: