Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.

ICD-10: T17.3-17.9

Många gånger debut i form av en intensiv hostattack och ev. kvarvarande svår rethosta. Främmande föremål i luftrör kan också vara orsaken till recidiverande lunginflammationer. Barn och jordnötter eller ärtor vanligaste kombinationen. Misstanken tillsammans med patologisk lungauskultation och röntgenundersökning ger diagnos.

Remittering till lungklinik, för barn till barnklinik, för vidare handläggning om stabil patient.

Akut handläggning:

Om patienten fått ner ett främmande föremål i luftvägarna men kan andas, hosta och tala: kan vara smärtsamt men viktigt att fortsätt hosta, föremålet kan hostas upp. Uppmana patienten till att hosta. Lämna inte patienten ensam, andningshindret kan förvärras.

Handläggning enligt ABCDE. Titta i munnen och ta ut föremålet om lättillgängligt med ett fingersvep, gör dock ej upprepade försök och leta dock inte med fingrarna i svalget om ej synligt.

Vid totalstopp när patienten inte kan andas eller tala, är det nödvändigt att omedelbart få bort den främmande kroppen. Patienten lutar sig framåt, alternativt luta patienten framåt, så att huvudet är lägre än bröstet, utfärda kraftiga ryggdunk (5 st) med öppen hand mellan skulderbladen för att lossa föremålet som antingen fortsätter neråt (ffa till höger lunga) eller lossar och kan hostas upp. Om ingen effekt av ryggdunk görs buktryck (upp till 5 st) med patientens rygg mot dig. Tag runt patienten- knuten hand (mot mitt emellan navel och bröstben) gör stötvisa tryckningar inåt-uppåt (Heimlichs manöver). Kontrollera i munnen om främmande kroppen kommit upp.

På liggande patient gör motsvarande buktryck i liggande.

Vid medvetslöshet påbörjas HLR varpå man kan lyckas att via inblåsningar blåsa ner föremålet.  På sjukhus laryngoskopi för att möjligen lokalisera främmande kropp. Om ovan stämband försök till extraktion med Magills tång. I annat fall vidare åtgärder i narkos som koniotomi eller endotrakeal intubation.

Små barn läggs över knät och ges 5 st ryggdunkar alternerat med 5 st buktryck (hos barn> 1år) eller brösttryck (barn <1 år). Vid medvetslöshet görs HLR.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis