NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.

ICD-10: T17.3-17.9

Många gånger debut i form av en intensiv hostattack och ev. kvarvarande svår rethosta. Främmande föremål i luftrör kan också vara orsaken till recidiverande lunginflammationer. Barn och jordnötter vanligaste kombinationen. Misstanken tillsammans med patologisk lungauskultation och röntgenundersökning ger diagnos.

Remittering till lungklinik, för barn barnklinik för vidare handläggning om stabil patient.

Akut handläggning:

Har patienten fått ner ett främmande föremål i luftvägarna men kan andas, hosta och tala: Kan vara smärtsamt men viktigt att fortsätt hosta, föremålet kan hostas upp. Uppmana patienten till att hosta. Lämna inte patienten ensam, andningshindret kan förvärras.

Handläggning enligt ABCDE. Titta i munnen och ta ut föremålet om lättillgängligt med ett fingersvep, gör dock ej upprepade försök och leta dock inte med fingrarna i svalget om ej synligt.

Vid totalstopp när patienten inte kan andas eller tala, urakut att få bort den främmande kroppen. Patienten lutar sig framåt alt. luta patienten framåt så att huvudet är lägre än bröstet, utfärda kraftiga ryggdunk (5 st) med öppen hand mellan skulderbladen för att ev. lossa föremålet som antingen fortsätter neråt (ffa till höger lunga) eller ev. lossar och kan hostas upp. Om ingen effekt av ryggdunk görs buktryck (5 st) med patientens rygg mot dig. Tag runt patienten- knuten hand (mot mitt emellan navel och bröstben) gör stötvisa tryckningar inåt-uppåt (Heimlichs manöver). Kontrollera i munnen om främmande kroppen kommit upp. Alternera 5 ryggdunk- 5 buktryck tills föremålet kommit upp.På liggande patient gör motsvarande buktryck i liggande.

Vid medvetslöshet påbörjas HLR varpå man kan lyckas att via inblåsningar blåsa ner föremålet.  På sjukhus laryngoskopi för att möjligen lokalisera främmande kropp. Om ovan stämband försök till extraktion med Magills tång. I annat fall vidare åtgärder m.h.a narkos som koniotomi eller endotrakeal intubation.

Små barn läggs över knät och ges 5 st ryggdunkar alternerat med 5 st buktryck (barn > 1år)/brösttryck (barn <1 år). Vid medvetslöshet görs HLR.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer