NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Främmande kropp i luftrör. Andningshinder.

ICD-10: T17.3-17.9

Många gånger debut i form av en intensiv hostattack och ev. kvarvarande svår rethosta. Främmande föremål i luftrör kan också vara orsaken till recidiverande lunginflammationer. Barn och jordnötter eller ärtor vanligaste kombinationen. Misstanken tillsammans med patologisk lungauskultation och röntgenundersökning ger diagnos.

Remittering till lungklinik, för barn till barnklinik, för vidare handläggning om stabil patient.

Akut handläggning:

Om patienten fått ner ett främmande föremål i luftvägarna men kan andas, hosta och tala: kan vara smärtsamt men viktigt att fortsätt hosta, föremålet kan hostas upp. Uppmana patienten till att hosta. Lämna inte patienten ensam, andningshindret kan förvärras.

Handläggning enligt ABCDE. Titta i munnen och ta ut föremålet om lättillgängligt med ett fingersvep, gör dock ej upprepade försök och leta dock inte med fingrarna i svalget om ej synligt.

Vid totalstopp när patienten inte kan andas eller tala, är det nödvändigt att omedelbart få bort den främmande kroppen. Patienten lutar sig framåt, alternativt luta patienten framåt, så att huvudet är lägre än bröstet, utfärda kraftiga ryggdunk (5 st) med öppen hand mellan skulderbladen för att lossa föremålet som antingen fortsätter neråt (ffa till höger lunga) eller lossar och kan hostas upp. Om ingen effekt av ryggdunk görs buktryck (upp till 5 st) med patientens rygg mot dig. Tag runt patienten- knuten hand (mot mitt emellan navel och bröstben) gör stötvisa tryckningar inåt-uppåt (Heimlichs manöver). Kontrollera i munnen om främmande kroppen kommit upp.

På liggande patient gör motsvarande buktryck i liggande.

Vid medvetslöshet påbörjas HLR varpå man kan lyckas att via inblåsningar blåsa ner föremålet.  På sjukhus laryngoskopi för att möjligen lokalisera främmande kropp. Om ovan stämband försök till extraktion med Magills tång. I annat fall vidare åtgärder i narkos som koniotomi eller endotrakeal intubation.

Små barn läggs över knät och ges 5 st ryggdunkar alternerat med 5 st buktryck (hos barn> 1år) eller brösttryck (barn <1 år). Vid medvetslöshet görs HLR.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer