NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Akut omhändertagande

Se även avsnittet Hjärt- Lungräddning i denna bok.

A-B-C-D-E-konceptet enligt Advanced Trauma Life Support. Detta innebär en strukturerad bedömning av en svårt skadad eller påverkad patient:

A. Airway – luftväg

Kontrollera fria luftvägar – rent i munhåla/ svalg. Svarar på tilltal? Vid medvetslös patient, kontrollera att andningsvägarna hålls fria. Om på mottagning – rensuga, svalgtub?

B. Breathing – andning

Andas patienten regelbundet? Förhöjd andningsfrekvens? Oregelbundet andningsmönster? Indragningar? Agiterad? (vanligt vid hypoxi), Cyanotisk patient? Vägrar att ligga ner? Stridor? Dysfoni? Auskultera trakea och lungorna bilateralt. Om möjligt på mottagningen så ta pulsoximetri, ta ställning till syrgas.

C. Cirkulation

Kontrollera puls med frekvens, fyllnadsgrad, hjärtauskultation, perifer cirkulation samt blodtryck. Sök och stoppa ev. blödning

Om möjligheter perifer venväg inklusive dropp leta tecken på chockbild.

D. Disability – neurologiskt status

Kontrollera medvetandegrad, pupillstorlek, ljusreaktion. Nackstelhet? Muskeltonus? Orsak till medvetslösheten – hypoglykemi? Droger? Trauma?

E. Exposure – exponering

Exponera- undersök patienten: Finns tecken på skador som kan förklara tillståndet? trauma? stickmärken? P-glukos, temperatur.

Efter denna primära bedömning utförs sekundärbedömning med ytterligare anamnes och riktade undersökningar/ behandlingar beroende på vad första inspektionen visade. Kan här handla om intravenösa injektioner, KAD, laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar.

www.giftinformationscentralen.se Tel. 112

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer