Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Akut omhändertagande

Se även avsnittet Hjärt- Lungräddning i denna bok.

A-B-C-D-E-konceptet enligt Advanced Trauma Life Support. Detta innebär en strukturerad bedömning av en svårt skadad eller påverkad patient:

A. Airway – luftväg

Kontrollera fria luftvägar – rent i munhåla/ svalg. Svarar på tilltal? Vid medvetslös patient, kontrollera att andningsvägarna hålls fria. Om på mottagning – rensuga, svalgtub?

B. Breathing – andning

Andas patienten regelbundet? Förhöjd andningsfrekvens? Oregelbundet andningsmönster? Indragningar? Agiterad? (vanligt vid hypoxi), Cyanotisk patient? Vägrar att ligga ner? Stridor? Dysfoni? Auskultera trakea och lungorna bilateralt. Om möjligt på mottagningen så ta pulsoximetri, ta ställning till syrgas.

C. Cirkulation

Kontrollera puls med frekvens, fyllnadsgrad, hjärtauskultation, perifer cirkulation samt blodtryck. Sök och stoppa ev. blödning

Om möjligheter perifer venväg inklusive dropp leta tecken på chockbild.

D. Disability – neurologiskt status

Kontrollera medvetandegrad, pupillstorlek, ljusreaktion. Nackstelhet? Muskeltonus? Orsak till medvetslösheten – hypoglykemi? Droger? Trauma?

E. Exposure – exponering

Exponera- undersök patienten: Finns tecken på skador som kan förklara tillståndet? trauma? stickmärken? P-glukos, temperatur.

Efter denna primära bedömning utförs sekundärbedömning med ytterligare anamnes och riktade undersökningar/ behandlingar beroende på vad första inspektionen visade. Kan här handla om intravenösa injektioner, KAD, laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar.

www.giftinformationscentralen.se Tel. 112

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK