Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Akut omhändertagande
Annons:

Akut omhändertagande


Se även avsnittet Hjärt- lungräddning.

A-B-C-D-E-konceptet enligt Advanced Trauma Life Support. Detta innebär en strukturerad bedömning av en svårt skadad eller påverkad patient.

Börja alltid med bedömning av behov av att flytta patienten, överblicka platsens säkerhet.

  1. Airway – luftväg

Kontrollera fria luftvägar – rent i munhåla/ svalg. Svarar på tilltal? Vid medvetslös patient, kontrollera att andningsvägarna hålls fria. Om på mottagning – rensuga, svalgtub?

  1. Breathing – andning

Andas patienten regelbundet? Förhöjd andningsfrekvens? Oregelbundet andningsmönster? Indragningar? Agiterad? (vanligt vid hypoxi) Cyanotisk patient? Vägrar att ligga ner? Stridor? Dysfoni? Auskultera trakea och lungorna bilateralt. Om möjligt på mottagningen: ta pulsoximetri, ta ställning till syrgas (upprätthålla tillräcklig syresättning: 92-96 %, vid KOL 88-92 %).

  1. Cirkulation

Kontrollera puls med frekvens, om regelbunden eller oregelbunden, fyllnadsgrad, hjärtauskultation, perifer cirkulation, perifera pulsar symmetriska, blodtryck. Sök och stoppa ev. blödning. Leta tecken på chockbild.

Om möjligheter perifer venväg inklusive dropp ( alt. intraosseös nål)

  1. Disability – neurologiskt status

Kontrollera medvetandegrad, pupillstorlek, ljusreaktion. Nackstelhet? Muskeltonus? Orsak till medvetslösheten – hypoglykemi? Droger? Trauma? mm HUSKMIDAS

  1. Exposure – exponering

Exponera och undersök patienten: Finns tecken på skador som kan förklara tillståndet? Trauma? Stickmärken? P-glukos, temperatur

Efter denna primära bedömning utförs sekundärbedömning med ytterligare anamnes och riktade undersökningar/ behandlingar beroende på vad första inspektionen visade. Kan här handla om EKG, intravenösa injektioner, KAD, laboratorieundersökningar, röntgenundersökningar.

www.giftinformationscentralen.se Tel. 112

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: