Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Hjärt-lungräddning, HLR
Annons:

Hjärt-lungräddning, HLR


Definition:
S-HLR: Basal hjärt-lungräddning.

A-HLR: Avancerad hjärt-lungräddning.

D-HLR: Hjärt-lungräddning med defibrillering.

B-HLR: Hjärt-lungräddning till barn.

BA-HLR: Avancerad hjärt-lungräddning till barn.

Alla rekommenderas att gå de kurser som anordnas via Stiftelsen för Hjärt Lung Räddning.

Genomförande på vuxen:

S-HLR: Om personen är medvetslös men andas läggs hen i stabilt sidoläge och ambulans larmas. Stanna kvar hos personen till ambulans anländer.

Saknas andning eller om onormal andning efter att man har öppnat luftvägen; larma ambulans och påbörja HLR. Pulskontroll ska inte utföras då det är osäkert och stjäl värdefull tid från livräddande HLR.

Starta med bröstkompressioner; 30 st i följd med handen placerad mitt på bröstet. Tryck hårt och snabbt med kompressionstakt 100–120/min med kompressionsdjup 4-5 cm och släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression.

Därefter 2 inblåsningar; normalt andetag som skall ge synlig höjning av bröstkorgen. Varje inblåsning under 1 sekund. Inblåsning via mun-till-mun, mun-till-mask eller andningsballong. Inga avbrott av bröstkompressionen, om möjligt.

Sedan fortsatt bröstkompression 30 st följt av 2 inblåsningar (30:2). Byte av den som komprimerar om möjligt ca varannan minut. En person sköter hjärtkompressionerna, den andre inblåsningarna.

Defibrillering (om sådan utrustning finns) -vid ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi inom 3 min. Sedan fortsatt HLR i 2 minuter och sedan ny analys.

Syrgas om möjligt snarast möjligt via andningsmasken/andningsblåsan; 10–15 l syrgas/min.

Fortsätt med inblåsningar och bröstkorgskompressioner tills andning och puls återkommer eller tills ambulanspersonal eller annan hjälp kommer till platsen.

D-HLR:

Med tillgång till rådgivande halvautomatisk defibrillator krävs numera inte avancerade arytmikunskaper för att kunna defibrillera.

Raka eller klipp bort eventuellt brösthår.

Placera elektroderna strax under höger nyckelben och 10 cm under vänster armhåla.

Följ råden som defibrillatorn ger.

A-HLR:

Ges av ambulanspersonal och på sjukvårdsinrättningar där personalen fått speciell utbildning. Konstatera hjärtstopp, larma, starta HLR och hämta akututrusning. Här tillkommer injektioner intravenöst eller intraosseöst av adrenalin och amiodaron (Cordarone). Se S-HLR för genomförande. Prioritera påkoppling av defibrillatorn under pågående HLR. Analysera EKG. Vid asystoli/PEA; fortsatt HLR 2 min innan nästa analys. Vid VF/VT defibrillera x 1, om återkomst av spontan cirkulation (ROSC) gå vidare med ABCDE-bedömning, 12-avl EKG, fundera kring bakomliggande orsak och behandla. Överväg akut koronarangio och vård efter hjärtstopp. Om ej ROSC, fortsätt med HLR i ytterligare 2 min innan nästa analys.

Vid asystoli/PEA ges 1mg adrenalin så snart som möjligt och därefter var 4:e min.

Vid VF/VT ges 1mg adrenalin efter 3:e defibrilleringen och därefter var 4:e min. Amiodaron 300mg ges efter 3e defibrilleringen och ytterligare 150mg efter 5:e defibrilleringen.

Försöka hitta reversibla orsaker enligt 4H (hypoxy, hypovolemi, hypo/hyperkalemi, hypotermi) och 4T (tromboembolism, tryckpneumothorax, tamponad, toxiskt tillstånd).

B-HLR: Hjärt-lungräddning till barn:

Hjärtstopp orsaker: hypoxi, förgiftningar, medfödda hjärtfel, sepsis, trauma.

Saknas andning eller om onormal andning efter att man har öppnat luftvägen – larma ambulans och påbörja HLR.

Starta med 5 långsamma inblåsningar (hos barn 0-1 år: inblåsning via mun-till-mun och näsa, mun-till-mask eller andningsballong över mun och näsa) oxygen 100%, kompressioner på nedre delen av bröstbenet 15 st i följd med tummarna bredvid varandra mot huvudet och de andra fingrarna bak mot ryggraden. Tryck hårt och snabbt med kompressionstakt 100–120/min med kompressionsdjup 4-5 cm (barn<1år: 4 cm, barn> 1 år:5 cm) och släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression.

Därefter 2 inblåsningar; normalt andetag som skall ge synlig höjning av bröstkorgen. Varje inblåsning under 1 sekund. Inblåsning via mun-till-mun, mun-till-mask eller andningsballong. Inga avbrott av bröstkompressionen, om möjligt.

Sedan fortsatt bröstkompression 15 st följt av 2 inblåsningar (15:2). Byte av den som komprimerar om möjligt ca varannan minut. En person sköter hjärtkompressionerna, den andra inblåsningarna.

Defibrillering (om sådan utrustning finns: barn<1år: en elektrod på ryggen och en på bröstet; barn>1 år: en under vänster armhålan och en nedför höger nyckelben) – vid ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi inom 3 min, 4J/kg . Sedan fortsatt HLR i 2 minuter och sedan ny analys.

Fortsätt med inblåsningar och bröstkorgskompressioner tills andning och puls återkommer eller tills ambulanspersonal eller annan hjälp kommer till platsen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: