Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR

Definition

S-HLR: Basal hjärt-lungräddning.

A-HLR: Avancerad hjärt-lungräddning

D-HLR: Hjärt-lungräddning med defibrillering.

B-HLR: Hjärt-lungräddning till barn.

BA-HLR: Avancerad hjärt-lungräddning till barn.

Alla rekommenderas att gå de kurser som anordnas via Stiftelsen för Hjärt Lung Räddning.

Genomförande på vuxen:

S-HLR: Om personen är medvetslös men andas läggs hen i stabilt sidoläge och ambulans larmas. Stanna kvar hos personen till ambulans anländer.

Saknas andning eller om onormal andning efter att man har öppnat luftvägen ; larma ambulans och påbörja HLR. Pulskontroll ska inte utföras då det är osäkert och stjäl värdefull tid från livräddande HLR.

Starta med bröstkompressioner; 30 st i följd med handen placerad mitt på bröstet. Tryck hårt och snabbt med kompressionstakt 100–120/min med kompressionsdjup 4-5 cm och släpp upp bröstkorgen helt mellan varje kompression.

Därefter 2 inblåsningar; normalt andetag som skall ge synlig höjning av bröstkorgen. Varje inblåsning under 1 sekund. Inblåsning via mun-till-mun, mun-till-mask eller andningsballong. Inga avbrott av bröstkompressionen, om möjligt.

Sedan fortsatt bröstkompression 30 st följt av 2 inblåsningar (30:2). Byte av den som komprimerar om möjligt ca varannan minut. En person sköter hjärtkompressionerna, den andre inblåsningarna.

Defibrillering (om sådan utrustning finns) -vid ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi inom 3 min. Sedan fortsatt HLR i 2 minuter och sedan ny analys.

Syrgas om möjligt snarast möjligt via andningsmasken/andningsblåsan; 10–15 l syrgas/min.

Fortsätt med inblåsningar och bröstkorgskompressioner tills andning och puls återkommer eller tills ambulanspersonal eller annan hjälp kommer till platsen.

D-HLR:

Med tillgång till rådgivande halvautomatisk defibrillator krävs numer inte avancerade arytmikunskaper för att kunna defibrillera.

Raka eller klipp bort eventuellt brösthår.

Placera elektroderna strax under höger nyckelben och 10 cm under vänster armhåla.

Följ råden som defibrillatorn ger.

A-HLR:

Ges av ambulanspersonal och på sjukvårdsinrättningar där personalen fått speciell utbildning. Konstatera hjärtstopp, larma, starta HLR och hämta akututrusning. Här tillkommer injektioner intravenöst eller intraosseöst av adrenalin och amiodaron (Cordarone). Se S-HLR för genomförande. Prioritera påkoppling av defibrillatorn under pågående HLR. Analysera EKG. Vid asystoli/PEA; fortsatt HLR 2 min innan nästa analys. Vid VF/VT defibrillera x 1, om återkomst av spontan cirkulation (ROSC) gå vidare med ABCDE-bedömning, 12-avl EKG, fundera kring bakomliggande orsak och behandla. Överväg akut koronarangio och vård efter hjärtstopp. Om ej ROSC, fortsätt med HLR i ytterligare 2 min innan nästa analys.

Vid asystoli/PEA ges 1mg adrenalin så snart som möjligt och därefter var 4:e min.

Vid VF/VT ges 1mg adrenalin efter 3:e defibrilleringen och därefter var 4:e min. Amiodaron 300mg ges efter 3e defibrilleringen och ytterligare 150mg efter 5:e defibrilleringen.

Försöka hitta reversibla orsaker enligt 4H (hypoxy, hypovolemi, hypo/hyperkalemi, hypotermi) och 4T (tromboembolism, tryckpneumothorax, tamponad, toxiskt tillstånd).

För dig som patient
Läs mer om Akutmedicin. Hjärt-lungräddning. HLR på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis