NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

ICD-10: I47

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför AV-noden. Innefattar preexcitation (bl.a. dolt och overt WPW) samt AVNRT (AV-nodal reentrytakykardi). Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen. Kammarfrekvens > 100/min (i regel 150–220/min), attackduration minuter till flera timmar. QRS-komplex < 120 ms.

Diagnos

Anamnes. Deltavåg på vilo-EKG vid overt WPW. EKG och esofagus- EKG under attack om möjligt (tum-EKG resp. bandspelar-EKG). Vid olika fokus olikformade P-vågor.

Differentialdiagnos

Sinustakykardi (om fokus ligger nära sinusknutan). Förmaksflimmer (om olika fokus föreligger ses ofta oregelbunden rytm). Då också P-vågor med olika utseende). – blockerat förmaksfladder. NIE = noninvasiv elektrofysiologisk utredning (kan trigga igång takykardin). Hjärtklappning av annan orsak; ex.v. oro, smärta, feber, tyreotoxikos, toxisk påverkan (inkl. alkohol), hjärt-lungsjukdom (ex.v. hjärtinsufficiens).

Behandling

Valsalvamanöver kan ibland bryta arytmin (ligg på rygg med benen högt mot en vägg – håll andan så längre det går). Kan även prova carotismassage (lyssna först efter ev stenoser i kärlet). Akutremiss till sjukhus vid ihållande takykardi.

Där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd kan ges: syrgas, inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1–3 (ej vid akut hjärtinfarkt och ej vid astma), kontinuerlig EKG-övervakning, regelbundet blodtryck, ev. inj. metoprolol 1 mg/ml (inj. 5 mg/3 min i v. – kan upprepas upp till 3 ggr).

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död. Preexciterat förmaksflimmer är potentiellt livshotande p.g.a. risk för degeneration till kammarflimmer – ambulanstransport till sjukhus för elkonvertering. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Verapamil och digitalis är kontraindicerade vid overt WPW men ej vid övriga PSVT.

Elektivt: Välgrundad misstanke på PSVT föranleder remiss till kardiolog för ställningstagande till ablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och ev. EKG under attack.

Fördjupning

Utmärkt kapitel om PSVT: Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2018.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer