Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hjärt- Kärlsjukdomar > Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

ICD-10: I47

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför AV-noden. Innefattar preexcitation (bl a dolt och overt WPW) samt AVNRT (AV-nodal reentrytakykardi). Förekommer hos 0,5-1 % av befolkningen. Kammarfrekvens> 100/min (i regel 150-220/min), attackduration minuter till flera timmar. QRS- komplex< 120 ms.

Diagnos: Anamnes. Deltavåg på vilo-EKG vid overt WPW. EKG och esofagus- EKG under attack om möjligt (tum- EKG resp. bandspelar- EKG). Vid olika fokus olikformade P- vågor.

Differentialdiagnos: Sinustakykardi (om fokus ligger nära sinusknutan). Förmaksflimmer (om olika fokus föreligger ses ofta oregelbunden rytm). Då också P- vågor med olika utseende). – blockerat förmaksfladder. NIE = noninvasiv elektrofysiologisk utredning (kan trigga igång takykardin). Hjärtklappning av annan orsak; ex v oro, smärta, feber, tyreotoxikos, toxisk påverkan (inkl alkohol), hjärt-lungsjukdom (ex vhjärtinsufficiens).

Behandling

Valsalvamanöver kan ibland bryta arytmin (ligg på rygg med benen högt mot en vägg- håll andan så längre det går). Kan även prova carotismassage (lyssna först efter ev stenoser i kärlet). Akutremiss till sjukhus vid ihållande takykardi.

Där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd kan ges: syrgas, inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1-3 (ej vid akut hjärtinfarkt och ej vid astma), kontinuerlig EKG- övervakning, regelbundet blodtryck, ev inj metoprolol 1 mg/ml (inj 5 mg/ 3 min i v- kan upprepas upp till 3 ggr).

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död. Preexciterat förmaksflimmer är potentiellt livshotande p g a risk för degeneration till kammarflimmer – ambulanstransport till sjukhus för elkonvertering. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Verapamil och digitalis är kontraindicerade vid overt WPW men ej vid övriga PSVT.

Elektivt: Välgrundad misstanke på PSVT föranleder remiss till kardiolog för ställningstagande till ablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och ev EKG under attack.

Fördjupning

Utmärkt kapitel om PSVT: Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ