Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

ICD-10: I47

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför AV-noden. Innefattar preexcitation (bl.a. dolt och overt WPW) samt AVNRT (AV-nodal reentrytakykardi). Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen. Kammarfrekvens > 100/min (i regel 150–220/min), attackduration minuter till flera timmar. QRS-komplex < 120 ms.

Diagnos

Anamnes. Deltavåg på vilo-EKG vid overt WPW. EKG och esofagus- EKG under attack om möjligt (tum-EKG resp. bandspelar-EKG). Vid olika fokus olikformade P-vågor.

Differentialdiagnos

Sinustakykardi (om fokus ligger nära sinusknutan). Förmaksflimmer (om olika fokus föreligger ses ofta oregelbunden rytm). Då också P-vågor med olika utseende). – blockerat förmaksfladder. NIE = noninvasiv elektrofysiologisk utredning (kan trigga igång takykardin). Hjärtklappning av annan orsak; ex.v. oro, smärta, feber, tyreotoxikos, toxisk påverkan (inkl. alkohol), hjärt-lungsjukdom (ex.v. hjärtinsufficiens).

Behandling

Valsalvamanöver kan ibland bryta arytmin (ligg på rygg med benen högt mot en vägg – håll andan så längre det går). Kan även prova carotismassage (lyssna först efter ev stenoser i kärlet). Akutremiss till sjukhus vid ihållande takykardi.

Där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd kan ges: syrgas, inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1–3 (ej vid akut hjärtinfarkt och ej vid astma), kontinuerlig EKG-övervakning, regelbundet blodtryck, ev. inj. metoprolol 1 mg/ml (inj. 5 mg/3 min i v. – kan upprepas upp till 3 ggr).

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död. Preexciterat förmaksflimmer är potentiellt livshotande p.g.a. risk för degeneration till kammarflimmer – ambulanstransport till sjukhus för elkonvertering. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Verapamil och digitalis är kontraindicerade vid overt WPW men ej vid övriga PSVT.

Elektivt: Välgrundad misstanke på PSVT föranleder remiss till kardiolog för ställningstagande till ablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och ev. EKG under attack.

Fördjupning

Utmärkt kapitel om PSVT: Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2018.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK