Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kardiologi / Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, ektopisk förmakstakykardi
Annons:

Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi, ektopisk förmakstakykardi


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför AV-noden. Smal QRS-takykardi (QRS-komplex <120 ms). Orsakas oftast av reentry. Cirka 60% orsakas av AVNRT (AV nodal reentrytakykardi), 30% av AVRT (AV reentrytakykardi, och resterande 10% av SANRT (sinoatrial nodal reentry takykardi) eller AT (atrial takykardi). Förekommer hos 0,5–1 % av befolkningen. Kammarfrekvens> 100/min (i regel 150–220/min), attackduration minuter till flera timmar.

Utredning

Anamnes. Vitalparametrar. EKG. Deltavåg när patienten går i sinusrytm talar för preexitation. Hemodynamisk instabilitet? Om hemodynamisk instabilitet och supraventrikulär takykardi rekommenderas akut defibrillering.

Diagnos

Deltavåg på vilo-EKG vid overt WPW. EKG och esofagus- EKG under attack om möjligt (tum-EKG resp. bandspelar-EKG). Vid olika fokus olikformade P-vågor.

Differentialdiagnos

Sinustakykardi (om fokus ligger nära sinusknutan). Förmaksflimmer (om olika fokus föreligger ses ofta oregelbunden rytm. Då också P-vågor med olika utseende) – blockerat förmaksfladder. NIE = noninvasiv elektrofysiologisk utredning (kan trigga igång takykardin). Hjärtklappning av annan orsak; exempelvis oro, smärta, feber, tyreotoxikos, toxisk påverkan (inkl. alkohol), hjärt-lungsjukdom (t ex hjärtinsufficiens).

Behandling

Standard valsalvamanöver (be patienten, i sittande, blåsa i 15s med slutna läppar i en 10 ml spruta och försöka få kolven att röra sig) kan ibland bryta arytmin. Modifierad valsalva innebär att man direkt efter genomförd standard valsalvamanöver ber patienten att lägga sig ned (ta ned ryggstödet på britsen) och lyft upp patientens ben 45 grader under 15s och därefter sätter man tillbaka patienten i ursprungsläget. Modifierad valsalvamanöver har visat sig vara mer effektiv (13-17% vs. 43-48%) Man kan även prova carotismassage (lyssna först efter ev stenoser i kärlet). Akutremiss till sjukhus vid ihållande takykardi.

Där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd kan ges: inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1-3 (ej vid akut hjärtinfarkt och ej vid astma), kontinuerlig EKG-övervakning, regelbundet blodtryck, ev. inj. metoprolol 1 mg/ml (inj. 5 mg/3 min i v – kan upprepas upp till 3 ggr). Det är viktigt att patienten har en relativ proximal PVK, dvs. helst i armvecket, och att man höjer på armen efter given adenosindos och snabbt sprutar in NaCl pga adenosins korta halveringstid. Viktigt att informera patienten om biverkning i form av flush och övergående bröstsmärta.

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död. Preexciterat förmaksflimmer är potentiellt livshotande p.g.a. risk för degeneration till kammarflimmer – ambulanstransport till sjukhus för vidare handläggning och eventuell elkonvertering. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Verapamil och digitalis är kontraindicerade vid overt WPW men ej vid övriga PSVT.

Elektivt: Välgrundad misstanke på PSVT föranleder remiss till kardiolog för ställningstagande till ablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och ev. EKG under attack.

Fördjupning

Utmärkt kapitel om PSVT: Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2018.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: