Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

Definition: Akut insättande oförmåga till minnesprägling som går i regress inom 24 timmar. Benignt tillstånd.

Orsak

Okänd. Övergående störning i mediala temporalloben/hippocampus.

Utlösande orsaker: Hos yngre migrän, fysisk aktivitet, lindrigt skalltrauma utan medvetandeförlust. Hos äldre fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation.

Differentialdiagnoser: TIA (vertebraliscirkulationen), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), cerebral blödning/lesion.

Återkommande episod av Transitorisk global amnesi med duration< 1 timme kan vara temporalisepilepsi.

Symtom

Pat upprepar samma frågor gång på gång. Upplevs förvirrad.

Status

Ffa medelålders och äldre. Mycket sällsynt< 40 år. Akut men helt övergående episod av oförmåga till inprägling av minnen med duration från 2 upp till 24 timmar. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

Utredning: Enstaka episod uppfattas som benign. Hos medelålders/äldre med typisk anamnes (anhöriga), helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen. Ev ASA till pat med vaskulära riskfaktorer. Hos pat < 40 år utreds med EKG och poliklinisk CT-hjärna och EEG. Om normalförhållanden och blank anamnes avslutas utredningen.

Pågående episod utreds med akut CT-hjärna för att utesluta blödning/annan cerebral lesion. Pat observeras till dess attacken gått över.

Upprepade episoder: Utreds mer extensivt; remiss till neurolog. MR hjärna samt upprepade EEG.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ