Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Transitorisk global amnesi. Övergående minnesförlust. Global amnesi.

ICD-10: G45.4

Definition

Akut insättande men övergående oförmåga till minnesprägling som går i regress inom 24 timmar. Benignt tillstånd.

Orsak

Okänd. Övergående störning i mediala temporalloben/hippokampus.

Utlösande orsaker: Hos yngre migrän, fysisk aktivitet, lindrigt skalltrauma utan medvetandeförlust. Hos äldre fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation.

Differentialdiagnoser

TIA (vertebraliscirkulationen), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), cerebral blödning/lesion, demens, psykogen amnesi, skallskada, intoxikationer, hypoglykemi, abstinens vid överkonsumtion av alkohol eller tabletter. Wernicke encefalopati. Läkemedel, sömnmedel som Zolpidem än mer i kombination med alkohol. Återkommande episod av Transitorisk global amnesi med duration <1 timme kan vara temporalisepilepsi.

Symtom

Pat upprepar samma frågor gång på gång. Upplevs förvirrad. Svaghet. Synbortfall. Känselbortfall. Afasi. Annars beror på vilken kärl i hjärnan som drabbas.

Medelålders och äldre. Mycket sällsynt <40 år. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

Utredning

Anamnes, från anhörig om möjligt. Allmänt status, neurologstatus. Basprover som blodstatus, elektrolyter, kreatinin, glukos, mm beroende på fynd. EKG. Vid patologiska fynd bilddiagnostik.
Vanligtvis går symtom i regress, vid kvarvarande symtom handlägga som stroke även om symtomdebut <24 timmar.

Differentialdiagnostik:

Stroke (akut debut, fokala bortfall >24 timmar)

Migrän med aura

Epilepsi

Transitorisk global amnesi (akut debut, övergående med närminnesstörning utan neurologiska bortfall, okänd orsak)

Temporalisarterit eller annan sjukdom med ögonpåverkan.

Kroniskt subduralhematom (fluktuerande fokala/generella neurologiska symtom).

Synkope

Ortostatism

Hypoglykemi

Behandling

Enstaka episod uppfattas som benign. Hos medelålders/äldre med typisk anamnes (anhöriga), helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen.

Hos patient <40 år utreds med EKG och poliklinisk CT-hjärna och EEG. Om normalförhållanden och blank anamnes avslutas utredningen.

Pågående episod utreds med akut CT-hjärna för att utesluta blödning/annan cerebral lesion. Patienten observeras till dess attacken gått över.

Upprepade episoder: Utreds mer extensivt; remiss till neurolog. MR hjärna samt upprepade EEG.

Medicinering: acetylsalicylsyra, klopidogrel, warfarin, apixaban, dabigatran, rivaroxaban, statiner, blodtrycksbehandling, blodsockerbehandling, karotiskirurgi.

Livsstillsåtgärder: rökstopp, kost.

 

Fördjupning

Läkartidningen. Transitorisk global amnesi – godartat tillstånd som även kan drabba unga. 2005.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta