Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Transitorisk global amnesi, övergående minnesförlust
Annons:

Transitorisk global amnesi, övergående minnesförlust


Definition

Akut insättande men övergående oförmåga till minnesprägling som går i regress inom 24 timmar. Benignt tillstånd. Karakteriseras av att personen frågar om och om igen tros att den redan har fått svar. Även tillgång till gamla minnen kan vara begränsad i viss mån under tiden. Diagnosen klassificeras under kategorin Övergående cerebral ischemi och besläktade syndrom.

Orsak

Okänd, men avancerade avbildningsstudier har visat nedsatt blodflöde till mediala temporalloben och hippocampus (bakre cirkulationen) och diffusionsförändringar på MR i samma lokaler. Förklaringen kan vara migränös spreading depression, vilket kan förklara kopplingen mellan TGA och migrän.  Eventuella triggers: plötsligt dopp i kallt eller varmt vatten, överansträngande fysisk aktivitet, sexuell aktivitet, undersökning som endoskopi, angiografi, lindrigt skalltrauma, överdriven alkoholkonsumtion, psykisk och emotional stress i samband med dåliga nyheter, konflikt eller överansträngning.

Utlösande orsaker: Hos yngre – migrän, fysisk aktivitet, lindrigt skalltrauma utan medvetandeförlust. Hos äldre – fysisk ansträngning, psykisk stress, akut smärta, nedkylning, sexuell aktivitet, cervikal manipulation. Recidivrisk på några procent.

Differentialdiagnoser

TIA (vertebraliscirkulationen), epilepsi (uppvisar återkommande episoder), migrän (uppvisar återkommande episoder), cerebral blödning/lesion, demens, psykogen amnesi, skallskada, intoxikationer, hypoglykemi, abstinens vid överkonsumtion av alkohol eller tabletter. Wernicke encefalopati. Läkemedel, sömnmedel som Zolpidem än mer i kombination med alkohol. Återkommande episod av Transitorisk global amnesi med duration <1 timme kan vara temporallobsepilepsi.

Symtom

Karakteristiskt är att patienten är orienterad till person, men har retrograd amnesi och inte präglar nya minnen efter att tillståndet startat. Det får som effekt att patient upprepar samma frågor gång på gång. Nya minnen fastnar inte. Upplevs förvirrad, men vid noggrann anamnestagning framkommer ovanstående. Förbättring sker långsamt inom flera timmar upp till 10 timmar. Väldigt sällan upp till 24 timmar. Efteråt amnesi för episoden.

Andra symtom: huvudvärk, yrsel, illamående och kräkningar, ångest, stickningar i fötter, ben, händer och armar.

Medelålders och äldre. Mycket sällsynt <40 år. Under attackerna bibehållet jagmedvetande. Amnesi för perioden, ibland för flera veckor tillbaka.

Utredning

Anamnes, från anhörig om möjligt. Allmänt status, neurologstatus. Basprover som blodstatus, elektrolyter, kreatinin, glukos, m.m. beroende på fynd. EKG. Vanligtvis går symtom i regress, vid kvarvarande symtom handlägga som stroke även om symtomdebut <24 timmar.

Hos medelålders/äldre med typisk anamnes (anhöriga), helt återställd kognition, normalt EKG och normalt neurologisk status avslutar utredningen.

Hos patient <40 år utreds med EKG och poliklinisk CT-hjärna och EEG. Om normalförhållanden och blank anamnes avslutas utredningen.

Pågående episod utreds med akut CT-hjärna för att utesluta blödning/annan cerebral lesion. Patienten observeras till dess attacken gått över.

Behandling

Enstaka episod uppfattas som benign.

Upprepade episoder: Utreds mer extensivt; remiss till neurolog. MR hjärna samt upprepade EEG.

Finns ingen riktad behandling då tillståndet är benignt och övergående.

Fördjupning:
Läkartidningen. Transitorisk global amnesi – godartat  tillstånd som även kan drabba unga. 2005.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: