NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akillestendinit. Akillestendinos. Hälseneinflammation. Hälsenetendinos. Akillestendinopati. Hälsenebesvär. Akillestenopati.

ICD-10: M76.6

Orsak

Överbelastning av senan (ensidig belastning, hög intensitet, hårt underlag). Upprepade småtrauma. Ibland inflammation i underliggande slemsäck. Tryck från illasittande sko. Ökad risk efter fluorokinolonbehandling.

Akut ”inflammation” efter överansträngning eller trauma. Kronisk ”inflammation” vid långvarig, ensidig eller upprepad belastning, t.ex. löpning på hårt underlag. Ev. finns här en bakomliggande partiell ruptur. Ibland bursit under senan. Det är inte inflammation i senan utan det handlar om degeneration efter mikrorupturer, s.k. tendinos. Kan även vara entesopati som del i spondartrit.

Finns även teori om att det hos vissa grupper av drabbade (fysiskt inaktiva med metabolt syndrom) kan handla om ischemi; (”hälsenans angina”).

Smärtgenererande nerver finns ffa runt senan inte i senan.

Symtom

Vilovärk, smärta vid belastning av hälsenan. Smärta efter träning. Svullnad, ömhet och ibland krepitationer. Stelhet; ffa morgonstelhet.

Status

Ömmande (vid palp), förtjockning kring själva senan/senskidan. Smärta vid stående på tå. Vid peritendinit noteras krepitationer vid rörelse.

Differentialdiagnos

Underbenstrombos, gastroknemiusruptur, hälseneruptur, entesopati vid spondartrit.

Utredning

Klinisk diagnos, eventuellt ultraljud för att diagnostisera partiell/total ruptur liksom bursit. MR vid långvariga besvär (ffa en preoperativ undersökning).

Behandling

För idrottare gäller reducerad mängd träning och träningsbelastning. Korrigering av utlösande faktorer såsom felställning av foten via lämpliga skoinlägg, ev. mjuka hälkuddar. NSAID lokalt eller peroralt, stretching av senan och anpassad styrketräning. Klackförhöjning om 10–20 mm (effektiv höjdskillnad mellan häl och framfot) kan hjälpa till att avlasta senan initialt För att undvika svårbehandlade kroniska akillestendiniter ge behandling i tidigt skede – sjukgymnastremiss.

Excentrisk vadmuskelträning är effektivt för icke elitidrottare: Stå med främre delen av foten på en trappa, bänk eller motsvarande. Sänk långsamt ner kroppen (anspänning under samtidig förlängning av muskeln – ”omvänd tåhävning”). Därefter hävs upp med hjälp av friska benet. Detta görs 3 x 15 gånger med rak knäled och lika många gånger med böjd, två gånger om dagen 7 dagar/vecka under 12 veckor. Träningen gör och får göra ont initialt. Stretching efter träning upplevs lindrande. Symtomförbättring efter ca 6 veckor men träningen måste fortsätta även efter detta – upp till 6 mån. Hälsenebelastande fysisk aktivitet kan fortsätta under träningen. För icke elitidrottare har nämnda träning i praktiken ersatt kirurgi.

Om krepitationer kring senan: Injektion Heparin 15000 IE intravenöst dagligen i 3–4 dagar. Avlastning med krycka.

Elitidrottare och kroniska fall (över 6–12 månader) remitteras till ortoped för ställningstagande till operativ åtgärd (utförs endast vid vissa centra). Alternativ för ffa elitidrottare är mini invasiv kirurgi där liten mängd vävnad just intill senan skrapas bort. Full aktivitet 4–6 veckor efter ingreppet. En annan möjlighet är ultraljudsledda skleroserande injektioner (aethoxysklerol) just invid senan; 2–3–(5) injektioner med 3 månaders mellanrum. Blockerar smärtgenererande nerver och ger möjlighet till remodellering av senan. Försiktiga rörelser 2 veckor efter injektion, därefter återgång i träning/motion.

Andra alternativ är stötvågsbehandling, eller laserbehandling.

Ge inte kortisoninjektioner i och omkring senan – risk för totalruptur!

Akut akillestendinopati hanteras av vissa kliniker med gips under 3–4 dagar, orala NSAID alt Heparin iv 15000 IE under 3–4 dagar, klackförhöjning under 2–3 veckor.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Antikoagulantia: Inj. Heparin 5.000 IE/ml

NSAID:T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis Retard. Gel Orudis. Gel Siduro.
Gel Voltaren.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer