NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akillesruptur. Hälseneruptur.

ICD-10: S86.0

Orsak

Akut överbelastning av hälsenan. Majoriteten av hälsenerupturer sker under idrott, typfallet är otränade medelålders män som får rupturen under tennis- eller badmintonspel. Ökad risk efter kortisonbehandling.

Symtom

Den totala rupturen beskrivs ofta som en smärtsam tydlig knäpp eller knall i samband med bristningen som i regel kommer helt utan förkänning. Vid total ruptur är det omöjligt att gå normalt på foten. Akut oväntad hälseneskada är som regel total. Den partiella rupturen kommer i regel efter en tids hälsenebesvär med smärta vid belastning och stelhet.

Status

Distinkt ömhet över skadan (som ofta sitter 2–6 cm ovan senfästet i hälbenet, i en del fall kan ett hak/en grop palperas). Kan inte på tå på den engagerade sidan. Thompsons test positiv: Vid denna ligger pat. i bukläge, man komprimerar vadmuskulaturen från sida till sida. Vid positiv test sker ingen plantarflektion av foten- detta vid total ruptur. Jämför med friska sidan. Plantarflektion mot motstånd – upphävd kraft – känsligt test.

Differentialdiagnos

Fotledsdistorsion, bristning i vadmuskulaturen.

Utredning

Klinisk diagnos där såväl passiv som aktiv rörelse i fotleden måste undersökas. Fotens ställning i förhållande till andra foten undersöks. Vid osäkerhet om hälsenan är partiellt rupturerad kan ultraljud eller MR komma ifråga. Dessa undersökningar kan även påvisa ev. bursit.

Behandling

Ortopedremiss för gips eller ortosfixation, spetsfot initialt justering var annan vecka – immobilisering 8 vkr. Alternativt operativt ingrepp med suturering av senan (gips 2 veckor, därefter 6 veckor i rörlig ortos). Läkningsförlopp cirka 6 månader, vilket innebär långvarig sjukgymnastisk behandling i efterförloppet. Operation utförs i regel inte om nedsatt cirkulation, storrökare, diabetes, äldre eller vid samtidig immunosupprimerande behandling. Finns olika syn på att operera/inte operera färsk ruptur. Konservativ behandling eller operation visar ungefär samma resultat.

Generellt opereras färsk ruptur (= helst inom tre dagar men i praktiken allt från 2 dagar till 2 veckor, allt efter policy vid respektive ortopedklinik). Reruptur är vanligare efter icke kirurgisk behandling och dessa bör då opereras; rerupturerna inträffar vanligen efter 10–20 veckor. Ökad risk för underbenstrombos.  I regel insätts trombosprofylax, i 10 dagar, från ortopeden.

Fördjupning: Läkartidningen. ABC om Akut ruptur av akillessenan, 2015.
www.lakartidningen.se

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Akillesruptur. Hälseneruptur. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer