Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Hypokondri.

Hypokondri.

ICD-10: F45.9 P DSM-IV:300.7

Definition

Feltolkning av kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom. Övertygelsen består trots gjorda utredningar och lugnande besked, orsakande tydligt lidande och/eller sämre prestationer i arbete eller socialt. Skall ha varat under minst sex månader och inte vara orsakade av annan sjukdom (se Differentialdiagnos).

Orsak

Primär sjukdom: Oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. Sökande efter trygghet och ”garantier” om hälsa. Ibland påfallande behov av omsorg och uppmärksamhet. Ev annorlunda ”silning” av alldagliga somatiska symtom pga biokemiska mekanismer (serotonin). Sekundär sjukdom: Symtomen är delkomponent i depression och/eller ångestsyndrom.

Symtom

Se Definition. En ständig tendens att tolka och övertolka normala kroppsliga symtom med oro och katastroftänkande inför befarad allvarlig bakomliggande sjukdom. Upprepade registreringar av kroppsliga symtom. Oro för tänkta sjukdomar. Frekventa läkarbesök med krav på utredningar. Ibland kan sjukdomar hos anhöriga orsaka symtomen. Sekundärt kan depression utvecklas.

Differentialdiagnos: Depression (somatiska manifestationer hos ffa äldre). Generaliserad ångestsjukdom. Odifferentierat somatiseringssyndrom (mer fokusering på symtomen i sig med önskemål om lindring av dessa än oro för bakomliggande sjukdom; dock påtaglig överlappning till Hypokondri). Panikångest. Somatiseringssyndrom (tung problematik sedan ungdomen, tjocka sjukjournaler sedan dess). Tvångstankar. Psykos.

Behandling

God prognos med hjälp av kognitiv beteendeterapi. Patientens ”automatiska tankar” om allvarlig sjukdom som tolkning av somatiska symtom ifrågasätts och ändras av patienten tillsammans med terapeut. Resultatet blir annan känslomässig reaktion på somatiska symtomen och annat beteende. Realiteten i önskemålen om Fullständig Trygghet i Livet och Garantier om Hälsa ifrågasätts och korrigeras. Pat får insikt i att livet innebär att tåla osäkerhet. Somatiska utredningarna skall drivas av läkaren på i förväg skissad plan, därefter avslut och sammanfattning. Låt inte patienten styra utredningarna – minskar inte oron på sikt. Vid kvarstående symtom arrangeras bokade men glesa återbesök; aldrig ”åter vid behov”. Farmaka har i normalfallet dålig effekt pga sensibilitet för biverkningar. Komplettering av antidepressiva vid otillräcklig effekt av KBT.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ