NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hypokondri. Hälsoångest.

ICD-10: F45.9 P DSM-IV:300.7

Definition

Feltolkning av kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom. Övertygelsen består trots gjorda utredningar och lugnande besked, orsakande tydligt lidande och/eller sämre prestationer i arbete eller socialt. Skall ha varat under minst sex månader och inte vara orsakade av annan sjukdom (se Differentialdiagnos).

Orsak

Primär sjukdom: Oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. Sökande efter trygghet och ”garantier” om hälsa. Ibland påfallande behov av omsorg och uppmärksamhet. Ev. annorlunda ”silning” av alldagliga somatiska symtom pga biokemiska mekanismer (serotonin). Sekundär sjukdom: Symtomen är delkomponent i depression och/eller ångestsyndrom.

Symtom

Se Definition. En ständig tendens att tolka och övertolka normala kroppsliga symtom med oro och katastroftänkande inför befarad allvarlig bakomliggande sjukdom. Upprepade registreringar av kroppsliga symtom. Oro för tänkta sjukdomar. Frekventa läkarbesök med krav på utredningar. Ibland kan sjukdomar hos anhöriga orsaka symtomen. Sekundärt kan depression utvecklas.

Differentialdiagnos

Depression, Ångestsyndrom. Psykos.

Utredning

Anamnes.

Förekomst av psykiatrisk samsjuklighet,, anamnesen bör kombineras med strukturerad diagnostik via tex MINI eller SCID. MADRS.

Kartläggning av alkohol/drogmissbruk – AUDIT/DUDIT.

Somatisk sjukdom bör utredas inom rimliga gränser.

Behandling

KBT

Ev antidepressiva

Fördjupning

Läkartidningen. https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/02/Ta-alltid-halsoangest-pa-allvar/

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer