Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hälsoångest


Definition

Feltolkning av kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom. Övertygelsen består trots gjorda utredningar och lugnande besked, orsakande tydligt lidande och/eller sämre prestationer i arbete eller socialt. Skall ha varat under minst sex månader och inte vara orsakade av annan sjukdom (se Differentialdiagnos).

Orsak

Primär sjukdom: Oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. Sökande efter trygghet och ”garantier” om hälsa. Ibland påfallande behov av omsorg och uppmärksamhet. Ev. annorlunda ”silning” av alldagliga somatiska symtom pga biokemiska mekanismer (serotonin). Sekundär sjukdom: Symtomen är delkomponent i depression och/eller ångestsyndrom.

Symtom

Se Definition. En ständig tendens att tolka och övertolka normala kroppsliga symtom med oro och katastroftänkande inför befarad allvarlig bakomliggande sjukdom. Upprepade registreringar av kroppsliga symtom. Oro för tänkta sjukdomar. Frekventa läkarbesök med krav på utredningar. Ibland kan sjukdomar hos anhöriga orsaka symtomen. Sekundärt kan depression utvecklas.

Differentialdiagnos

Depression. Ångestsyndrom. Psykos.

Utredning

Anamnes.

Förekomst av psykiatrisk samsjuklighet, anamnesen bör kombineras med strukturerad diagnostik via tex MINI eller SCID. MADRS.

Kartläggning av alkohol/drogmissbruk – AUDIT/DUDIT.

Somatisk sjukdom bör utredas inom rimliga gränser.

Behandling

KBT.

Ev antidepressiva.

Fördjupning

Läkartidningen. https://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/02/Ta-alltid-halsoangest-pa-allvar/

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: