NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.

ICD-10: R22

Definition

Resistens utvecklad under kortare eller längre tid i halsens mjukdelar.

Orsaker

Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Körtlar framför käkvinklarna kommer ofta från tandaffektioner. Atypiska mycobakterier.

Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). Ex.v. lymfom eller metastas från huvud-halsområdet. Även från lungor.

Missbildning eller medfödd förändring: Knuta som funnits i många år talar för detta. Mediala halscystor vanligast hos barn. Sitter i medellinjen framför tungbenet. Laterala halscystor framför m sternocleidomastoideus. Ofta debut så sent som i 18–20 års åldern.

Övrigt: Struma, kroniska lymfadeniter, lipom (mjuk/halvfast), aterom (sitter i huden, fritt från underlaget), abscesser (ömmar), tyreoideatumörer, tyreoidit, lymfangiom, dermoidcysta, hematom efter trauma, nodulär fasciit, med mera.

Utredning

Enligt Cancercentrums standardiserade vårdförlopp för huvud och halscancer skall nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek remitteras till ÖNH  med mottagande samma dag för vidare utredning med finnålspunktion mm.

Anamnes med fokus på ev viktminskning, oförklarlig feber, hosta, rikliga nattsvettningar, trötthet, förändring av avföring/miktionsvanor – symtom som kan peka på malignitet (t.ex. Hodgkins lymfom).

Palpation suboccipitalt, letero-cervikalt, submandibulärt, supraklavikulärt, axillärt, inguinalt – där konsistens, rörlighet samt ömhet eller icke-ömhet noteras.

*Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård, oelastisk, oöm, ej ruckbar.

ÖNH-status där noggrann inspektion av larynx och epifarynx samt näsans väggar undersöks.

Sedvanliga infektionsparametrar: CRP eller SR och blodstatus, fritt-T4, TSH, LDH, virusserologi. Vid misstanke om atypiska mycobakterier till Infektion/ÖNH/barnklinik beroende på lokal regim. Ultraljud av lymfkörtel, biopsi (alla lymfkörtlar i fossa supraclavicularis och lymfkörtlar > 2 cm), ev Rtg lungor (lymfom? TBC?), ultraljud eller CT- hals.

Körtel framför m sternocleidomastoideus övre del hos ung individ är sannolikt lateral halscysta. Hos individ > 50 år misstänks tonsillcancer.

Behandling

Vid misstänkt godartad lymfkörtelförstoring, – exspektans. Kausal, empirisk behandling  med antibiotika vid misstanke om bakteriell infektion (cefotaxim), remiss till ÖNH-specialist för finnålsbiopsi.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Knuta på halsen

Cancercentrum. Standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/vardforlopp/

Patientinformation. www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer