Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.

ICD-10: R22

Definition

Resistens utvecklad under kortare eller längre tid i halsens mjukdelar.

Orsaker

Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Körtlar framför käkvinklarna kommer ofta från tandaffektioner. Atypiska mycobakterier.

Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). Ex.v. lymfom eller metastas från huvud-halsområdet. Även från lungor.

Missbildning eller medfödd förändring: Knuta som funnits i många år talar för detta. Mediala halscystor vanligast hos barn. Sitter i medellinjen framför tungbenet. Laterala halscystor framför m sternocleidomastoideus. Ofta debut så sent som i 18–20 års åldern.

Övrigt: Struma, kroniska lymfadeniter, lipom (mjuk/halvfast), aterom (sitter i huden, fritt från underlaget), abscesser (ömmar), tyreoideatumörer, tyreoidit, lymfangiom, dermoidcysta, hematom efter trauma, nodulär fasciit, med mera.

Utredning

Enligt Cancercentrums standardiserade vårdförlopp för huvud och halscancer skall nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek remitteras till ÖNH  med mottagande samma dag för vidare utredning med finnålspunktion mm.

Anamnes med fokus på ev viktminskning, oförklarlig feber, hosta, rikliga nattsvettningar, trötthet, förändring av avföring/miktionsvanor – symtom som kan peka på malignitet (t.ex. Hodgkins lymfom).

Palpation suboccipitalt, letero-cervikalt, submandibulärt, supraklavikulärt, axillärt, inguinalt – där konsistens, rörlighet samt ömhet eller icke-ömhet noteras.

*Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård, oelastisk, oöm, ej ruckbar.

ÖNH-status där noggrann inspektion av larynx och epifarynx samt näsans väggar undersöks.

Sedvanliga infektionsparametrar: CRP eller SR och blodstatus, fritt-T4, TSH, LDH, virusserologi. Vid misstanke om atypiska mycobakterier till Infektion/ÖNH/barnklinik beroende på lokal regim. Ultraljud av lymfkörtel, biopsi (alla lymfkörtlar i fossa supraclavicularis och lymfkörtlar > 2 cm), ev Rtg lungor (lymfom? TBC?), ultraljud eller CT- hals.

Körtel framför m sternocleidomastoideus övre del hos ung individ är sannolikt lateral halscysta. Hos individ > 50 år misstänks tonsillcancer.

Behandling

Vid misstänkt godartad lymfkörtelförstoring, – exspektans. Kausal, empirisk behandling  med antibiotika vid misstanke om bakteriell infektion (cefotaxim), remiss till ÖNH-specialist för finnålsbiopsi.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Knuta på halsen

Cancercentrum. Standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer. https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/huvud-och-hals/vardforlopp/

Patientinformation. www.doktorn.com

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis