Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.

ICD-10: R22

Definition

Resistens utvecklad under kortare eller längre tid i halsens mjukdelar.

Orsaker

Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Körtlar framför käkvinklarna kommer ofta från tandaffektioner. (OBS att även Hodgkins sjukdom kan debutera snabbt).

Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). Ex v lymfom eller metastas från huvud- halsområdet. Även från lungor.

Missbildning eller medfödd förändring: Knuta som funnits i många år talar för detta. Mediala halscystor vanligast hos barn. Sitter i medellinjen framför tungbenet. Laterala halscystor framför M Sternocleidomastoideus. Ofta debut så sent som i 18-20 års åldern.

Övrigt: Struma, kroniska lymfadeniter, lipom (mjuk/halvfast), aterom (sitter i huden, fritt från underlaget), abscesser (ömmar), tyreoideatumörer, tyreoidit, lymfangiom, dermoidcysta, hematom efter trauma, nodulär fasciit, tuberkulos mm.

Utredning

Anamnes med fokus på ev viktminskning, oförklarlig feber, rikliga nattsvettningar- symtom som kan peka på malignitet/lymfom/Hodgkin. Palpation där konsistens, rörlighet samt ömhet eller icke- ömhet noteras. Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård/elastisk, oöm, ej ruckbar. ÖNH-status där noggrann inspektion av larynx och epifarynx samt näsans väggar undersöks. Sedvanliga infektionsparametrar, CRP eller SR och blodstatus, fritt-T4, TSH. Finspetscytologi: Minst 3 utstryksglas antingen av rutinerad doktor eller cytologlab. Vb vidareutredning med CT hals och övre torax. Framför allt hos medelålders och äldre patienter skall körtelförstoring av oklar genes misstänkas som malignitet tills motsatsen är bevisad.

Körtel framför M Sternocleidomastoideus´övre del hos ung individ är sannolikt lateral halscysta. Hos individ> 50 år misstänks tonsillcancer.

Enligt egen erfarenhet: Hos barn vanligt med ofarliga lymfadeniter på halsen. Adeniterna kan sitta i upp till ett halvår. Föräldrarna ofta oroliga. Ompalpation efter 1-2 veckor, förklara noggrant för föräldrarna (Dr Kingstam, Trollhättan).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!