Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Lymfadenitis colli, knuta på halsen
Annons:

Lymfadenitis colli, knuta på halsen


Definition

Resistens utvecklad under kortare eller längre tid i halsens mjukdelar.

Orsaker

Infektiös genes: Ofta snabb debut i anslutning till övre luftvägsinfektion, vanligt hos barn. Körtlar framför käkvinklarna kommer ofta från tandaffektioner. Atypiska mycobakterier.

Malignitet: Oftast tillväxande resistens under en längre tid (månader). Ex.v. lymfom eller metastas från huvud-halsområdet. Även från lungor.

Missbildning eller medfödd förändring: Knuta som funnits i många år talar för detta. Mediala halscystor vanligast hos barn. Sitter i medellinjen framför tungbenet. Laterala halscystor framför m sternocleidomastoideus. Ofta debut så sent som i 18–20 års åldern.

Övrigt: Struma, kroniska lymfadeniter, lipom (mjuk/halvfast), aterom (sitter i huden, fritt från underlaget), abscesser (ömmar), tyreoideatumörer, tyreoidit, lymfangiom, dermoidcysta, hematom efter trauma, nodulär fasciit, med mera.

Utredning

Enligt Cancercentrums standardiserade vårdförlopp för huvud och halscancer skall nytillkommen förstorad lymfkörtel eller knöl på halsen som inte varierar i storlek remitteras till ÖNH med mottagande samma dag för vidare utredning med finnålspunktion mm.

Anamnes med fokus på ev viktminskning, oförklarlig feber, hosta, rikliga nattsvettningar, trötthet, förändring av avföring/miktionsvanor – symtom som kan peka på malignitet (t.ex. Hodgkins lymfom).

Palpation suboccipitalt, letero-cervikalt, submandibulärt, supraklavikulärt, axillärt, inguinalt – där konsistens, rörlighet samt ömhet eller icke-ömhet noteras.

*Akuta lymfkörtlar är oftast ömma, elastiska och rörliga, malignitet oftast hård, oelastisk, oöm, ej ruckbar.

ÖNH-status där noggrann inspektion av larynx och epifarynx samt näsans väggar undersöks.

Sedvanliga infektionsparametrar: CRP eller SR och blodstatus, fritt-T4, TSH, LDH, virusserologi. Vid misstanke om atypiska mycobakterier till Infektion/ÖNH/barnklinik beroende på lokal regim. Ultraljud av lymfkörtel, biopsi (alla lymfkörtlar i fossa supraclavicularis och lymfkörtlar > 2 cm), ev Rtg lungor (lymfom? TBC?), ultraljud eller CT- hals.

Körtel framför m sternocleidomastoideus övre del hos ung individ är sannolikt lateral halscysta. Hos individ > 50 år misstänks tonsillcancer.

Behandling

Vid misstänkt godartad lymfkörtelförstoring, – exspektans. Kausal, empirisk behandling med antibiotika vid misstanke om bakteriell infektion (cefotaxim), remiss till ÖNH-specialist för finnålsbiopsi.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Knuta på halsen

Cancercentrum. Standardiserat vårdförlopp för huvud och halscancer. länk

Patientinformation. www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: