Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hemorrojder.


Definition

Interna: Utbuktning av klafflösa hemorrojdalvener i analkanalen. Externa: Vid ökad ansvällning och viss analslemhinneprolaps sjunker hemorrojdalvenerna och buktar ut genom analöppningen.

Orsak

Inte helt känt. Ökande vid ökat intraabdominellt tryck, förstoppning resp. diarréer. Ofta debut i samband med graviditet och förlossning.

Symtom

Blödning i samband med defekation. Kan ge anemi. Flytning eller soiling – analt läckage av slem eller avföring, klåda, sveda. Stark smärta vid trombotisering. Obstipation (primärt eller sekundärt).

Utredning

Inspektion. Palpation, prokto- rektoskopi för att säkrare utesluta differentialdiagnoser). Be pat. krysta när instrumentet dras tillbaka. Blödning innebär utredning helst med koloskopi alternativt CT-kolon. Ev. PAD.

Differentialdiagnoser

Cancer (ofta > 50 år, förändrade avföringsvanor, aptitlöshet, ev. avmagring, ev buksmärtor), fissurer, anal– eller rektalpolyper, hudflikar, kondylom, anal– eller rektalprolaps, abscess (dunkande smärta, feber, fluktuation), Mb Crohn (anala sår, ödematösa och cyanotiska samt ibland fissurer). Proktit (distal blödning kombinerat med slem och tenesmer) i kombination med diarréer misstänks ulcerös colit. Perianalt hematom (subkutant blåskimrande, ömmande, 2–3 cm stor svullnad med normal hudfärg på ytan). Kommer oftast akut i samband med defekation. Inom 3 dagar görs radiär excision av huden över hematomet efter lokalbedövning, hematomet pressas ut – alternativt konservativ behandling.

Behandling

Reglering av tarmfunktionen, ordinera bulkmedel. Vid besvär i form av blödning eller smärta:

Yttre hemorrojder: Salva med kombination av glukokortikoider + lokalanestetika. Risk för dermatit – hudatrofi om långvarig behandling. Inte över 3 veckor per behandlingsomgång. Natriumoleat har en mjukgörande, adstringerande och klådstillande effekt.

Inre hemorrojder: Supp med kombination av glukokortikoider + lokalanestetika, inte över 3 veckor per behandlingsomgång. Natriumoleat har en mjukgörande, adstringerande och klådstillande effekt. Om terapiresistens eller mer än två skov årligen i tre års tid, remiss till kirurg för skleroserande injektionsbehandling (vanligast fenololja OBS ej till gravida), gummibandsligaturbehandling av prolaberade hemorrojder, eller kirurgisk hemorrojdektomi.

Akut trombotiserad hemorrojd: Mycket smärtsamt. Behandlas genom omläggning med kompresser indränkta med alsollösning och smärtstillande salva/gel (Xylocain 5 %). Sängläge med högläge av stjärten. Fibrosering sker i trombosmassan och ger som regel inte besvär i efterförloppet – men tar 2–3 veckor. Ej operativ åtgärd annat än i undantagsfall; incision ger ökad risk för blödning, kan öka besvären och förkortar inte läkningstiden. Incision om analhematom.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Laktulos: Oral lösn Laktulos.

Lidokain: Salva Xylocain.

Natriumoleat: Salva Alkosanal*.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol. 

Steroid Gr I+ lidokain: Rektalsalva/Supp Scheriproct*.

Steroid Gr I+ lidokain: Rektalsalva/Supp Xyloproct*.

Steroid Gr III + lidokain: Rektalkräm/Supp Doloproct.

* = receptfri.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: