Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hyperakusi. Ljudöverkänslighet.

ICD-10: 93.2

Definition: Extrem överkänslighet för vardagsljud som normalt inte besvärar personer.

Orsak

Kan uppträda i samband med sjukdomar i mellan- eller inneröra. Vanligt att de med hörselnedsättning samtidigt är känsligare för olika vardagsljud. Ibland efter bullertrauma (inkl höga ljud från ex v mp3- spelare utan att örat fått chans till hörselvila- kontinuerlig ljudstimulans utan särskilt höga dB- nivåer är i sig en riskfaktor för bullerskada) resp skallskada. Ev är påverkan av serotoninbalansen en faktor; hyperakusi kan uppträda parallellt med andra sådana tillstånd (migrän, depression, stresstillstånd). Inte ovanligt vid autism, ADHD resp schizofreni. I många fall okänd orsak till besvären.

Symtom

Personen skyddar sina öron mot vardagsljud som bestick mot tallrikar, höga röster etc. Ofta tinnitus. Undviker situationer med besvärande höga ljud.

Status

Ofta normal hörsel.

Differentialdiagnos: Bullerkänslighet.

Behandling

Finns ingen etablerad. Kognitiv beteendeterapi prövas vid flera ÖNH- kliniker. SSRI-preparat vid depression. Ev stresshantering. Vid påtagliga besvär med arbete i bullrig miljö kan selektiva hörselskydd testas.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!