Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.
Annons:

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.


Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100.000 cfu/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta> 100), P-kreatinin. Bladderscan, residualurinmätning. P-glukos. Efter behandling av infektionen görs uppföljning med IPSS (International Prostate Symptom Score), miktionslista, urinflödesmätning och residualurinmätning med bladderscan. Radiologisk utredning med CT urinvägar samt remiss till urolog rekommenderas vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, eller upprepade fynd av proteus i urinodling.

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar.

Andrahandsalternativ är trimetoprim-sulfa (efter resistensbestämning) 160/800 mg x 2 x 14 dagar.

Tredjehandsalternativ vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim-sulfa är ceftibuten (licensläkemedel,) 400 mg x 1 x 14 dagar.

Vid utebliven effekt av behandlingen efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/CT urinvägar med frågeställning hydronefros/avstängd pyelit (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut).

Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient – intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Klinisk uppföljning av symtom och kontrollodling av urin 2 veckor efter avslutad behandling.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: