Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta >100), S-kreatinin.

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar. Andrahandsalternativ är en kombination av trimetoprim-sulfa Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut urografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut). Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient- intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontroll/ kontrollodling 2 vkr efter avslutad behandling.

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ