Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Urinvägsinfektioner hos män – Pyelonefrit. Febril UVI. Övre urinvägsinfektion.

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

Symtom

Patienten har oftast hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100.000 cfu/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta> 100), P-kreatinin. Bladderscan, residualurinmätning.                      P-glukos.

Efter behandling av infektionen görs uppföljning med IPSS (International Prostate Symptom Score), miktionslista, urinflödesmätning och residualurinmätning med bladderscan.

Radiologisk utredning med CT urinvägar samt remiss till urolog rekommenderas vid symtomgivande recidiv, med eller utan feber, eller upprepade fynd av proteus i urinodling.

Behandling

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar.

Andrahandsalternativ är trimetoprim-sulfa (efter resistensbestämning) 160/800 mg x 2 x 14 dagar.

Tredjehandsalternativ vid resistens mot både ciprofloxacin och trimetoprim-sulfa är ceftibuten (licensläkemedel,) 400 mg x 1 x 14 dagar.

Vid utebliven effekt av behandlingen efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut ultraljud/CT urinvägar med frågeställning hydronefros/avstängd pyelit (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut).

Inläggningsfall vid påverkad/högfebril patient – intravenös antibiotikabehandling. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Klinisk uppföljning av symtom och kontrollodling av urin 2 veckor efter avslutad behandling.

 

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev