Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Hjärnskakning. Commotio cerebri

Hjärnskakning. Commotio cerebri

ICD-10: S06

Definition

Kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka direkt efter skalltrauma.

 

Symtom

Tonusförlust vid traumat, i regel följt av kortvarig medvetslöshet. Efter uppvaknandet kan allmänsymtom som illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och amnesi förekomma. Om krampanfall efter traumat innebär detta en ökad risk för intracerebral blödning.

 

Status

Påverkan enligt ovan. Ofta kvarvarande trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter närmaste dagarna.

 

Differentialdiagnoser: Epiduralhematom, subaraknoidalblödning, subduralhematom.

 

Utredning

Neurologstatus, inkl. kranialnerver och Grasset, följ vakenhet, blodtryck, puls, pupillreaktioner. Uteslut skada på nackkotpelaren (tveksamhet innebär nackkrage till sjukhuset) liksom skallbasfraktur.

Vid huvudtrauma utan medvetslöshet, om opåverkad vid undersökningen får pat gå hem med råd (helst även skriftliga). Patient bör ha någon som håller uppsikt och söka akut om symtomatologin förändras, t.ex. ökande huvudvärk, illamående, kräkning, slöhet, personlighetsförändring, kramper, pulsförändringar, synförändringar eller neurologiska bortfall.

Om påverkad patient eller anamnes på medvetslöshet sjukhusfall för observation och/eller CT.

Tidig undersökning med CT (hos pat > 6 års ålder) efter traumat och hemgång vid normalfynd har visat sig lika säkert som inneliggande observation.

Tänk på ökad blödningsrisk om antikoagulantiabehandling eller alkoholöverkonsumtion. Vid alkoholpåverkan svårare att bedöma status – helst uppföljning inneliggande. Också ökad indikation för CT om multitrauma eller krampanfall i samband med commotio.

Observation innebär kontinuerlig (var 15:e minut) kontroll av puls, blodtryck och medvetandegrad – detta även under eller i väntan på ambulans/ transport.

Behandling

I det akuta skedet fria luftvägar, enklare neurologstatus, frakturmisstanke? Patient över 6 år utan varningssymtom och som genomgått CT med normalfynd kan som regel skickas hem enligt ovan. Efter utredning ev. analgetika men inte ASA eller annat NSAID med tanke på blödningsrisk. Primärt vila, senare viktigt att komma i gång. Undvik närmaste dagarna-veckan fysisk/ psykisk ansträngning/ idrott, alkohol och aktiviteter som kräver hög koncentration längre tid, t.ex. datorarbete.

För dig som patient
Läs mer om Hjärnskakning. Commotio cerebri på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ