Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Hjärnskakning, commotio cerebri
Annons:

Hjärnskakning, commotio cerebri


Se även avsnittet ”Hjärnskakning och idrott” i kapitlet Idrottsmedicin.

Definition

Kortvarig medvetslöshet och/eller minneslucka direkt efter skalltrauma utan radiologiska fynd.

Symtom

Tonusförlust vid traumat, i regel följt av kortvarig medvetslöshet. Efter uppvaknandet kan allmänsymtom som illamående, kräkning, huvudvärk, förvirring och amnesi förekomma. Om krampanfall efter traumat innebär detta en ökad risk för intracerebral blödning.

Status

Påverkan enligt ovan. Ofta kvarvarande trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter närmaste dagarna. Ev. synpåverkan.

Differentialdiagnoser

Epiduralhematom, subaraknoidalblödning, subduralhematom.

Utredning

Enligt ABCDE –

A – fri luftväg, halsryggsundersökning
B – andningsljud och saturation
C – puls, BT, cirkulation
D – medvetandegrad enligt nedan, pupillstatus
E – förekomst av andra skador, temperatur (blockvändning)

Neurologstatus, inkl. kranialnerver och Grasset, följ vakenhet, blodtryck, puls, pupillreaktioner. Uteslut skada på halskotpelaren liksom skallbasfraktur.

Följ blodtryck/puls/vakenhet och om medvetanderubbning – remiss till sjukhus för bedömning/ övervakning och ev CT hjärna.

Bedömning av medvetandegraden: enl Glasgow Coma Scale; GCS.

Ögon               4 poäng     öppnas spontant

3  -”-           öppnas vid tilltal

2  -”-           öppnas vid smärtstimulering

1  -”-           öppnas ej trots smärtstimulering

Tilltal               5  -”-           fullt orienterad

4  -”-           desorienterad/ förvirrad

3  -”-           reagerar vid tilltal med enstaka ord

2  -”-           reagerar på tilltal med obegripligt tal

1  -”-           ingen reaktion

Motorik           6  -”-           utför uppmaningar adekvat

5  -”-           lokaliserar smärta

4  -”-           drar undan arm vid smärtstimulering

3  -”-           flekterar armbåge vid smärtstimulering

2 -”-            sträcker armbågen vid smärtstimulering

1  -”-           ingen reaktion vid smärtstimulering

Poängresultat: 14-15 poäng = lindrig skada, 9-13 poäng medelsvår skada,
< 8 poäng är en svår skada och innebär att patienten är medvetslös. En medvetslös patient har alltid minst 3 poäng.

Alt. RLS-85 ( reaction level scale)

 • RLS 1 Ej fördröjd reaktion. Orienterad.
 • RLS 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring.
 • RLS 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, omskakning, smärtstimulering. Kan t.ex. följa med blicken och fixera, lyda en uppmaning, yttra enstaka ord eller avvärja smärtstimulering.

Gräns för medvetslöshet

 • RLS 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta.
 • RLS 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.
 • RLS 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta (dekortikering). Handled, fingrar, armbåge flekteras. Benet sträcks och inåtroteras.
 • RLS  7Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta (decerebrering). Opistotonus, extension av nacke, sammanbitna käkar, pronerade, adducerade, extenderade armar och ben.
 • RLS 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion.

I RLS-85 används en 8-gradig skala där 1-3 innebär att patienten är vid medvetande och 4-8 innebär att patienten är i medvetslöshet.

Vid huvudtrauma utan medvetslöshet, om opåverkad vid undersökningen får patienten gå hem med råd (helst även skriftliga). Patient bör ha någon som håller uppsikt och söka akut om symtomatologin förändras, t.ex. ökande huvudvärk, illamående, kräkning, slöhet, personlighetsförändring, kramper, pulsförändringar, synförändringar eller neurologiska bortfall.

Om påverkad patient eller anamnes på medvetslöshet sjukhusfall för observation och/eller CT.

Tidig undersökning med CT (hos pat > 6 års ålder) efter traumat och hemgång vid normalfynd har visat sig lika säkert som inneliggande observation.

Tänk på ökad blödningsrisk om antikoagulantiabehandling eller alkoholöverkonsumtion. Vid alkoholpåverkan svårare att bedöma status – helst uppföljning inneliggande. Också ökad indikation för CT om multitrauma eller krampanfall i samband med commotio.

Observation innebär kontinuerlig (var 15:e minut) kontroll av puls, blodtryck och medvetandegrad – detta även under eller i väntan på ambulans/ transport.

Behandling

I det akuta skedet fria luftvägar, enklare neurologstatus, frakturmisstanke? Patient över 6 år utan varningssymtom och som genomgått CT med normalfynd kan som regel skickas hem enligt ovan. Efter utredning ev. analgetika men inte ASA eller annat NSAID med tanke på blödningsrisk. Primärt vila, senare viktigt att komma i gång. Undvik närmaste dagarna-veckan fysisk/ psykisk ansträngning/ idrott, alkohol och aktiviteter som kräver hög koncentration längre tid, t.ex. datorarbete.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: