Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hernia inguinalis. Ljumskbråck. Inguinalbråck.

ICD-10: K40-P

Definition: Bråck som vandrar ner i inguinalkanalen. Vanligast första levnadsåret (medfödda) eller kring 40 års ålder (förvärvade), ffa män.

Orsak: Hereditär etiologi finns. Svaghet i bukmuskulatur, förhöjt intraabdominellt tryck (t ex obstruktiva lungsjukdomar, graviditeter liksom förstoppningstendens). Hårt arbete utvecklar normalt muskulaturen och minskar risken för bråck. Den hårt fysiskt arbetande ovane riskerar bråck. Debut ofta efter 40 års ålder.

Symtom

Uppdrivning i ljumsken, kan vara asymtomatisk. Vanligen tryck/hållkänsla/smärta ner i ljumsken, ffa vid ansträngning. Förstoppningsbesvär förekommer. Vid inklämning: Akut smärta i bråcket med ileusbild som kan övergå till peritonit och gangrän – akut in till kirurg.

Differentialdiagnos: Femoralbråck. Lymfkörtelförstoring. Lipom. Hydrocele testis. Höftledsartros.

Utredning

Undersökning med pat stående ger bättre fyllnad av bråcksäck, framträder bättre om patienten hostar – faller tillbaka i liggande, om inte inklämt. Palpera inguinalkanalen- hostanslag? Är kanalen vidare än normalt? Femoralbråck. (”lårbråck”- se avsnittet ovan) innebär en större risk för inklämning och remitteras alltid för operation. Debutsymtomet kan vara akut smärta vid inklämning – vanligare hos kvinnor. Herniografi, DT,  MR eller ultraljud vid oklar diagnos.

Behandling

Ett utvecklat bråck går inte tillbaka, behandlingen är kirurgisk – remiss. I en del fall med små bråck och äldre patient utan symtom kan det räcka med bråckband.

Inklämning: Analgetika och muskelrelaxerande i form av morfin och diazepam. Försök att trycka tillbaka bråcket och remittera till kirurg. Irreponibelt bråck innebär akutoperation. Recidiv efter operation inte ovanligt.

Fördjupning

ABC om Ljumskbråck hos vuxna. Läkartidningen 2016.

Patientinformation: www.1177.se

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!