Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Borrelia – (Primärstadiet) Erytema migrans. EM.

ICD-10: A69.2

Se även avsnittet Erytema chronicum migrans , och avsnittet Fästingfeber .

Orsak

Bakterieinfektion av spiroket från gruppen Borrelia spp.

Symtom

Rodnad ring runt de område där fästingen suttit, ett erytema migrans (EM). Obehandlat kommer ringen att växa till dess den lämnar kroppen. Efter ett par veckor kan detta utvecklas till neuroborrelios när infektionen sprids till nervsystemet. I många fall av neuroborrelios har man inte noterat eller hittar ett EM vid diagnos.

Status

Sakta växande erytem som i regel uppkommer 1–4 veckor efter fästingbett (inkubationstid mellan 1–90 dagar finns angivna). Erytemet är beläget på samma plats som fästingbettet. Erytem som efter 1 vecka är ≥ 5 cm i diameter skall tolkas som erytema migrans och behandlas. Regionala adeniter kan förekomma. Erytemet är med eller utan central uppklarning.

Differentialdiagnoser

Bettreaktion (kommer omedelbart och behandlas inte, i regel ≤3cm), kontaktallergier, svampinfektion, erysipelas, granuloma annulare.

Utredning

Klinisk diagnos. Serologin osäker och har ingen plats vid diagnostik av EM; antikroppar uppkommer normalt inte förrän 4 veckor efter bett. Det finns inget blodprov som med säkerhet kan verifiera en akut borreliainfektion eller som kan differentiera mellan akut eller genomgången infektion. I endemiska områden finns hög bakgrundsaktivitet av förhöjda antikroppar hos friska vilket gör att positivt test är svårtolkad. Positiv IgM i serum berättigar i sig själv inte till att behandling sätts in utan är ofta ett uttryck för en ospecifik reaktion. I hälften av fallen med EM sker ingen antikroppsutveckling. Serologin kan inte heller användas som behandlingskontroll.

Behandling

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt erytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges dubbla dosen). Vid pc-allergi, samtidig feber eller multipla erytem ges doxycyklin 100 mg 1×2 under 10 dagar. Vid graviditet används ceftriaxon 2 g x1 iv under 2 veckor.

Barn behandlas med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar (som också är alternativ om barnet inte klarar smaken av penicillin-V). Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc-allergi vid såväl solitära som multipla EM hos barn under 8 år ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Erytemet kan öka de första dagarna efter behandling – avklingar sedan. Brukar vara borta efter 5–7 dagar. Om inte troligen fel diagnos. Ingen uppföljning behövs.

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi p.g.a. ett asymtomatiskt fästingbett.

Prevention: Vaccin finns inte. Drabbade får inte immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett. Heltäckande kläder vid vistelse i natur där fästingar finns. Ljusa kläder gör att man lättare ser fästingarna (men drar också åt sig flugor). Inspektera hudkostymen efter att ha varit ute i naturen.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Tablett Amimox, Amoxicillin / Oral susp Amimox, Imaxi

Azitromycin: Tablett Azitromycin, Azitromax / Oral susp Azitromax.

Doxycyklin: Tablett Doxycyklin, Doxyferm / Oral susp Vibranor

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

För bilder: 1177.se, dermis.net

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis