Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Borrelia – (Primärstadiet)(Erytema migrans) EM.

Se även avsnittet Erytema chronicum migrans , och avsnittet Fästingfeber .

Orsak

Bakterieinfektion av spiroket från gruppen Borrelia burgdorferi sensu lato, överförd till människa av fästingar. Idag tre arter Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii och Borrelia garinii som står för borreliainfektionerna i Sverige. Behandlingen är densamma. Förekommer i hela landet men främst i södra och mellersta Sverige upp till Dalälven samt norrlandskusten. Primära infektioner framför allt april till december.

Ca.1 av 150 fästingbett överför borrelia, men bara 20 % av fästingarna bär på borrelia. Låg risk för infektion under första dygnet efter det att fästingen bitit sig fast, ju längre tid man har fästingen desto högre risk för infektion. Genomgången infektion skyddar inte mot nytt insjuknande.

Symtom

Erytem, ibland med lätt klåda men oftast asymtomatiskt. Hyperestesi – parestesier kan förekomma inom det affekterade området. Allmänsymtom som trötthet, huvudvärk, muskelvärk och feber förekommer fr.a. i samband med multipla erytem och innebär en ökad risk för progress av sjukdomen om inte behandling ges.

Status

Sakta växande erytem som i regel uppkommer 1–4 veckor efter fästingbett (inkubationstid mellan 1–90 dagar finns angivna). Erytemet är beläget på samma plats som fästingbettet. Erytem som efter 1 vecka är ≥ 5 cm i diameter skall tolkas som erytema migrans och behandlas. Regionala adeniter kan förekomma. Erytemet är med eller utan central uppklarning.

Differentialdiagnoser

Bettreaktion (kommer omedelbart och behandlas inte, i regel ≤3cm), kontaktallergier, svampinfektion, erysipelas, granuloma annulare.

Utredning

Klinisk diagnos. Serologin osäker och har ingen plats vid diagnostik av erythema migrans; akutprov men även konvalescentprov kan förbli negativa. Det finns inget blodprov som med säkerhet kan verifiera en akut borreliainfektion eller som kan differentiera mellan akut eller genomgången infektion. I endemiska områden finns hög bakgrundsaktivitet av förhöjda antikroppar hos friska vilket gör att positivt test är svårtolkad. Positiv IgM i serum berättigar i sig själv inte till att behandling sätts in utan är ofta ett uttryck för en ospecifik reaktion. I hälften av fallen med erytema migrans sker ingen antikroppsutveckling. Serologin kan inte heller användas som behandlingskontroll.

Behandling

Mediciner: Vuxna ges vid solitärt huderytem PcV, 1g x 3 i 10 dagar (om vikt över 90 kg eller vid graviditet ges dubbla dosen). Vid pc-allergi, samtidig feber eller multipla erytem ges doxycyklin 100 mg 1×2 under 10 dagar. Vid graviditet används ceftriaxon 2 g x1 iv under 2 veckor.

Barn behandlas med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid multipla erytem eller med samtidig feber ges till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar (som också är alternativ om barnet inte klarar smaken av penicillin-V). Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid pc-allergi vid såväl solitära som multipla EM ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1, sedan 5 mg/kg x 1 dag 2–5.

Erytemet kan öka de första dagarna efter behandling – avklingar sedan. Brukar vara borta efter 5–7 dagar. Om inte troligen fel diagnos. Ingen uppföljning behövs. Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner enligt nedan.

Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Greppa långt fram – undvik om möjligt bakkroppen. Ingen förpreparering med smör eller dylikt. Fästingen lossas genom att dra den rakt upp. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med pc eller att kontrollera serologi p.g.a. ett asymtomatiskt fästingbett.

Prevention: Vaccin finns inte. Drabbade får inte immunitet. Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett. Heltäckande kläder vid vistelse i natur där fästingar finns. Ljusa kläder gör att man lättare ser fästingarna (men drar också åt sig flugor). Inspektera hudkostymen efter att ha varit ute i naturen.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/K Amoxicillin.

Azitromycin: Oral susp/T Azitromax.

Doxycyklin: T Doxyferm. Oral susp Vibranord.

Penicillin-V: Oral susp/T Kåvepenin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis