Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Kronisk myeloisk leukemi. KML.

ICD-10: C92

Definition

Kraftig ökning av antalet granulocyter i blod och benmärg. Ca 90 fall/år i Sverige, medianålder för insjuknande är 60 år, ökar med ökande ålder.

Orsak:

Genetisk avvikelse ”Philadelphiakromosom” som är en orsak till uppkomsten av kronisk myeloisk leukemi.

Symtom:

KML indelas i 3 sjukdomsfaser: kronisk fas, accelererad fas och blastfas (blastkris). Vid diagnos är cirka 93 procent i den kroniska fasen och resten i någon av de mer avancerade och svårbehandlade formerna av sjukdomen.

Initialt ofta asymtomatisk (kronisk fas). Ca hälften av patienterna är asymtomatiska vid diagnos. Därefter en accelererande fas med tilltagande trötthet, viktnedgång, dyspne, feber, nattliga svettningar, fyllnadskänsla i buken. Splenomegali vanlig.

Övergår alltid obehandlad i ”blastkris”(akut leukemi).

Diagnos: Leukocytos med LPK-stegring till > 100–1000 x 109/l, med inslag av mer omogna myeloiska cellformer (stavkärniga granulocyter, metamyelocyter, myelocyter, blaster) samt basofili och viss eosinofili, trombocytos, mjältförstoring.

Utredning:

Hb, LPK, TPK, B-celler, SR, LAPA, Vitamin-B12.

Differentialdiagnos:

Framför allt s.k. leukemoida reaktioner (infektion, malignitet). ”LAPA” (leukocyt alkaliskt fosfatas) är bra prov för differentialdiagnos (lågt värde = KML, annars högt värde).

Behandling:

Remiss Hematologisk enhet/Medicinklinik enligt Standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se

Vidare utredning sker där med benmärsundersökning, immunfenotypning. Påvisande av Philadelphiakromosomen ger diagnos (kan påvisas hos alla patienterna). Ev LP mm.

Behandling hos patienter i kronisk fas syftar till att förhindra att sjukdomen går över i akut fas eller blastkris. Behandling med tyrosinkinashämmare i första hand. För behandling i accelerad fas och blastkris är allogen stamcellstransplantation aktuell. Patienter i palliativt skede kan behandlas med  hydroxyurea och busulfan.

Fördjupning:

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se  https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/kronisk-myeloisk-leukemi-kml/

Finns även som App att ladda ner: Cancervård

Patientinformation: www.doktorn.com

Patientförening: http://www.blodcancerforbundet.se

För dig som patient
Läs mer om Kronisk myeloisk leukemi. KML. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis