Praktisk Medicin 2018

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Kronisk myeloisk leukemi. KML.

ICD-10: C92

Definition

Kraftig ökning av antalet granulocyter i blod och benmärg. Kan drabba alla åldrar men det är vanligast att sjukdomen debuterar i 60-årsåldern. Ca 100 fall/år i Sverige.

Orsak

Genetisk avvikelse ”Philadelphiakromosom” som är en orsak till uppkomsten av kronisk myeloisk leukemi.

Symtom

Initialt ofta asymtomatisk (kronisk fas). Därefter en accelererande fas med tilltagande trötthet, viktnedgång, dyspne, feber, nattliga svettningar, fyllnadskänsla i buken. Splenomegali vanlig. Övergår alltid obehandlad i ”blastkris”(akut leukemi). Diagnos: Leukocytos med LPK-stegring till > 100–1000 x 109/l, trombocytos, blaster, mjältförstoring. Påvisande av Philadelphiakromosomen ger diagnos (kan påvisas hos alla patienterna).

Utredning

Hb, LPK, TPK, Diff, SR, LAPA, Vitamin-B12.

Differentialdiagnos

Framför allt s.k. leukemoida reaktioner (infektion, malignitet). ”LAPA” (leukocyt alkaliskt fosfatas) är bra prov för differentialdiagnos (lågt värde = KML, annars högt värde).

Behandling

Remiss Hematologisk enhet/Medicinklinik enligt Standardiserat vårdförlopp. (Cytogenetik/FISH/Molekylärgenetisk analys). Tyrosinkinashämmare har revolutionerat behandlingen och är förstahandsmedel – remissionsinducerande. Hydroxyurea som symtomatisk behandling Benmärgstransplantation är en alternativ behandling hos yngre patienter som inte svarar på tyrosinkinashämmare.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

För dig som patient
Läs mer om Kronisk myeloisk leukemi. KML. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad:
20 feb 2018
Författare:
Se redaktion
Granskare:
Mats Elm, Specialist Allmänmedicin

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

NEJ TACK