Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Glossit, tungsveda, beläggning på tungan
Annons:

Glossit, tungsveda, beläggning på tungan


Vg se även avsnittet Oral candida i detta kapitel.

Orsak

* Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus/kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illaluktande svavelföreningar. Sekret från näshålan som kvarligger på tungan (”postnasal drip”). Candidainfektion (p.g.a. diabetes, antibiotika- kortison- strål-, cytostatikabehandling). Candidainfektion vanlig hos nyfödda spädbarn via primärinfektion från modern. Vanligt även hos allmänt nedgångna, multisjuka patienter med maligna sjukdomar (som leukemi, maligna lymfom, HIV). Muntorrhet (p.g.a. täthet i näsan som medför munandning nattetid, läkemedelsbiverkningar av antikolinerg art, Sjögrens syndrom m.fl.).

Oral lichen ”Hairy tongue” som följd av hypertrofa papiller – ibland följden av antibiotikabehandling. Benignt.

Oral lichen planus och lichenoidskador, oral discoid lupus erythematosus,

”Geografic Tongue” (alt Benign Migratory Glossitis”); glossit av okänd orsak. Benignt.

* Tungsveda/glossit: Tandpressning nattetid. (Vanligt. Patienten är oftast omedveten om att han/hon pressar tungan mot gommen. Ofta är endast tungspetsen drabbad). B12-/folat-/järnbrist. Tandprotes.

Status

Gulvita beläggningar på tungan där beläggningarna går att skrapa bort (orsak: matrester, rökning/snusning, bakterier,”postnasal drip”).

Vita beläggningar på tunga och munslemhinna, beläggningarna går att skrapa bort och tungan är ibland rodnad under (orsak: candidainfektion).

Vita beläggningar som inte går att skrapa bort; ofta i längsgående mönster eller längst tungans kanter (orsak: oral lichen).

Rodnad och ilsket röd tunga (orsak: B12-brist, järnbrist, candida, muntorrhet, tandpressning, tandprotes).

Röd och svidande tungspets (orsak: tungpressning).

Färgad tunga penetrera födointag. Matt och grå tunga och slemhinna (rökning).

Vitgrå eller rodnad blank beläggning på distinkt avgränsade områden bildande ”kartmönster” på tungan. Förändringarna uppträder successivt i skiftande mönster och på skiftande platser på tungan och är ofta omgärdade av vitgrå linjer (orsak: ”Geografic tongue”). Ibland djupa fissurer i tungan.

Atrofisk glossit- tungan är slätt, erytematös och glansigt.

Utredning

S-B12/folat, Järn, Homocystein eller Metylmalonat. Hb. P-Glu. Vb. utredning av annan bakomliggande sjukdom (SR, LPK, Diff m.m.).

Vid oral candidiasis skall alltid underliggande sjukdom eftersökas.

Behandling

Candidainfektion: God munhygien. Lokal behandling med Nystatin (Mycostatin, Nystatin, Nystimex) mixtur 100 000 IU/ml, 2-5 ml för munsköljning 3-4 ggr dagligen i 3-6 veckor.  Ev systemisk behandling med Flukonazol (Diflucan, Flukonazol, Solona).

“Post nasal drip” kan underlättas med regelbundna NaCl-nässköljningar.

Spädbarn kan penslas på tunga och munslemhinna med soda/vichyvatten på bomullstuss efter måltider (skölj napparna). Vb. pensling med nystatin mixtur.

I övrigt gäller god munhygien med såväl tandborstning som att skrapa bort matrester etc med tungskrapa (finns på Apoteket). Vb substitution av järn eller vitaminer. Apoteket har receptfri munsköljvätska verkande mot svavelföreningar/dålig lukt. Vid tungsveda kan antiinflammatorisk munsköljvätska prövas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Munhålans sjukdomar.

Aktuella Mediciner

Antiinflammatorisk munsköljvätska: Munskölj Andolex*.

Nystatin Mycostatin, Nystatin, Nystimex

Flukonazol: Diflucan, Flukonazol, Solona

Munsköljvätska mot dålig andedräkt: SB 12*.

Nystatin: Oral susp. Nystimex.

* = Receptfri.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: