Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.

ICD-10: K14

Orsak: *Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus/kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illaluktande svavelföreningar. Sekret från näshålan som kvarligger på tungan (”postnasal drip”). Candidainfektion (pga diabetes, antibiotika- kortison- strål-, cytostatikabehandling). Candidainfektion vanlig hos nyfödda spädbarn via primärinfektion från modern. Vanligt även hos allmänt nedgångna, multisjuka patienter med maligna sjukdomar (som leukemi, maligna lymfom, HIV). Muntorrhet (pga täthet i näsan som medför munandning nattetid, läkemedelsbiverkningar av antikolinerg art, Sjögrens syndrom m fl).

Oral lichen ”Hairy tongue” som följd av hypertrofa papiller- ibland följden av antibiotikabehandling. Benignt.

”Geografic Tongue” (alt Benign Migratory Glossitis”); glossit av okänd orsak. Benignt.

* Tungsveda/glossit: Tandpressning nattetid. (Vanligt. Pat är oftast omedveten om att han/hon pressar tungan mot gommen. Ofta är endast tungspetsen drabbad). B12-/folat-/järnbrist. Polycytemia vera. Tandprotes.

Symtom

Gulvita beläggningar på tungan där beläggningarna går att skrapa bort (orsak: matrester, rökning/snusning, bakterier,”postnasal drip”).

Vita beläggningar på tunga och munslemhinna, beläggningarna går att skrapa bort och tungan är ibland rodnad under (orsak: candidainfektion).

Vita beläggningar som inte går att skrapa bort; ofta i längsgående mönster eller längst tungans kanter (orsak: oral lichen).

Rodnad och ilsket röd tunga (orsak: B12-brist, järnbrist, candida, polycytemia vera, muntorrhet, tandpressning, tandprotes).

Röd och svidande tungspets (orsak: tungpressning).

Färgad tunga (svart färg av kaffe, röd av rödbetor, blå av blåbär). Svart- svartgrön beläggning även av ”hairy tongue”- då ofta även nedsatt känsel för smak).

Matt och grå tunga och slemhinna (rökning).

Vitgrå eller rodnade blanka beläggning på distinkt avgränsade områden bildande ”kartmönster” på tungan. Förändringarna uppträder successivt i skiftande mönster och på skiftande platser på tungan och är ofta omgärdade av vitgrå linjer (orsak: ”Geografic tongue”). Ibland djupa fissurer i tungan.

Utredning

S-B12/folat, Homocystein eller Metylmalonat. Hb. P-Glu. Vb utredning av annan bakomliggande sjukdom (SR, LPK, Diff mm).

Behandling

Candidainfektion: Kapsel/oral susp Diflucan. Skölj munnen med vichyvatten efter intag av inhalationssteroider. Protesbärare skall rengöra protesen i vichyvatten; om detta inte räcker används särskild vätska efter direktiv från tandläkare. Spädbarn kan penslas på tunga och munslemhinna med soda/vichyvatten på bomullstuss efter måltider (skölj napparna). Vb pensling med nystatin mixtur.

I övrigt gäller god munhygien med såväl tandborstning som att skrapa bort matrester etc med tungskrapa (finns på Apoteket). Vb substitution av järn eller vitaminer. Apoteket har receptfri munsköljvätska verkande mot svavelföreningar/dålig lukt. Vid tungsveda kan antiinflammatorisk munsköljvätska prövas.

Aktuella mediciner

Antiinflammatorisk munsköljvätska: Munskölj Andolex (receptfritt).

Flukonazol: Oral susp/K Diflucan.

Munsköljvätska mot dålig andedräkt: SB 12 (receptfritt).

Nystatin: Oral susp Nystimex.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!