Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Glossit. Tungsveda. Beläggning på tungan.

ICD-10: K14

Vg se även avsnittet Oral candida i detta kapitel.

Orsak

* Beläggning på tungan: Bristande munhygien där såväl matrester, restprodukter från rökning och/eller snus/kaffe ansamlas tillsammans med bakterier som producerar illaluktande svavelföreningar. Sekret från näshålan som kvarligger på tungan (”postnasal drip”). Candidainfektion (p.g.a. diabetes, antibiotika-kortison- strål-, cytostatikabehandling). Candidainfektion vanlig hos nyfödda spädbarn via primärinfektion från modern. Vanligt även hos allmänt nedgångna, multisjuka patienter med maligna sjukdomar (som leukemi, maligna lymfom, HIV). Muntorrhet (p.g.a. täthet i näsan som medför munandning nattetid, läkemedelsbiverkningar av antikolinerg art, Sjögrens syndrom m.fl.).

Oral lichen ”Hairy tongue” som följd av hypertrofa papiller – ibland följden av antibiotikabehandling. Benignt.

Oral lichen planus och lichenoidskador, oral discoid lupus erythematosus,

”Geografic Tongue” (alt Benign Migratory Glossitis”); glossit av okänd orsak. Benignt.

* Tungsveda/glossit: Tandpressning nattetid. (Vanligt. Patienten är oftast omedveten om att han/hon pressar tungan mot gommen. Ofta är endast tungspetsen drabbad). B12-/folat-/järnbrist. Tandprotes.

Status

Gulvita beläggningar på tungan där beläggningarna går att skrapa bort (orsak: matrester, rökning/snusning, bakterier,”postnasal drip”).

Vita beläggningar på tunga och munslemhinna, beläggningarna går att skrapa bort och tungan är ibland rodnad under (orsak: candidainfektion).

Vita beläggningar som inte går att skrapa bort; ofta i längsgående mönster eller längst tungans kanter (orsak: oral lichen).

Rodnad och ilsket röd tunga (orsak: B12-brist, järnbrist, candida, muntorrhet, tandpressning, tandprotes).

Röd och svidande tungspets (orsak: tungpressning).

Färgad tunga penetrera födointag. Matt och grå tunga och slemhinna (rökning).

Vitgrå eller rodnad blank beläggning på distinkt avgränsade områden bildande ”kartmönster” på tungan. Förändringarna uppträder successivt i skiftande mönster och på skiftande platser på tungan och är ofta omgärdade av vitgrå linjer (orsak: ”Geografic tongue”). Ibland djupa fissurer i tungan.

Atrofisk glossit- tungan är slätt, erytematös och glansigt.

Utredning

S-B12/folat, Järn, Homocystein eller Metylmalonat. Hb. P-Glu. Vb. utredning av annan bakomliggande sjukdom (SR, LPK, Diff m.m.).

Vid oral candidiasis skall alltid underliggande sjukdom eftersökas.

Behandling

Candidainfektion: God munhygien. Lokal behandling med Nystatin (MycostatinNystatinNystimex) mixtur 100 000 IU/ml, 2-5 ml för munsköljning 3-4 ggr dagligen i 3-6 veckor.  Ev systemisk behandling med Flukonazol (DiflucanFlukonazolSolona)

Spädbarn kan penslas på tunga och munslemhinna med soda/vichyvatten på bomullstuss efter måltider (skölj napparna). Vb. pensling med nystatin mixtur.

I övrigt gäller god munhygien med såväl tandborstning som att skrapa bort matrester etc med tungskrapa (finns på Apoteket). Vb substitution av järn eller vitaminer. Apoteket har receptfri munsköljvätska verkande mot svavelföreningar/dålig lukt. Vid tungsveda kan antiinflammatorisk munsköljvätska prövas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Munhålans sjukdomar.

Aktuella Mediciner

Antiinflammatorisk munsköljvätska: Munskölj Andolex*.

Nystatin MycostatinNystatinNystimex

Flukonazol: DiflucanFlukonazolSolona

Munsköljvätska mot dålig andedräkt: SB 12*.

Nystatin: Oral susp. Nystimex.

* = Receptfri.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis