Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Oral candida. ”Torsk”.

ICD-10: B37

Definition

Inflammation i munslemhinna och/eller tunga med beläggningar, erosioner, plaque orsakade av svamp.

Orsaker

Överväxt av normalt förekommande jästsvampen Candida albicans. Ofta efter antibiotikaterapi liksom vid kortikosteroider i form av spray/pulver givna peroralt. Ff a äldre patienter, protesbärare, immunosupprimerade, strålbehandlade. Vanligaste infektionen hos AIDS-patienter. Vanligt hos spädbarn (se avsnittet Barnavårdscentralens rutiner i kapitlet Barnhälsovård).

Symtom

Sveda och obehag samt beläggning på tungan och i buckalslemhinnan.

Status

Två typer: Akut pseudomembranös candidos: Vita plack på ett ilsket rött epitelium med rödspräckligt utseende. Kronisk oral candidos: Vitspräckliga beläggningar, framför allt på buckalslemhinnan och kraftig beläggning på tungan, särskilt på översidan. Även angulär keilitis: Röda små sår med sprickbildning i munvinklar.

Differentialdiagnoser: B12-brist, järnbrist, refluxtunga, lichen ruber/lichen planus (”mjölkstänk”), viroser.

Behandling

Antibiotikum mot svampinfektioner (nystatin). Skölj munnen med vatten efter intag av steroidspray/pulver. Steroidpulver i endos kan prövas istället för tvådos. Vid terapisvikt: Odling från rejält med tungavskrap. Ev systemisk behandling med fluconazol.

Aktuella mediciner

Antimykotika

Fluconazol: Oral susp/T Diflucan.

Nystatin: Oral susp Mycostatin.

För dig som patient
Läs mer om Oral candida. ”Torsk”. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!