Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Olekranonbursit. ”Studentarmbåge”.

ICD-10: M70.2

Definition

Inflammation med svullnad i slemsäcken över olekranon.

Orsak

Trauma mot bursan eller långvarigt upprepat tryck mot armbågen. Vid bakteriell bursit kan sår/hudinfektion på armbågen vara ingångslokal.

Symtom

Smärtande vid rörelse och belastning.

Status

Svullen, rodnad, värmeökad bursa (i akut skede).

Differentialdiagnos: Bakteriell bursit.

Utredning

Klinisk diagnos ev ultraljud. Vid osäkerhet om bakteriell genes ta CRP och palpera ev lymfkörtlar i axillen.

Behandling: Initialt avlastning, vila, NSAID. Ofta spontan utläkning på detta sätt. Punktera endast i undantagsfall pga risk för infektion- dvs steril bursa riskerar omvandlas till bakteriell infektion. Vid punktion; gå in trappstegsvis för att inte få kvar en läckande bursa. Efter punktion och vid klar vätska vid aspiration kan kortisoninjektion ges. Grumligt aspirat odlas. Antibiotikabehandling per oralt ges då direkt och bursan kan behöva dränage. Kroniska bursiter är operationsindikation/ortopedremiss.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Antibiotika

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin.

NSAID

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Steroid

Inj. Depo-Medrol. Inj Lederspan.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!