Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Oro vid demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. BPSD.

ICD-10: F03

Definition

Plötslig psykisk och/eller motorisk oro hos demenssjuk patient.

Orsak

Vid flera demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom eller multiinfarktdemens är fluktuationer i stämningsläget vanligt förekommande liksom rumslig desorientering, konfusion och fobier/vanföreställningar – de senare ofta av paranoid karaktär.

Symtom

Ängslan/oro, aggressivitet (verbal och/eller fysisk), förändrad dygnsrytm, rastlöshet, plockighet, kontaktsökande, ropande med mera. Även ibland psykotiska symtom.

Differentialdiagnoser

Akut konfusion. Även en demenssjuk patient kan drabbas av konfusion i samband med akut sjukdom (urinretention, uvi, fraktur/smärta, obstipation, feber m.m.), läkemedelsbehandling/ läkemedelsbiverkan eller förflyttning. Se avsnittet Konfusion hos äldre i detta kapitel.

Utredning

Snabb bedömning och handläggning med uteslutande av somatisk liksom farmakologisk orsak. Begynnande oro som led i demenssjukdom kan snabbt försämras. Observera att de läkemedel som används vid mild/måttlig Alzheimer; kan ge biverkningar som hallucinationer, agitation och aggressivitet. Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Om möjligt kausal. I övrigt symtomatisk behandling, i första hand med icke-farmakologiska metoder såsom trygg närhet till van personal eller närstående, utevistelse, fysisk aktivitet, lugn ljudmiljö, kroppskontakt m.m. Dessa åtgärder ger ofta god effekt.

Bensodiazepiner är tveksamma vid organisk hjärnskada men kan ändå behövas helt temporärt i form av oxazepam 5–10 mgx1–3.

Vid agitation/aggressivitet kan memantin provas – obs dock att preparatet i sig kan framkalla konfusion.

Vid mer långvarig ångest/oro/irritabilitet kan ett SSRI-preparat provas med uppföljning efter ca 3 veckor.

Som sedativum/anxiolytikum tn kan klometiazol 1 kaps á 300 mg (alt. 5 ml) provas. Vid uttalad agitation eller aggressivitet kan ett neuroleptikum vara indicerat. Man bör då välja ett preparat med endast mild antikolinerg effekt (se rutan Aktuella Mediciner) då antikolinergika kan förstärka konfusionsbilden. Doseringen bör hållas mycket låg då patienter med organisk hjärnskada ofta är ytterligt biverkningskänsliga. Uppföljning efter 1–2 veckor. Ex. på preparat risperidon 0,5–1,5 mg/dygn alt. tabl. Haldol med start 0,5 mg per dos.

Neuroleptika i sig har visat sig innebära högre risk för död hos äldre dementa – korta behandlingstider.

OBS! att det faktum att patientens akuta psykiska symtomatologi avklingar är inte skäl att avstå från vidare diagnostik avseende eventuell bakomliggande somatik.

Aktuella Mediciner

Klometiazol: Oral lösn./K Heminevrin.

Memantin: T Ebixa.

Oxazepam: T Oxascand. T Sobril.

Neuroleptika

Haloperidol: Inj./Oral lösn./T Haldol.

Risperidon: Inj./Oral lösn./T Risperdal. T Risperidon.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis