NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Xerostomi. Muntorrhet.

ICD-10: R68

Definition

Xerostomi: Subjektivt upplevd muntorrhet. Hyposalivation (sialo-peni): Objektiv mätning där gränsvärden stimulerad saliv <0,7 ml/min. Vilosaliv < 0,1 ml/min. i vila. Normalt 0,25–0,35 ml/min.

Orsaker

Stigande ålder – ffa hos kvinnor. Läkemedel mot högt blodtryck, många psykofarmaka (ffa högdosneuroleptika, antidepressiva), astma och allergier. Cirka 200 läkemedel uppger muntorrhet som biverkan; ex.v. antikolinerga, dämpare av sympatikusaktivitet, centralt dämpande eller diuretika, antihistaminer, antiarytmika, opioider, cytostatika. Polyfarmaci förstärker besvären. Sjukdomar som reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, Parkinsons sjukdom, depression, diabetes, feber, uremi, strålbehandling mot huvud och hals, munandning, stress, dehydrering.

Symtom

Nedsatt salivsekretion är enskilt största orsaken till dålig munhälsa. Svårt att tala, svälja, tugga, obehaglig smak/förändrad smakupplevelse, dålig andedräkt, sveda, sköra slemhinnor, infektioner i munnen, karies och tandlossning, försämrad livskvalitet. Munvinkelragader, nariga läppar, fissurer på tunga, bubblig eller viskös saliv, torr munbotten, förstorade och palpationsömma salivkörtlar.

Behandling

Stimulera och aktivera salivkörtlar genom smak och tuggning. Tuggummituggande liksom hårdtuggad föda stimulerar salivkörtlarna.

Läkemedlet Xerodent stimulerar salivkörtlarna kraftigt och kan användas 6–12 ggr/dag – ger även kariesskydd.

Vid permanent muntorrhet behöver saliven stimuleras hela livet och många gånger per dag. Till natten vb. munfuktningsgel. Ev. tillägg av fluortabletter vid kariesrisk.

Muntorrhet predisponerar för oral svampinfektion. Behandlas med nystatin. Svamp i munvinklarna behandlas med mikonazol + hydrokortison. Parasympatikomimetikum som Salagen vid Sjögrens syndrom och vid muntorrhet efter strålbehandling

Pågående läkemedelsbehandling som ger muntorrhet bör omvärderas. Noggrann munhygien med fluortandkräm. Rehydrering. Undvik drycker sötade med socker. Rekommendera vanligt vatten eller Ramlösa (innehåller en naturligt skyddande fluormängd).

Fördjupning

Läkemedelsboken. Muntorrhet.

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Fluorhaltiga kariesförebyggande

Sugtabl. Fludent*. Tuggummi Fluorette*. Munskölj/Sugtabl. Dentan*.

Mikonazol + hydrokortison 

Kräm Cortimyk*. Daktacort*.

Munfuktningsgel 

Zendium Saliva*.

Nystatin 

Oral susp. Nystimex.

Parasympatomimetikum 

T Salagen.

Salivstimulerare 

T Xerodent*. Solrosolja: Munspray Proxident*.

Naturpreparat (receptfritt på apotek) 

T Membrasin.

* = Receptfri.

För dig som patient
Läs mer om Xerostomi. Muntorrhet. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer