Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Oftalmologi / Ögonskador – Bulbruptur, bulbperforation
Annons:

Ögonskador – Bulbruptur, bulbperforation


Orsak

Spetsigt- (penetration och perforation) eller trubbigt (bulbruptur) våld mot ögat. Vid spetsigt våld skärande eller skickande skada som går helt genom ögonväggen, vid trubbigt våld plötslig intraokulär tryckökning/deformering varpå ögat ”spricker” vid svagaste punkten. Intraolukär främmande kropp till följd av till exempel hamrande av metall mot metall, kakel, glas, sten.

Symtom

  • Som regel ordentlig rodnad, synnedsättning, värk, ljuskänslighet.
  • Oregelbunden pupill och prolaberad vävnad kan ses.
  • Små penetrationer, särskilt korneala, kan dock vara förvånansvärt symtomfattiga.
  • Vid bulbruptur oftast uttalad chemos och subkonjunktival blödning.

Utredning

Viktigt med noggrann anamnes, särskilt vid skada hos barn. Inte ovanligt att barn ”mörkar” att de ägnat sig åt att leka med vassa föremål etcetera. Om misstanke om genomgripande ögonskada föreligger, mycket försiktig undersökning för att undvika att pressa ut ytterligare ögoninnehåll. Vg intraokulär främmande kropp: viktigt med fråga om hamrande aktiviteter (framför allt metall mot metall, kakel, glas, sten).

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Fasta inför eventuell operation. Sätt på skyddande ögonförband (ögonskålla) som ej trycker på ögat. Om helt uppenbart genomgripande skada, telefonkontakt med ögonklinik, insättande av intravenöst antibiotika och transport. Opereras akut.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: