Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.

ICD-10: T 08,9 (UNS) Ländfraktur: S 32,0 Bröstfraktur: S 22, 0

Se även avsnittet Osteoporos i kap Endokrina sjukdomar

Orsak

Osteoporos. Trauma. Dessa förekommer ofta i kombination. Inflammation eller infektion i kota. Maligniteter med primära tumör eller metastaser, ffa bröst- och prostatacancer. Vid dessa cancerformer kan också den östrogenhämmande behandlingen ge upphov till skörare skelett. Ca 25 % av kotfrakturerna diagnostiseras.

Symtom

Akut insättande smärta. Denna är oftast långvarig (ibland > 1 år) och medför betydande nedsättning av funktion och livskvalitet. Thorakala kotfrakturer har sämst prognos avseende smärtans duration.

Differentialdiagnoser

Lumbago/ischias, aortaaneurysm, akut buk, pyelonefrit, gall/njurstensanfall.

Utredning

Anamnes: Grad av trauma? Riskfaktorer för osteoporos? (se detta avsnitt vid utredning mätning av bentätheten (DXA). Tidigare ryggsmärta? Misstanke på malignitet? Mb Bechterew?

I praktiken ofta slätröntgen. Denna metod är dock osäker varför CT alt MR skall till vid neg resultat av slätrtg och kvarstående klinik.

Behandling

Analgetika där lågdos opioider kan vara ett alternativ. Gånghjälpmedel. Lågdos opioid ger till äldre patient ofta påtagliga biverkningar varför stark opioid i lägre dosering ofta är bättre; börja med ex v Dolcontin 5-10 mg x 2, vb upptrappning efter några dagar. Ev veckoplåster Norgesic. Palexia kan vara alternativ. Vid opioid ges även obstipationsprofylax; ex v Forlax + vb Cilaxoral. Om stark smärta inläggning. Ev farmaka mot benskörhet + övriga åtgärder för att förhindra ny fraktur (se avsnitt Osteoporos). Kotfraktur/kompression hos Mb Bechterew pat är i princip alltid instabil; operation.

Taggar: ,
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!