Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Endokrinologi / Ofrivillig viktnedgång
Annons:

Ofrivillig viktnedgång


Definition

Icke avsiktlig viktminskning. Kliniskt signifikant viktnedgång definieras vanligen som >5 procent viktminskning på 6-12 månader.

Orsak

Malignitet: ex i lungor, gastrointestinalkanal, pancreas, njurar, lymfom

Gastrointestinal sjukdom: ex malabsorption (ex celiaki, exokrin pancreasinsufficiens, tidigare gastrointestinal kirurgi), tarm-angina/kronisk tarmischemi (postprandiell smärta)

Psykiatrisk sjukdom: depression, ätstörning

Endokrinopati: tyreotoxikos, okontrollerad diabetes med kraftigt förhöjd glukosnivå, binjurebarkssvikt

Infektion: tuberkulos, hepatit C, tarmparasit, HIV

Avancerad kronisk sjukdom: Kronisk lungsjukdom (KOL, kan vara odiagnostiserad), svår hjärtsvikt, avancerad njursvikt

Neurologisk sjukdom: demens, Parkinsons sjukdom, stroke, ALS

Läkemedel/droger: alkohol, kokain, amfetamin, tobak, vissa epilepsi-läkemedel och diabetesläkemedel, tyroxin etc

Övrigt: sociala faktorer inkl bristande tillgång till mat, ”ortorexi” (överdriven fixering vid att äta hälsosamt), atleter med otillräckligt energiintag

Utredning

Börja med att bekräfta viktnedgång objektivt. Noggrann anamnes, somatiskt och psykiskt status. Därefter riktad utredning. Om anamnes och status inte ger vägledning för utredningen kan följande prover övervägas: Blodstatus med diff, SR, CRP, P-Glukos, HbA1c, S-TSH, ASAT, ALAT, ALP, S-Kreatinin, S-kortisol morgon kl 08, F-Hb x 3, lungröntgen, HIV-test, anti-HCV

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: