Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Viktförlust, oavsiktlig. Oavsiktlig viktminskning. Oavsiktlig viktnedgång. Ofrivillig viktnedgång.

ICD-10: R 63.8P

Definition

Icke avsiktlig viktminskning. Kliniskt signifikant viktnedgång definieras vanligen som> 5% viktminskning på 6-12 månader.

Orsak

Malignitet: ex i lungor, gastrointestinalkanal, pancreas, njurar, lymfom
Gastrointestinal sjukdom: ex malabsorption (ex celiaki, exokrin pancreasinsufficiens, tidigare gastrointestinal kirurgi), tarm-angina/kronisk tarmischemi (postprandiell smärta)
Psykiatrisk sjukdom: depression, ätstörning
Endokrinopati: tyreotoxikos, okontrollerad diabetes med kraftigt förhöjd glukosnivå, binjurebarkssvikt,
Infektion: tuberkulos, hepatit C, tarmparasit, HIV
Avancerad kronisk sjukdom: Kronisk lungsjukdom (KOL, kan vara odiagnostiserad), svår hjärtsvikt, avancerad njursvikt
Neurologisk sjukdom: demens, Parkinsons sjukdom, stroke, ALS
Läkemedel/droger: alkohol, kokain, amfetamin, tobak, vissa epilepsi-läkemedel och diabetesläkemedel, tyroxin etc
Övrigt: sociala faktorer inkl bristande tillgång till mat, ”ortorexi” (överdriven fixering vid att äta hälsosamt), atleter med otillräckligt energiintag

Utredning

Börja med att bekräfta viktnedgång objektivt. Noggrann anamnes, somatiskt och psykiskt status. Därefter riktad utredning. Om anamnes och status inte ger vägledning för utredningen kan följande prover övervägas: Blodstatus med diff, SR, CRP, P-Glukos, HbA1c, S-TSH, ASAT, ALAT, ALP, S-Kreatinin, S-kortisol morgon kl 08, F-Hb x 3, lungröntgen, HIV-test, anti-HCV,

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis