Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.

ICD-10: G21.9 Sekundär Parkinson.

Definition

Sjukdomar, enligt nedan, med parkinsonlika symtom som har annan orsak än bristande dopaminerg aktivitet i det nigrostriatala systemet. Dessa sjukdomar svarar dåligt eller inte alls på levodopabehandling.

Orsak

Multipel systematrofi (MSA; en kronisk degenerativ sjukdom i nigrostriatala systemet, lillhjärnan, hjärnstam, förlängda märgen och autonoma nervsystemet). Progressiv supranukleär pares (PSP; drabbar basala ganglier, hjärnstam o förlängda märgen). Corticobasal degeneration (CBD; atrofi i frontalcortex, parietallober, substantia nigra och hjärnstammen). Levy body demens (LBD).

Symtom/Status: Tremor, hypo-/bradykinesi och rigiditet. Snabbare progress än vid Parkinsons sjukdom, ev falltendens. Dåligt svar på L- dopabehandling vid förmodad Parkinson. Dessutom är vanliga symtom vid:

PSP: tidiga gång- och balanssvårigheter (ofta fall bakåt), senare synstörningar med blickpares. Tal- sväljningsproblem med aspirationsrisk.

MSA: atypisk tremor, ofrivilliga rörelser, smärtsamma muskelsammandragningar, hypotoni, inkontinens, impotens.

CBD: tidig debut i arm, senare samma sidas ben, nedsatt rörelseförmåga, stelhet. Så småningom också känselstörningar och ofrivilliga rörelser på denna sida.

LBD: liknar Alzheimers sjukdom men oftare svimningar och detaljerade hallucinationer. Ibland dysartri. Stor risk för levodopabiverkningar. Liksom vid Parkinson risk för depression och fortsatt demensutveckling. Cave neuroleptika – kan ge livshotande biverkningar!

Differentialdiagnoser: Se avsnittet Parkinson.

Utredning

Atypisk Parkinson som svarar dåligt på L-dopa remitteras till neurolog för utredning. Denna kan bestå i neurologstatus, sjukgymnast/ arbetsterapeutisk bedömning, EEG, CT eller MR.

Behandling

Ingen botande behandling finns. Symtomlindrande behandling. L-dopa kan provas, ev antidepressiva. Bostadsanpassning, hjälpmedel, sjukgymnastik, ev logoped och allmän omvårdnad.

Vid LBD kan memantin eller acetylkolinesterashämmare provas.

För dig som patient
Läs mer om Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!