Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism.

ICD-10: G21.9 Sekundär Parkinson, G22.9, Parkinsonism vid sjukdomar som klassificeras annorstädes, G 23.1 Progressiv supranukleär pares. G 23.8, Multipel systematrofi, G23.8 Corticobasal degeneration, G31.8 Degenerativa förändringar vid Levybody demens

Definition

Sjukdomar, enligt nedan, med parkinsonlika symtom som har annan orsak än bristande dopaminerg aktivitet i det nigrostriatala systemet. Dessa sjukdomar svarar dåligt eller inte alls på levodopabehandling.

Orsak

Multipel systematrofi (MSA; en kronisk degenerativ sjukdom i nigrostriatala systemet, lillhjärnan, hjärnstam, förlängda märgen och autonoma nervsystemet). Progressiv supranukleär pares (PSP; drabbar basala ganglier, hjärnstam o. förlängda märgen). Corticobasal degeneration (CBD; atrofi i frontalcortex, parietallober, substantia nigra och hjärnstammen). Levykropps demens (LBD).

Symtom/Status

Tremor, hypo-/bradykinesi och rigiditet. Snabbare progress än vid Parkinsons sjukdom, ev. falltendens. Dåligt svar på L-dopabehandling vid förmodad Parkinson. Dessutom är vanliga symtom vid:

Progressiv supranukleär pares PSP: tidiga gång- och balanssvårigheter (ofta fall bakåt), senare synstörningar med blickpares. Tal och sväljningsproblem med aspirationsrisk.

Multipel systematrofi MSA: atypisk tremor, ofrivilliga rörelser, smärtsamma muskelsammandragningar, hypotoni, inkontinens, impotens.

Corticobasal degeneration CBD: tidig debut i arm, senare samma sidas ben, nedsatt rörelseförmåga, stelhet. Så småningom också känselstörningar och ofrivilliga rörelser på denna sida.

Levykropps demens LBD: liknar Alzheimers sjukdom men oftare svimningar och detaljerade hallucinationer. Ibland dysartri. Stor risk för levodopabiverkningar. Liksom vid Parkinson risk för depression och fortsatt demensutveckling. Cave neuroleptika – kan ge livshotande biverkningar.

Differentialdiagnoser

Se avsnittet Parkinson.

Utredning

Atypisk Parkinson som svarar dåligt på L-dopa remitteras till neurolog för utredning.

Behandling

Ingen botande behandling finns. Symtomlindrande behandling. Neurologspecialist. L-dopa kan provas, ev. antidepressiva. Bostadsanpassning, hjälpmedel, sjukgymnastik, ev. logoped och allmän omvårdnad.

Vid LBD kan memantin eller acetylkolinesterashämmare provas.

För dig som patient
Läs mer om Parkinson plus. Atypisk Parkinsonism. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer