Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Neurologi / Parkinson plus, Atypisk Parkinsonism
Annons:

Parkinson plus, Atypisk Parkinsonism


Definition

Parkinsonism kan uppstå vid flera tillstånd i nervsystemet. Dessa sjukdomar med parkinsonlika symtom som har annan orsak än idiopatisk parkinsons sjukdom där bortfall av dopaminproducerande nervceller ger bristande dopaminerg aktivitet i det nigrostriatala systemet. Flera av Parkinson plus sjukdomarna svarar dåligt eller inte alls på levodopabehandling.

Orsak

Multipel systematrofi (MSA; en kronisk degenerativ sjukdom i nigrostriatala systemet, lillhjärnan, hjärnstam, förlängda märgen och autonoma nervsystemet). Progressiv supranukleär pares (PSP; drabbar basala ganglier, hjärnstam och förlängda märgen). Corticobasal degeneration (CBD; atrofi i frontalcortex, parietallober, substantia nigra och hjärnstammen). Levykropps demens (LBD).

Symtom/Status

Tremor, hypo-/bradykinesi och rigiditet. Snabbare progress än vid Parkinsons sjukdom, ev. falltendens. Dåligt svar på L-dopabehandling vid förmodad Parkinson. Dessutom är vanliga symtom vid:

Progressiv supranukleär pares PSP: tidiga gång- och balanssvårigheter (ofta fall bakåt), senare synstörningar med blickpares. Tal och sväljningsproblem med aspirationsrisk.

Multipel systematrofi MSA: atypisk tremor, ofrivilliga rörelser, smärtsamma muskelsammandragningar, hypotoni, GI-symtom, inkontinens, impotens.

Corticobasal degeneration CBD: tidig debut i arm, senare samma sidas ben, nedsatt rörelseförmåga, stelhet. Så småningom också känselstörningar och ofrivilliga rörelser på denna sida.

Levykropps demens LBD: liknar Alzheimers sjukdom men oftare svimningar och detaljerade hallucinationer. Ibland dysartri. Stor risk för levodopabiverkningar. Liksom vid Parkinson risk för depression och fortsatt demensutveckling. Cave neuroleptika – kan ge livshotande biverkningar.

Differentialdiagnoser

Se avsnittet Parkinson.

Utredning

Atypisk Parkinson, t.ex. vid tidiga fall, symmetrisk debut eller andra varningssymtom, t.ex. dåligt svar på L-dopa remitteras till neurolog för utredning.

Behandling

Ingen botande behandling finns. Symtomlindrande behandling. Neurologspecialist och motorikteam vid regionkliniker ställer diagnos och gör individanpassad plan. L-dopa kan provas, ev. antidepressiva. Bostadsanpassning, hjälpmedel, sjukgymnastik, ev. logoped och allmän omvårdnad.

Vid LBD kan memantin eller acetylkolinesterashämmare provas.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: