Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Tyreoidit.


Se avsnitten Hypertyreos, Hypotyreos respektive Struma ovan.

Definition

Inflammation i sköldkörteln oavsett orsak. Om funktionsrubbning i sköldkörteln förekommer samtidigt ses ofta ett klassiskt mönster med tyreotoxikos åtföljt av en fas av hypothyreos och därefter normalisering av funktionen. Tyreotoxisk fas beror på cellskada med oreglerad utsvämning av sköldkörtelhormon. Denna fas varar vanligen 2-6 veckor. Hypothyreos är vanligen övergående, men kan ibland bli permanent.

Tyreoidit med smärta eller ömhet

Subakut tyreoidit (de Quervain’s tyreoidit) vanligaste orsaken till tyreoidit med smärta. Uppträder ofta några veckor en virusinfektion. Snabbt insjuknande med sjukdomskänsla, feber, halsont, smärta och ömhet över tyroidea. SR hög, ibland 3-siffrig. TRAK och TPO-antikroppar saknas. Oftast självläkande inom 3–6 månader. Kan vara svår att skilja från Akut bakteriell tyreoidit. Symtomatisk behandling med betablockerare mot tyreotoxiska symtom. I första hand NSAID mot smärta. I andra hand Prednisolon med startdos 40 mg dagligen och gradvis nedtrappning under 2–8 veckor. I vissa fall krävs längre behandlingstid.

Akut bakteriall tyreoidit: Feber, sjukdomskänsla, ömhet över tyroidea, vanligen unilateralt. Förhöjda inflammatoriska parametrar och leukocytos. Diff-diagnos: subakut tyreoidit. Diagnos ställs med ultraljud och finnålsaspirationsbiopsi. Behandlas med antibiotika iv och dränage. Sällsynt sjukdom.

Strålningsinducerad tyreodit: Kan uppstå 5-10 dagar efter radiojodbehandling för hyperthyreos. Symtomatisk behandling.

Palpations- eller traumainducerad tyreoidit: Kan uppstå efter hårdhänt palpation eller efter manipulation i samband med biopsi eller kirurgi eller efter trauma. Övergående ömhet och eventuellt övergående tyreotoxikos.

Tyreoidit utan smärta eller ömhet

Kronisk lymfocytär tyreodit/Autoimmun tyreoidit/Hashimoto-tyreoidit: Vanligaste orsaken till hypothyreos. Kan ha övergående tyreotoxikos initialt i vissa fall. Kännetecknas av förekomst av TPO-antikroppar. Eventuell tyreotoxikos behandlas med betablockerare symtomatiskt.

Postpartumtyreoidit: Autoimmun tyreoidit som uppstår första året post-partum. Vanligen intialt en tyreotoxisk fas som senare övergår i en övergående hypotyreos. Kan dock gå med enbart tyreotoxisk eller hypothyreos-fas. De flesta, men inte alla, har positiva TPO-antikroppar. Tyreotoxisk fas behandlas vid behov med betablockerare. Vid tydliga hypotyreos-symtom kan behandling med tyroxin sättas in. Man bör dock så småningom utvärdera möjligheten att avsluta behandlingen.  Ökad risk för utveckling av manifest hypothyreos så småningom.

Läkemedelsinducerad tyreodit: Kan uppstå under eller efter behandling med bland annat olika cancerläkemedel: interferon-alfa, interleukin-2, tyrosin-kinas-hämmare, checkpoint-hämmare. Dessutom vid behandling med amiodaron eller litium. Hypothyreos behandlas med levotyroxin.

Fibrös tyreodit/Riedel´s tyreodit: Utbredd fibros i sköldkörteln och omgivande vävnad. Symtom av obehag på halsen. Eventuellt dysfagi eller heshet. Vid undersökning påvisas en förstorad, ibland asymmetrisk, sköldkörtel som är påtagligt hård, fixerad och ofta svår att särskilja från omgivande vävnad. Diagnos ställs med biopsi.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: