Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Tyreoidit.

ICD-10: E06

Se avsnitten Hypertyreos, Hypotyreos respektive Struma ovan.

* Autoimmun tyreoidit/Hashimoto-tyroidit: Vanligaste orsaken till hypothyreos. Kan ha övergående tyreotoxikos initialt i vissa fall. Kännetecknas av förekomst av TPO-antikroppar. Eventuell tyreotoxikos behandlas med betablockerare symtomatiskt.

* Postpartumtyreoidit: Autoimmun tyroidit som uppstår första året post-partum. Vanligen intialt en tyreotoxisk fas som senare övergår i en övergående hypotyreos. Kan dock gå med enbart tyreotoxisk eller hypothyreos-fas. De flesta, men inte alla, har positiva TPO-antikroppar. Tyreotoxisk fas behandlas vid behov med betablockerare. Vid tydliga hypotyreos-symtom kan behandling med tyroxin sättas in. Man bör dock så småningom utvärdera möjligheten att avsluta behandlingen.  Ökad risk för utveckling av manifest hypothyreos så småningom.

Subakut tyreoidit/ de Quervain’s tyreoidit: Uppvisar 2–3 veckor efter förkylning eller annan viros initialt utsläpp av tyreoideahormoner. Snabbt insjuknande med sjukdomskänsla, feber, halsont, smärta och ömhet över tyroidea. SR hög, ibland 3-siffrig. Ej höjda TRAK eller TPO-antikroppar. Oftast självläkande inom 3–6 månader. Normal eller låg sköldkörtelfunktion därefter. Kan vara svår att skilja från Akut bakteriell tyreoidit. Symtomatisk behandling med betablockerare mot tyreotoxiska symtom. I första hand NSAID mot smärta. I andra hand Prednisolon med startdos 40 mg dagligen och gradvis nedtrappning under 2–8 veckor. I vissa fall krävs längre behandlingstid.

Akut bakteriall tyreoidit: Feber, sjukdomskänsla, ömhet över tyroidea, vanligen unilateralt. Förhöjda inflammatoriska parametrar och leukocytos.  Diff-diagnos: subakut tyreoidit. Diagnos ställs med ultraljud och finnålsaspirationsbiopsi. Behandlas med antibiotika iv och dränage. Sällsynt sjukdom.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis